"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FÖRSTÅDD – Forskning om ungdom inom och utanför Öppenvård med Stress, Trauma, Ångest, och Depression, Digital behandling)

Forskargrupp Forskning om ungdomar inom och utanför psykiatrisk öppenvård med stress, trauma, ångest och depression.

Forskargruppen FÖRSTÅDD bedriver forskning om trauma, ångest, och depression ut ett barnpsykiatriskt perspektiv. Vi har ett särskilt intresse för hur genus och kultur påverkar vård av barn och unga med psykisk ohälsa. Gruppen består i huvudsak av medlemmar vid ämnet barn- och ungdomspsykiatri på institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.

I två verksamhetsnära delprojekt utvecklar och utvärderar vi internetförmedlad terapi genom compassionfokuserad gruppbehandling samt traumafokuserad kognitiv beteendeterapi. I ett tredje delprojekt utvecklar vi förklaringsmodeller för samband mellan sexuella trakasserier och övergrepp på nätet och psykiatriska symtom och genus genom epidemiologisk forskning.

De verksamhetsnära delprojekten är ett samarbete mellan skolhälsovården, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västerbotten och Region Norrbotten samt forskare inom barn- och ungdomspsykiatri på institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet. Samarbetet innebär att vi kan rekrytera ungdomar till våra två studier men också att vårdgivare kan ge kostnadsfria digitala insatser som utvärderas vetenskapligt.

Gruppen samfinansieras med BUP i Region Västerbotten och Norrbotten samt Genusforskarskolan och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Forskningsledare

Inga Dennhag
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Externa finansiärer

Region Västerbotten, Region Norrbotten

Externa finansiärer

Terapi på distans ska hjälpa ungdomar i glesbygd

Nytt forskningsprojekt ska leda till mer jämlik vård för unga med posttraumatiskt stressyndrom.

Senast uppdaterad: 2022-09-27