Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Elsa Reimerson

Elsa Reimerson

Lärare och forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot miljöpolitik, naturskydd och urfolksfrågor. Koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 05 31 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lärare och forskare i statsvetenskap med särskild inriktning mot miljöpolitik, naturskydd och urfolksfrågor. Min doktorsavhandling utforskade urfolks handlingsutrymme i styrningen och förvaltningen av skyddade områden på deras marker, med särskilt fokus på Sápmi på svensk och norsk sida. Bland senare arbeten finns studier av svensk klimatpolicy och jämförande studier av rovdjursförvaltning i de nordiska länderna.

2018-2021 arbetar jag huvudsakligen i projektet Ta ner himlen till jorden: hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som ska bidra till att göra klimatfrågan relevant för människor i deras vardag och klimatutmaningar möjliga att hantera på ett konstruktivt och inkluderande sätt i lokala sammanhang. 

Min forskning har ett empiriskt fokus på de samiska och nordiska delarna av Arktis. Jag är affilierad till Várdduo - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet och Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Jag undervisar i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå. Jag är också koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap.

2019
Energy Efficiency, Springer Netherlands 2019, Vol. 12, (2) : 497-519
Moberg, Karen R.; Aall, Carlo; Dorner, Florian; et al.
2018
Society & Natural Resources, Routledge 2018, Vol. 31, (7) : 837-852
Hansson-Forman, Katarina; Reimerson, Elsa; Sjölander-Lindqvist, Annelie; et al.
2017
Indigenous rights in modern landscapes: Nordic conservation regimes in global context, London: Routledge 2017 : 216-231
Allard, Christina; Reimerson, Elsa; Sandström, Camilla
2017
Indigenous rights in modern landscapes: Nordic conservation regimes in global context, London: Routledge 2017 : 167-184
Reimerson, Elsa
2016
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Taylor & Francis 2016, Vol. 21, (7) : 808-826
Reimerson, Elsa
2015
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
2015
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2015:4
Reimerson, Elsa
2013
Current Conservation, Vol. 7, (1) : 32-35
Reimerson, Elsa
2013
Environmental Politics, Routledge 2013, Vol. 22, (6) : 992-1009
Reimerson, Elsa