"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Faten Nouf

Fil.dr. i socialt arbete. Biträdande Lektor. Verksam i forskningsprogrammet UserInvolve och bedriver undervisning på Socionomprogrammet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsintressen rör målgrupper i utsatta livssituationer - med fokus på individer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa - i relation till nyckelfrågor som berör välfärd och välfärdssystem.  Jag disputerade juni 2021 inom ämnet Socialt arbete med min avhandling ”Ett meningsfullt liv med arbete? Högfungerande individer med autism mellan funktionshinder- och arbetsmarknadspolitik”. Efter min doktorsexamen har jag inledningsvis varit verksam inom programmet UserInvolve som Postdoktor och senare som biträdande lektor på institutionen för socialt arbete. Jag bedriver idag 60% forskning inom programmet Userinvolve, och undervisar 40% på Socionomprogrammet.

Välfärdsstatliga vård- och stödsystem behöver bli mer behovsanpassade, vilket idag uppmärksammas som en svårighet i rådande välfärdssystem. Min nuvarande forskning fokuserar på autonoma mobiliseringar av medborgare som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa som föranleder välfärdsstatliga stödbehov av olika slag. Syftet med forskningen är att få kunskap om och förstå vad dessa medborgares erfarenheter och kunskaper består av, hur kunskaper formas, värderas och artikuleras, och hur vi kan lära av dessa erfarenheter och kunskaper i kommande arbete med välfärdsutveckling och social hållbarhet.

FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023
Ineland, Jens; Nouf-Latif, Faten
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Ineland, Jens; Nouf-Latif, Faten
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Markström, Urban; Näslund, Hilda; Schön, Ulla-Karin; et al.
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 98
Nouf-Latif, Faten
Nordic Journal of Working Life Studies, VIA University College, Denmark 2020, Vol. 10, (3) : 3-22
Nouf-Latif, Faten; Markström, Urban; Andersson, Katarina
Alter;European Journal of Disability Research ;Journal Europeen de Recherche Sur le Handicap, Elsevier 2019, Vol. 13, (2) : 126-140
Nouf-Latif, Faten; Andersson, Katarina; Markström, Urban
Nordic Social Work Research, Routledge 2019, Vol. 9, (2) : 104-117
Nouf-Latif, Faten; Bertilsdotter-Rosqvist, Hanna; Markström, Urban

Min roll samt de kurser jag undervisar i, är främst: 

Kursmomentansvarig för Metoder, handläggning och myndighetsutövning i Socialt arbete, T4. 

Kursansvarig och undervisande lärare i Migration, Integration och Etniska relationer i Socialt arbete, T7 (fristående).

Undervisande lärare (handledare) och Examinator i kursen Examensarbete, T6.

Undervisande lärare i kursen Socialt arbete för delaktighet och medborgarskap, T7 (fristående).