Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elsa Reimerson

Elsa Reimerson

Lektor i statsvetenskap. Min forskning handlar om miljöpolitik och miljöpolicy, med fokus på samverkan, naturskydd och urfolksfrågor. Koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 05 31 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lärare och forskare i statsvetenskap. Min forskning är inriktad på miljöpolitik och miljöpolicy, med fokus på samverkan, naturskydd och urfolksfrågor. Jag har tidigare studerat konstruktioner och fördelning av makt, inflytande och handlingsutrymme i och genom naturskydds- och urfolksdiskurser. Jag är nu involverad i ett tvärvetenskapligt projekt som använder skogen för att utforska sätt att göra klimatförändringarna relevanta och möjliga att agera på i lokala sammanhang (Ta ner himlen till jorden). Jag har också ett eget projekt där jag ska analysera förvaltning och styrning av skyddade områden på den svenska sidan av Sápmi, med särskilt fokus på hur olika former av samverkan organiseras och implementeras (Samverkan för skyddad natur i Sápmi). 

Min forskning har ett empiriskt fokus på de samiska och nordiska delarna av Arktis. Jag är anknuten till Várdduo - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet och Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum).

Forests, MDPI 2022, Vol. 13, (1)
Hallberg-Sramek, Isabella; Reimerson, Elsa; Priebe, Janina; et al.
Sustainability Science
Priebe, Janina; Reimerson, Elsa; Hallberg-Sramek, Isabella; et al.
Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales, Cham: Springer Nature 2021 : 109-139
Ens, Emilie; Reyes-García, Victoria; Asselin, Hugo; et al.
Journal of Environmental Policy and Planning, London: Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (4) : 528-542
Hansson-Forman, Katarina; Reimerson, Elsa; Bjärstig, Therese; et al.
Bridging Cultural Concepts of Nature: Indigenous People and Protected Spaces of Nature, Helsinki: Helsinki University Press 2021 : 61-93
Reimerson, Elsa
Energy Efficiency, Springer Netherlands 2019, Vol. 12, (2) : 497-519
Moberg, Karen R.; Aall, Carlo; Dorner, Florian; et al.
Society & Natural Resources, Routledge 2018, Vol. 31, (7) : 837-852
Hansson-Forman, Katarina; Reimerson, Elsa; Sjölander-Lindqvist, Annelie; et al.
Indigenous rights in modern landscapes: Nordic conservation regimes in global context, London: Routledge 2017 : 216-231
Allard, Christina; Reimerson, Elsa; Sandström, Camilla
Indigenous rights in modern landscapes: Nordic conservation regimes in global context, London: Routledge 2017 : 167-184
Reimerson, Elsa
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Taylor & Francis 2016, Vol. 21, (7) : 808-826
Reimerson, Elsa
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2015:4
Reimerson, Elsa
Current Conservation, Vol. 7, (1) : 32-35
Reimerson, Elsa
Environmental Politics, Routledge 2013, Vol. 22, (6) : 992-1009
Reimerson, Elsa

Jag undervisar i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå. Jag är också koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap.