Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medicinska fakultetens råd för AI och autonoma system

Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system, MAI, utgör ett rådgivande organ för fakultetsledningen och dekan.

Ordförande Jenny Persson, tillsammans med vice ordförande Anders Garpebring och ledamöter som brett representerar fakulteten, har i uppdrag att synliggöra och samordna AI-forskning vid Medicinska fakulteten.

Ordförande och vice-ordförande representerar Medicinska fakulteten vid RAI, universitetets centrala AI-råd. MAI har även en doktorandrepresentant.

MAI-rådet

Jenny Persson, ordförande, professor vid Institutionen för molekylärbiologi

Min forskning är i fokus på precisionsmedicin, som applicerar AI-teknologi och maskininlärning på biomarkörer av cancer för att predicera både risker och behandlingsresultat. Genmutationer och epigenetiska förändringar kommer integreras med andra parametrar i användningen av AI-baserade modeller för att utveckla skräddarsydda behandlingar av metastatisk cancersjukdom.

Anders Garpebring, vice-ordförande, universitetslektor med förenad anställning, Institutionen för strålningsvetenskaper

Mitt arbete omfattar MRI-teknik och olika mjukvaror för bildanalys. Jag är speciellt intresserad av att dra nytta av de möjligheter som öppnar sig i det här fältet med hjälp av AI.

Ingeborg Nilsson, ledamot, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Min forskargrupp fokuserar på studier om engagemang i aktiviteter och relation till välbefinnande bland äldre personer och under åldrandet. Studier bland annat om hur digital teknik kan underlätta och stödja aktivitetsengagemang genomförs. Det övergripande målet är att både förstå potentialen i befintlig digital teknik liksom hur digital teknik kan utvecklas för att fungera bättre för äldre personer.

Paolo Medini, ledamot, universitetslektor vid Institutionen för integrativ
medicinsk biologi

I mitt labb arbetar vi med studier av signaler mellan olika sinnesintryck och hjärnbarken, med syfte att utveckla kunskap och strategier för att stimulera hjärnans förmåga till reparation. Med hjälp av AI-styrda avbildningstekniker öppnas stora möjligheter att vidga forskningsfältet.

Karin Nylander, ledamot, professor/specialistutbildad tandläkare, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Min forskargrupp vill använda maskininlärning för att identifiera transkriptomiska och proteomiska faktorer som spelar viktiga roller för att förutsäga risken för återfall hos patienter med SCCHN och utveckla sådana modeller genom iterativa cykler för att förbättra deras noggrannhet, och därigenom underlätta införandet av personliga behandlingsregimer.

Markku Haapamäki, ledamot, universitetslektor/överläkare Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Min forskning inom colorektal kirurgi vill utveckla prediktiva modeller kring stoma tillsammans med avancerade statistiska modeller och AI.

Anna Nordström, ledamot, adjungerad professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Min forskning fokuserar bland annat på hur tekniska, digitala hjälpmedel kan motverka eller förbygga individuella hälsorisker för att uppmuntra ett hälsosammare liv bland äldre. AI öppnar ännu oanade möjligheter för individanpassade lösningar. 

Nyheter Medicinska fakulteten

AI Hackathon - samarbete mellan MAI och Icelab

Vid AI Hackathon i Granö diskuterades forskningsidéer och projekt.

Porträtt och reportage

AI-teknologi – på frammarsch inom medicinen

Jenny Persson ser stora möjligheter för AI inom medicinsk forskning.

Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.