"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johanna Overud

Jag är docent i historia och forskar om arbetsliv, ruralt och urbant.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är docent i historia. I min forskning ägnar jag mig åt arbetslivets villkor, urbant och ruralt, och hur klass och kön spelat roll över tid. De senaste åren har min forskning handlat om regionala arbetsmarknader i norrländsk glesbygd där möjligheten till lönearbeten minskar i takt med att offentlig sektor krymper sin verksamhet. Jag har lett forskningsprojektet "Från statlig styrning till privat entreprenörskap? Arbetsmarknadspolitikens omvandling och effekter för kvinnor i norrländsk glesbygd", finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Där har vi studerat de lokala arbetsmarknadernas förutsättningar kopplat till global migration och hur det komplicerar bilden av segregering på basis av kön, klass och etnicitet. I min delstudie intervjuar jag kvinnor som fick jobb i samband med lokaliseringen av konfektionsföretaget Algots Nord AB i Västerbotten 1972–1982 om vad satsningen betydde. 

Jag har gjort olika studier om aktiveringspolitiken, om AMS aktiveringsprogram för kvinnlig arbetskraft på 1960–70-talen samt om BRYT-projekten (satsningar på att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, ca 1970–2000-tal). Det har jag delvis gjort inom VR-projektet [TITAN, Theorizing Politics and Practice – Critical Studies of Gender Equality] som leds av Malin Rönnblom. Inom projektet har jag tillsammans med Maria Carbin och Elin Kvist skrivit Feminism som lönearbete, en bok om feministisk arbetskritik (Leopard förlag, 2017).

Ett annat forskningsintresse riktas mot studiet av minnesskapande och historieskrivning. I ett projekt om Kiruna stadsomvandling (The Perfect City 2.0 – Building the Sustainable Kiruna) har jag studerat representationer av Kirunas historia med anledning av den pågående stadsomvandlingen. Vilken historieskrivning och vems historia ska forma det nya Kiruna?

Jag disputerade vid Stockholms universitet år 2005 på en avhandling med titeln I beredskap med Fru Lojal om behovet av kvinnors arbetskraft i Sverige under andra världskriget. Under doktorandtiden tillbringade jag ett halvår vid The Institute for Women and Gender vid Columbia University i New York. Efter disputationen forskade jag vid Arbetslivsinstitutet, Mittuniversitetet samt var gästforskare vid NORUT, Northern Research Institute, i Tromsö. 2009 fick jag en post doc-tjänst vid Umeå universitet och är sedan dess bosatt i Umeå.

Åren 2015-2018 var jag ordförande i SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker.

Jag var projektkoordinator för konferensen [g14 – Att utmana makten], en nationell genusforskarkonferens som hölls i Umeå 26–28 november 2014.

Jag är studierektor vid Umeå Centrum för genusstudier samt undervisar på våra kurser i genusvetenskap, alla nivåer.

Svenska historikermötet 2023, Umeå, Sverige, 14-16 juni, 2023
Overud, Johanna
Nordiska historikermötet 8-11 augusti, Göteborg: book of abstracts for the 30th Congress of Nordic Historians, Göteborg: 2022 : 186-186
Overud, Johanna
Tidskrift för Genusvetenskap, Uppsala universitet 2020, Vol. 41, (4) : 15-36
Overud, Johanna
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Overud, Johanna
Creating the city: identity, memory and participation : conference proceedings, Malmö: Malmö universitet 2019 : 218-236
Overud, Johanna
Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, Norrköping: Linköping University Electronic Press 2019, Vol. 11, (1) : 104-123
Overud, Johanna
Stockholm: Leopard förlag 2017
Carbin, Maria; Overud, Johanna; Kvist, Elin
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 138-139
Overud, Johanna; Kvist, Elin; Sörensson, Erika
Nordic Journal of Working Life Studies, Roskilde Universitetsforlag 2015, Vol. 5, (3) : 41-57
Kvist, Elin; Overud, Johanna
Methods, interventions and reflections: report from the X Nordic women's and gender history conference in Bergen, August 9-12, 2012, Göteborg: Makadam Förlag 2014 : 149-156
Overud, Johanna
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 193-213
Overud, Johanna
Book of Abstracts: The Ida Blom Conference : 32-32
Overud, Johanna
the 2013 ECPG Conference, Barcelona, Spain, March 21-23, 2013
Overud, Johanna; Kvist, Elin
Könspolitiska nyckeltexter: 2. Från befolkningskris till talibantal 1930-2002, Göteborg: Makadam Förlag 2012 : 64-68
Overud, Johanna
European Social Science History Conference, ESSHC, Glasgow, Scotland, April 11-14, 2012
Overud, Johanna
Forum för arbetslivsforskning (FALF) - en nationell arbetslivskonferens. Makt, myter och motstridigheter : utmaningar i dagens arbetsliv: Abstracts
Overud, Johanna
Arbete, hälsa och kön, Mittuniversitetet 2008 : 25-36
Danielsson, Erna; Overud, Johanna
Arbetsliv i omvandling, 2008:3
Overud, Johanna; Sätre, Ann-Mari; Tyrkkö, Arja
Från reserv till reserv: Genusaspekter på den regionala arbetsmarknadspolitiken, Växjö: Växjö universitet 2008 : 54-60
Overud, Johanna; Sätre, Ann-Mari; Tyrkkö, Arja
Årsbok om folkbildning, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2006 : 45-65
Overud, Johanna
Familjeangelägenheter: modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik, Eslöv: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2002 : 85-101
Overud, Johanna
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2000, Vol. 3-4, (95-96) : 18-25
Overud, Johanna
Køn, religion og kvinder i bevægelse: konferencerapport fra det vi. Nordiske Kvindehistorikermøde, Tisvildeleje 12-15 August 1999, Roskilde: Institut for Historie og Samfundsforhold 2000 : 190-204
Overud, Johanna
Publicerad: 14 maj, 2018
Publicerad: 21 aug, 2017