Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon
Personalbild Lennart Sauer

Lennart Sauer

Lektor och Filosofie doktor i Socialt arbete, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning & ställföreträdande prefekt

Ansvarar för övergripande utbildningsfrågor för grund- och avanceradnivå samt friståendekurser.  Bedriver forskning om funktionshinder, framförallt om och med personer med intellektuella funktionshinder. Undervisar på socionomprogrammet och fristående kurser.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete Roll: Biträdande prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

 Lektor och Filosofie doktor i Socialt arbete, Biträdande prefekt med ansvar för utbildning & ställföreträdande prefekt

Ansvarar för övergripande utbildningsfrågor för grund- och avanceradnivå samt friståendekurser. Bemanningsansvarig . Forskar om funktionshinder, framförallt om och med personer med intellektuella funktionshinder. Undervisar på socionomprogrammet och fristående kurser.

2019
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2019
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 57-70
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
2018
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 15, (1) : 36-42
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2018
Journal of Intellectual & Developmental Disability, Routledge 2018, Vol. 3, (4) : 421-430
Ineland, Jens; Sauer, Lennart; Molin, Martin
2018
Methods and methologies of social work: reflecting professional interventions, London: Whiting & Birch, Ltd. 2018 : 82-93
Sauer, Lennart
2017
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Vol. 16, (1) : 14-37
Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart; Markström, Urban
2016
Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 119-128
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
2016
Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellchaft, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt 2016 : 512-519
Barow, Thomas; Sauer, Lennart
2016
Wagadu: a Journal of Transnational Women's & Gender Studies, State University of New York College at Cortland 2016, Vol. 15 : 63-81
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
2016
WAGADU volume15: Epistemic Injustice in Practice, Bloomington, Indiana, US: Xlibris LLC 2016 : 137-174
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
2016
Alter (European Society for Disability Research) 2016
Lennart, Sauer; Molin, Martin; Ineland, Jens
2016
Arbetsliv för alla: funktionsnedsättning och arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2016 : 129-148
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
2015
7th Symposium on International Special Education in Participation and Diversity: Challenges of a World Society, Zürich, University of Zurich, July 16-18, 2015
Barow, Thomas; Sauer, Lennart
2015
Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet 2015 : 21-21
Dufåker, Mona; Sauer, Lennart
2015
European Journal of Social Education, (26-27) : 118-136
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2015
Nordic Network on Disability Research, 13th Research Conference, Bergen, Norway, 6-8 May 2015
Sauer, Lennart; Lövgren, Veronica
2014
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 19, (1) : 31-51
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2014
Research reports in social work, 58
Lövgren, Veronica; Markström, Urban; Sauer, Lennart
2014
Funktionshinder i tiden, Stockholm, 1-2 april 2014
Sauer, Lennart; Ineland, Jens; Sejlitz, Hanna
2013
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2013
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2013
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2013, Vol. 20, (1) : 53-70
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2013
Botkyrka kommun: Paper Talk 2013
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
2012
konferensen Funktionshinder i tiden som årligen arrangeras av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2012
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 55-68
Lövgren, Veronica; Kalman, Hildur; Sauer, Lennart
2011
INTRA, Saltsjö-Duvnäs: Stiftelsen Utvecklingsstörda i fokus 2011 : 18-20
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2011
Intradagarna
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2011
Konferens Etiska dilemman i kvalitativ forskning Umeå 16-17 juni, 2011
Kalman, Hildur; Lövgren, Veronica; Sauer, Lennart
2010
Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, Routledge 2010, Vol. 9, (4) : 254-273
Gürgens Gjaerum, Rikke; Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2010
Rapport till Utvecklings och fältforskningsenheten vid Umeå kommun (UFFE)
Sauer, Lennart
2010
Jordemodern. Svenska Barnmorskeförbundets Tidskrift, Stockholm: Jordemodern 2010, (4) : 35-37
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
2009
Lund: Studentlitteratur 2009
Dahlgren, Lena; Sauer, Lennart
2009
Malmö: Gleerups 2009
Ineland, Jens; Molin, Martin; Sauer, Lennart
2009
Att forska i socialt arbete: Utmaningar, förhållningssätt och metoder
Sauer, Lennart; Blom, Björn; Ahnlund, Petra; et al.
2009
Att forska i socialt arbete: Utmaningar,förhållningssätt och metoder
Sauer, Lennart; Dahlgren, Lena
2008
Nordisk sosialt arbeid, Oslo: Universitetsforlaget AS 2008, Vol. 28, (1) : 42-54
Ahnlund, Petra; Sauer, Lennart
2008
Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder, Studentlitteratur, Lund 2008 : -
Sauer, Lennart; Blom, Björn; Ahnlund, Petra; et al.
2007
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups 2007 : 98-118
Evertsson, Lars; Sauer, Lennart
2007
Scandinavian Journal of Disability Research, Taylor & Francis Group 2007, Vol. 9, (1) : 46-57
Ineland, Jens; Sauer, Lennart
2007
Handikapp & Samhälle
2007
Social omsorg i socialt arbete, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2007 : 263-278
Sauer, Lennart
2007
Socionomen, (5)
Sauer, Lennart; Alaby, Gert
2007
Funktionshinder, kultur och samhälle, Lund: Studentlitteratur 2007 : 46-57
Sauer, Lennart; Ineland, Jens
2007
Funktionshinder, kultur och samhälle, Lund: Studentlitteratur AB 2007 : 13-42
Sauer, Lennart; Lindqvist, Rafael
2006
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2–3 mars 2005, Umeå: Umeå universitet 2006 : 139-155
Sauer, Lennart; Norén, Petra; Morén, Stefan; et al.
2004
Socialt arbetes rapportserie, 50
Andersson, Katarina; Blom, Björn; Moren, Stefan; et al.
2004
Socialt arbetes rapportserie, 50
Blom, Björn; Morén, Stefan; Norén, Petra; et al.
2004
Journal of Intellectual Disability Research, Wiley 2004, Vol. 48, (4-5) : 398-
Ineland, Jens; Sauer, Lennart