"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tema kvalitativ metod

Profilområde Tema kvalitativ metod ger doktorander, forskare och andra som är intresserade en möjlighet till kunskapsutbyte och diskussioner kring kvalitativa metoder.

Våren 2021 erbjöds det första seminariet inom tema kvalitativ metod. Syftet med temat är att utbyta kunskap om kvalitativ metod och stimulera till diskussioner och samarbeten mellan de tre medverkande institutionerna. Detta kan ske med hjälp av seminarier, föreläsningar, artikeldiskussioner eller workshops. Aktiviteterna är öppna för doktorander, lärare och forskare inom de tre institutionerna som arbetar med eller är intresserade av kvalitativ metod. Ambitionen är att temat ska hålla i två seminarium/workshops per termin.

Kommande seminarier

18 maj 2022 kl 15-17.

Diskursanalys – exempel från forskning. I detta andra seminarium om diskursanalys kommer vi att få exempel från studier där diskursanalys har använts. Presentationer kommer att hållas av doktorand Therese Nordin från Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, professor Anna Sofia Lundgren från Institutionen för kultur- och medievetenskap samt docent Ann Jacobsson från Institutionen för omvårdnad. Presentationerna kommer att följas av diskussioner. Hybridseminarium.

Tidigare seminarier

23 februari 2022

Diskursanalys i teori och praktik - förhållningssätt och metod(er). Seminariet gav oss en överblick över och olika perspektiv inom diskursanalys. En presentation hölls av professor Annika Egan Sjölander från Institutionen för kultur- och medievetenskap, följt av en diskussion.

9 december 2021

Narrativ och tolkande metod som resurs för hälsovetenskaplig forskning. Lunchseminarium med Staffan Josephsson, Professor i Arbetsterapi vid Karolinska Institutet, ledamot i Styrgruppen för Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V) och Gästforskare vid Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering.

11 november 2021

Hur kan kvalitativ longitudinell forskning (QLR) användas i hälsovetenskaplig forskning? Inspiration och exempel på pågående forskning. Seminariet gav oss en översikt över kvalitativ longitudinell forskning och praktiska exempel från studier där denna metod har använts.

10 Maj 2021
Progression i undervisningen i kvalitativa metoder från grundutbildning till avancerad nivå.

Föreläsning av Lars Larsson från Umeå universitets pedagogik och inlärningsstöd (UPL). Presentationer och diskussioner.

Information om oss

Översikt

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Senast uppdaterad: 2022-02-25