"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Data är den nya oljan (DINO): Digital transformation – att balansera samhällsnytta mot personlig integritet

Forskningsprojekt Data, och digitaliseringen av samhället förväntas förändra vår tid på liknande sätt som oljan gjorde på 1800-talet. Den ska leda till nya innovationer och tjänster, klimatförbättringar och mer jämlika samhällen. Förändringen bygger på tillgång till data som är baserad på individers liv och leverne. Å ena sidan ska dessa data tillgängliggöras, delas, koordineras av olika aktörer för att utveckla nya tjänster och optimera resurser. Å andra sidan uttrycker människor oro för sin integritet.

DINO ska studera den spänning som uppstår mellan individuell integritet och digitaliseringsprocessen. Tidigare forskning visar att många människor avstår från att dela, eller på olika sätt försöker skydda, sina data. Även de flesta av dem som väljer att dela information om sig själva rapporterar att det spelar stor roll för dem att det de gör online är privat. Att data ska få delas och tillgängliggöras på ett sådant sätt som krävs för en digital transformation av samhället är alltså långt ifrån självklart för dem vars data möjliggör en sådan samhällsutveckling.

Projektansvarig

Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82

Projektöversikt

Projektbeskrivning

Data, och den digitala transformationen av samhället, förväntas förändra vår tid på liknande sätt som oljan gjorde på 1800-talet. Den ska leda till nya innovationer och tjänster, hållbara affärsmodeller, klimatförbättringar och säkrare, mer jämlika samhällen. Denna förändring bygger på tillgång till data som är baserad på individers liv och leverne, till exempel genom välfärds- och hälsodata, samhällelig infrastruktur, ekonomiska transaktioner och sociala medier.

Å ena sidan ska dessa data tillgängliggöras, delas, koordineras och bearbetas av olika aktörer inom områden som näringsliv, säkerhet och välfärd för att utveckla nya tjänster och optimera resurser. Å andra sidan uppvisar människor oro för sin egen integritet, både i relation till datainsamling om dem generellt och i relation till deras aktiviteter online.

Den här konflikten utgör själva kärnan i DINO, där vi avser studera den spänning som uppstår mellan individuell integritet och den digitaliseringsprocess som drivs av aktörer såsom FN (2019), EU (2019) och den svenska regeringen (2020).

Tidigare forskning, bl. a. forskning som denna forskningsgrupp bedrivit inom ramen för det MAW-finansierade iAccept-projektet (2018–2021), visar att många människor avstår från att dela, eller på olika sätt försöker skydda, sina data. Även de flesta av dem som i stor utsträckning väljer att dela information om sig själva, t.ex. genom att använda olika digitala tjänster, som sociala medier eller e-handel, rapporterar att det spelar stor roll för dem att det de gör online är privat (detta faktum har tidigare iakttagits och beskrivits som en ”privacy paradox” (t.ex. Norberg et al. 2007)).

Att data ska få delas och tillgängliggöras på ett sådant sätt som krävs för en digital transformation av samhället är alltså långt ifrån självklart för många av dem vars data möjliggör en sådan samhällsutveckling. Här har vi den spänning som DINO avser studera.

Vilka motiv har olika människor för att delta i, eller försöka avstå från att vara en del av, en datadriven framtid?  Mer precist ställer vi följande forskningsfrågor:

  1. Hur reflekterar människor över, och (re)agerar på, risker och fördelar med användningen av deras data?
  2. Hur uttrycks attityder och farhågor kring datainsamling i så kallad dataaktivism (till förmån för, eller emot, omfattande användning av data), och vad kan vi lära oss av de olika strategier som dataaktivister använder?
  3. Under vilka omständigheter ser människor användningen av deras data som legitim eller illegitim, och vilka är nyckelfaktorerna för dessa omdömen?
Senast uppdaterad: 2023-10-19