"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johanna Overud

Jag är docent i historia och forskar om beredskap, arbetsliv, ruralt och urbant.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Jag är docent i historia. I min forskning ägnar jag mig åt beredskapsårens uppgifter samt genus och arbetsliv i norrländsk glesbygd.

Beredskap

Jag disputerade vid Stockholms universitet år 2005 på en avhandling med titeln I beredskap med Fru Lojal om behovet av kvinnors arbetskraft i Sverige under andra världskriget. Nu leder jag ett nytt forskningsprojekt inom det fältet, med start 2024 som har titeln "Från kvinnoberedskap till vardagsprepping: genus i mobiliseringen av uppgifter för nationen i tider av kris 1939– 2023". Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, VR. Projektet genomförs tillsammans med Linda Sandberg, docent i kulturgeografi vid Umeå universitet.  

Regionala arbetsmarknader och lokaliseringspolitik i norra Sverige

De senaste åren har min forskning handlat om regionala arbetsmarknader i norrländsk glesbygd där möjligheten till lönearbeten minskar i takt med att offentlig sektor krymper sin verksamhet. Jag har lett forskningsprojektet "Från statlig styrning till privat entreprenörskap? Arbetsmarknadspolitikens omvandling och effekter för kvinnor i norrländsk glesbygd", finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Där har vi studerat de lokala arbetsmarknadernas förutsättningar kopplat till global migration och hur det komplicerar bilden av segregering på basis av kön, klass och etnicitet. I min delstudie intervjuar jag kvinnor som fick jobb i samband med lokaliseringen av konfektionsföretaget Algots Nord AB i Västerbotten 1972–1982 om vad satsningen betydde. 

AMS och BRYT

Jag har gjort olika studier om aktiveringspolitiken, om AMS aktiveringsprogram för kvinnlig arbetskraft på 1960–70-talen (se t ex Från reserv till reserv) samt om BRYT-projekten (satsningar på att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, ca 1970–2000-tal). Det har jag delvis gjort inom VR-projektet [TITAN, Theorizing Politics and Practice – Critical Studies of Gender Equality] som leds av Malin Rönnblom. Inom projektet har jag tillsammans med Maria Carbin och Elin Kvist skrivit Feminism som lönearbete, en bok om feministisk arbetskritik (Leopard förlag, 2017).

Kiruna

Ett annat forskningsintresse riktas mot studiet av minnesskapande och historieskrivning. I ett projekt om Kiruna stadsomvandling (The Perfect City 2.0 – Building the Sustainable Kiruna) har jag studerat representationer av Kirunas historia med anledning av den pågående stadsomvandlingen. Vilken historieskrivning och vems historia ska forma det nya Kiruna?

Kvinnor i sotar-/skorstensfejaryrket

Under hösten 2014-våren 2015 skrev jag en rapport på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, och Skorstensfejarutbildningen MSB Rosersberg, för att ge en historisk bakgrund till kvinnors roll inom skorstensfejarkåren. Det visar sig att kvinnor har en lång historia inom sotaryrket, men att de försvann ur yrket mot slutet av 1800-talet, för att återkomma på 1960-talet och presenteras som något "nytt”. Kvinnor är fortsatt få inom sotaryrket idag.

Internationella forskningsvistelser och övriga uppdrag

Under doktorandtiden tillbringade jag sju månader vid The Institute for Women and Gender vid Columbia University i New York City. Efter disputationen forskade jag vid Arbetslivsinstitutet, Mittuniversitetet samt var gästforskare under ett år vid NORUT, Northern Research Institute, i Tromsö, som är ett forskningsinstitut med koppling till Universitetet i Tromsö, UiT (Norge). 2009 fick jag en post doc-tjänst vid UCGS, Umeå universitet och är sedan dess bosatt i Umeå.

Åren 2015-2018 var jag ordförande i historikerföreningen SKOGH, Sveriges kvinno- och genushistoriker.

Jag har varit biträdande föreståndare, studierektor för grundutbildningen och är nu studierektor för forskarutbildningen vid Umeå Centrum för genusstudier. Jag har undervisat i både historia och genusvetenskap, och undervisar för närvarande på flera kurser i genusvetenskap, från grundutbildningsnivå till forskarutbildningskurser.

Svenska historikermötet 2023, Umeå, Sverige, 14-16 juni, 2023
Overud, Johanna
Nordiska historikermötet 8-11 augusti, Göteborg: book of abstracts for the 30th Congress of Nordic Historians, Göteborg: 2022 : 186-186
Overud, Johanna
Tidskrift för Genusvetenskap, Uppsala universitet 2020, Vol. 41, (4) : 15-36
Overud, Johanna
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Overud, Johanna
Creating the city: identity, memory and participation : conference proceedings, Malmö: Malmö universitet 2019 : 218-236
Overud, Johanna
Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, Norrköping: Linköping University Electronic Press 2019, Vol. 11, (1) : 104-123
Overud, Johanna
Report series of the Swedish Association for Women's and Gender Historians, 2
Nyström, Daniel; Overud, Johanna
Stockholm: Leopard förlag 2017
Carbin, Maria; Overud, Johanna; Kvist, Elin
Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning 2016 : 138-139
Overud, Johanna; Kvist, Elin; Sörensson, Erika
Nordic Journal of Working Life Studies, Roskilde Universitetsforlag 2015, Vol. 5, (3) : 41-57
Kvist, Elin; Overud, Johanna
Methods, interventions and reflections: report from the X Nordic women's and gender history conference in Bergen, August 9-12, 2012, Göteborg: Makadam Förlag 2014 : 149-156
Overud, Johanna
Book of Abstracts: The Ida Blom Conference : 32-32
Overud, Johanna
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg: Makadam Förlag 2013 : 193-213
Overud, Johanna
the 2013 ECPG Conference, Barcelona, Spain, March 21-23, 2013
Overud, Johanna; Kvist, Elin
Könspolitiska nyckeltexter: 2. Från befolkningskris till talibantal 1930-2002, Göteborg: Makadam Förlag 2012 : 64-68
Overud, Johanna
European Social Science History Conference, ESSHC, Glasgow, Scotland, April 11-14, 2012
Overud, Johanna
Forum för arbetslivsforskning (FALF) - en nationell arbetslivskonferens. Makt, myter och motstridigheter : utmaningar i dagens arbetsliv: Abstracts
Overud, Johanna
Arbete, hälsa och kön, Mittuniversitetet 2008 : 25-36
Danielsson, Erna; Overud, Johanna
Arbetsliv i omvandling, 2008:3
Overud, Johanna; Sätre, Ann-Mari; Tyrkkö, Arja
Från reserv till reserv: Genusaspekter på den regionala arbetsmarknadspolitiken, Växjö: Växjö universitet 2008 : 54-60
Overud, Johanna; Sätre, Ann-Mari; Tyrkkö, Arja
Årsbok om folkbildning, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning 2006 : 45-65
Overud, Johanna
Familjeangelägenheter: modern historisk forskning om välfärdsstat, genus och politik, Eslöv: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2002 : 85-101
Overud, Johanna
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2000, Vol. 3-4, (95-96) : 18-25
Overud, Johanna
Køn, religion og kvinder i bevægelse: konferencerapport fra det vi. Nordiske Kvindehistorikermøde, Tisvildeleje 12-15 August 1999, Roskilde: Institut for Historie og Samfundsforhold 2000 : 190-204
Overud, Johanna
Publicerad: 14 maj, 2018
Publicerad: 21 aug, 2017