"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elsa Reimerson

Docent i statsvetenskap. Min forskning handlar om miljöpolitik och miljöpolicy, med fokus på samverkan, naturskydd och urfolksfrågor. Koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Roll: Biträdande prefekt
Plats

Jag är lärare och forskare i statsvetenskap. Min forskning är inriktad på miljöpolitik och miljöpolicy, med fokus på samverkan, naturskydd och urfolksfrågor. Jag har tidigare studerat konstruktioner och fördelning av makt, inflytande och handlingsutrymme i och genom naturskydds- och urfolksdiskurser. Jag var under åren 2018-2021 involverad i ett tvärvetenskapligt projekt som använde skogen för att utforska sätt att göra klimatförändringarna relevanta och möjliga att agera på i lokala sammanhang (Ta ner himlen till jorden). 2020-2024 arbetar jag med ett eget projekt där jag ska analysera förvaltning och styrning av landskap och naturresurser i Sápmi på svensk sida, med särskilt fokus på hur olika former av samverkan organiseras och implementeras (Samverkan för skyddad natur i Sápmi). 

Min forskning har ett empiriskt fokus på de samiska och nordiska delarna av Arktis. Jag är anknuten till Várdduo - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet och Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum).

The significance of Sámi rights: law, justice, and sustainability for the indigenous Sámi in the Nordic countries, Abingdon; New York: Routledge 2024 : 116-132
Reimerson, Elsa; Flodén, Linn
Frontiers in Conservation Science, Lausanne: Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 3
Flodén, Linn; Reimerson, Elsa
Ecosystem Services, Elsevier 2023, Vol. 60
Hallberg-Sramek, Isabella; Nordström, Eva-Maria; Priebe, Janina; et al.
Sustainability Science, Springer 2023, Vol. 18 : 1329-1341
Priebe, Janina; Hallberg-Sramek, Isabella; Reimerson, Elsa; et al.
Environmental Science and Policy, Elsevier 2023, Vol. 151
Reimerson, Elsa; Priebe, Janina; Hallberg-Sramek, Isabella; et al.
Forests, MDPI 2022, Vol. 13, (1)
Hallberg-Sramek, Isabella; Reimerson, Elsa; Priebe, Janina; et al.
Sustainability Science, Springer 2022, Vol. 17, (5) : 1921-1938
Priebe, Janina; Reimerson, Elsa; Hallberg-Sramek, Isabella; et al.
Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet; Umeå universitet 2022
von Essen, Malin
Closing the knowledge-implementation gap in conservation science: interdisciplinary evidence transfer across sectors and spatiotemporal scales, Cham: Springer Nature 2021 : 109-139
Ens, Emilie; Reyes-García, Victoria; Asselin, Hugo; et al.
Journal of Environmental Policy and Planning, London: Taylor & Francis Group 2021, Vol. 23, (4) : 528-542
Hansson-Forman, Katarina; Reimerson, Elsa; Bjärstig, Therese; et al.
Bridging Cultural Concepts of Nature: Indigenous People and Protected Spaces of Nature, Helsinki: Helsinki University Press 2021 : 61-93
Reimerson, Elsa
Energy Efficiency, Springer Netherlands 2019, Vol. 12, (2) : 497-519
Moberg, Karen R.; Aall, Carlo; Dorner, Florian; et al.
Society & Natural Resources, Routledge 2018, Vol. 31, (7) : 837-852
Hansson-Forman, Katarina; Reimerson, Elsa; Sjölander-Lindqvist, Annelie; et al.
Indigenous rights in modern landscapes: Nordic conservation regimes in global context, London: Routledge 2017 : 216-231
Allard, Christina; Reimerson, Elsa; Sandström, Camilla
Indigenous rights in modern landscapes: Nordic conservation regimes in global context, London: Routledge 2017 : 167-184
Reimerson, Elsa
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Taylor & Francis 2016, Vol. 21, (7) : 808-826
Reimerson, Elsa
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2015:4
Reimerson, Elsa
Environmental Politics, Routledge 2013, Vol. 22, (6) : 992-1009
Reimerson, Elsa
Current Conservation, Vol. 7, (1) : 32-35
Reimerson, Elsa

Jag undervisar i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå. Jag är också koordinator för ämneslärarprogrammet samhällskunskap.