"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jenny Molin

Jenny Molin

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och arbetar som universitetlektor med förenad anställning vid Institutionen för omvårdnad.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag heter Jenny Molin och arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad. Jag har en förenad anställning vilket innebär att jag också arbetar på Psykiatriska kliniken, NUS.

Den 8/6 2018 disputerade jag med avhandlingen Time Together, a nursing intervention in psychiatric inpatient care, patient and staff perspectives. I dagsläget är jag engagerad i tre forskningsprojekt. De handlar om återhämtningsinriktad reflekterande praktik inom akutsjukvård, vårdmiljö inom psykiatrisk heldygnsvård och delat beslutsfattande inom psykiatrisk heldygnsvård. I vår forskargrupp arbetar vi även med studier som på olika sätt fokuserar på interaktioner mellan personal och personer som vårdas inom psykiatrisk heldygnsvård.

Jag engagerar mig i olika frågor som handlar om att synliggöra psykiatrisk omvårdnad och specialistsjuksköterskans roll i den psykiatriska vården och är ledamot i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor (PRF).

Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2022, Vol. 43, (12) : 1145-1154
Derblom, Katharina; Molin, Jenny; Gabrielsson, Sebastian; et al.
Reflective Practice, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 23, (5) : 539-551
Gabrielsson, Sebastian; Engström, Åsa; Lindgren, Britt-Marie; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 43, (2) : 154-163
Lindgren, Britt-Marie; Wikander, Tove; Neyra Marklund, Isabel; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2022, Vol. 43, (11) : 1056-1063
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2021, Vol. 42, (8) : 776-783
Derblom, Katharina; Lindgren, Britt-Marie; Johansson, Anna; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2021, Vol. 30, (6) : 1539-1549
Derblom, Katharina; Molin, Jenny; Gabrielsson, Sebastian; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2021, Vol. 42, (6) : 564-572
Lindgren, Britt-Marie; Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (12) : 1114-1122
Molin, Jenny; Strömbäck, Maria; Lundström, Mats O.; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (6) : 549-554
Molin, Jenny; Vestberg, Maria; Lövgren, Anna; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16, (1)
Molin, Jenny; Öberg-Nordin, Monica; Arvidsson, Barbro; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (6) : 1192-1201
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (1) : 7-21
Lindgren, Britt-Marie; Ringnér, Anders; Molin, Jenny; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2019, Vol. 28, (2) : 551-559
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2018, Vol. 27, (6) : 1698-1708
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Graneheim, Ulla Hällgren; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 7, (8)
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (1)
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Lindgren, Britt-Marie
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 23, (9-10) : 595-604
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.

Jag undervisar huvudsakligen i psykiatrisk omvårdnad. Det gör jag på grund- och avancerad nivå. Jag är programsamordnare för specialistutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård och kursansvarig för de kurser som ingår i det specialistprogrammet. Vidare är jag klinisk lärare för studenter som gör VFU i psykiatrisk vård och jag handleder i yrkesmässighandledning i omvårdnad.