Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Eva Knekta

Eva Knekta

Jag är universitetslektor och forskar på frågor kopplat till naturvetenskaplig utbildning, medborgarbildning och en hållbar samhällsförändring.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor på institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik på Umeå Universitet och tillhör forskningsmiljön UmSER (Umeå Science Education Research). Jag har en lärarexamen för undervisning i biologi och kemi på gymnasieskolan, en magisterexamen i biologi och en doktorsexamen i beteendevetenskapliga mätningar. Jag har goda kunskaper i olika motivationsteorier och statiska analyser, särskilt i att planera och analysera mätningar av kunskaper och attityder. Jag har också kunskaper om medborgarbildning och utbildning för hållbar utveckling.

Innan jag påbörjade mina forskarstudier har jag arbetat som miljökonsult, lärare på gymnasieskolan och som provutvecklare för nationella proven. Mina forskarstudier handlade om elevers motivation i relation till storskaliga prov. Under en postdok i Miami forskade jag på elevers intresse för biologi och deras känsla av tillhörighet och engagemang i biologiinstitutionen.

Min huvudsakliga forksning sker idag inom två projekt: Undervisnings idag och i framtiden, medborgarbildning inom yrkesprogrammen och Naturvetenskapens roll för ett aktivt medborgarskap, skillnader mellan olika gymnasiala program. Jag medverkan även i ett samarbete mellan Sverige och Sydafrika som syftar till att undersöka i vilken grad sydafrikanska och svenska lärare samt elever verkar för och upplever att de får stöd för att agera för samhällsförändring samt i ett samverkansprojekt med Umeå kommun där vi utvärderar och utvecklar lärande för hållbarutveckling i kommunens skolor.

NFSUN 2021, The Nordic Research Symposium on Science Education; Science Education in the light of Global Sustainable Development – Trends and possibilities, Virtual via University College in Aarhus, Denmark, June 1-2, 2021
Almarlind, Pia; Knekta, Eva; Ottander, Christina
CBE - Life Sciences Education, AMER SOC CELL BIOLOGY 2020, Vol. 19, (3)
Knekta, Eva; Chatzikyriakidou, Kyriaki; McCartney, Melissa
International Journal of STEM education, Springer 2020, Vol. 7
Knekta, Eva; Rowland, Ashley A.; Corwin, Lisa A.; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete i en global tid, Umeå University, August 19-20, 2019
Almarlind, Pia; Knekta, Eva; Ottander, Christina
CBE - Life Sciences Education, Vol. 18, (1) : 1-17
Knekta, Eva; Runyoun, Christopher; Eddy, Sarah
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 26, (2) : 202-221
Knekta, Eva; Sundström, Anna
CBE - Life Sciences Education, The American Society for Cell Biology 2019, Vol. 18, (3)
Rowland, Ashley A.; Knekta, Eva; Eddy, Sarah; et al.
CBE - Life Sciences Education, The American Society for Cell Biology (ASCB) 2019, Vol. 18, (3) : 1-14
Rowland, Ashley; Knekta, Eva; Eddy, Sarah; et al.
The 19th Annual AEA-Europe Conference - Building bridges to future educational assessment, Arnhem/Nijmegen, The Netherlands, November 7-10, 2018
Knekta, Eva
2018 SABER National Meeting, University of Minnesota, USA, July 27-29, 2018
Knekta, Eva; McCartney, Melissa
18th conference of the Association for Educational Assessment - Europe (AEA-Europe). Prague, Czech Republic, November 9-11, 2017
Eklöf, Hanna; Costa, Denise Reis; Knekta, Eva
International Journal of Quantitative Research in Education, Vol. 4, (1/2) : 52-71
Eklöf, Hanna; Knekta, Eva
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 9
Knekta, Eva
10th Conference of the International Test Commission (ITC), Vancouver, Canada, July 1-4, 2016
Eklöf, Hanna; Knekta, Eva
Journal of Psychoeducational Assessment, Thousand oaks: Sage Publications 2015, Vol. 33, (7) : 662-673
Knekta, Eva; Eklöf, Hanna
14th Annual Conference of the AEA-Europe, Paris, November 2013
Eklöf, Hanna; Elwood, Janette; Hopfenbeck, Therese; et al.
14th SweSAT Conference on admission to higher education, Umeå, 2013
Knekta, Eva
14th SweSAT Conference on admission to higher education, Umeå, 2013
Knekta, Eva; Eklöf, Hanna
Chemosphere, Vol. 57, (10) : 1495-1503
Knekta, E; Andersson, Patrik; Johansson, Susanne M C; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt