"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-18 Uppdaterad: 2022-10-19, 13:33

Drygt 30 miljoner till nya forskningsprojekt vid Umeå universitet

NYHET Forskning om bland annat stress, folkhälsa och ungas psykiska mående får finansiering.

Text: Elin Andersson

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) finansierar forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd. När forskningsrådet offentliggjorde sitt bidragsbeslut för 2022 beviljades Umeå universitet 30 481 000 kr.

Projekt som beviljades medel i Fortes öppna utlysning 2022

Björn Blom, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, får medel för projektet: Social omsorg och digital teknik i kommunal hemtjänst till äldre: en studie av digitaliseringens betydelse för brukares situation, biståndsbedömning och omsorgsprocesser. 4 990 000 kr.

Linda Arnell, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, får medel för projektet: Tjejer i kriminella gäng: delaktighet, utsatthet och våld. 4 690 000 kr

Björn Högberg, Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) och Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, får medel för projektet: Betydelsen av skolrelaterade krav och prestation för stress och psykisk ohälsa sedan 1990-talet. 3 660 000 kr.

Ingeborg Nilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, får medel för projektet: Social aktivitet på recept – en personcentrerad modell för att minska ensamhet, förbättra hälsa och välbefinnande bland seniorer. 4 968 000 kr.

Masoud Vaezghasemi, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, får medel för projektet: FOLKHÄLSA MED PRECISION: Fokus på individuell variation istället för genomsnitt för att bättre förstå utvecklingen av övervikt och fetma i Sverige över sociala och geografiska sammanhang. 4 989 000 kr.

Ruth Mannelqvist, Juridiska institutionen, Umeå universitet, får medel för projektet: Hem- eller distansarbete – rättsliga utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd. 2 590 000 kr.

I utlysningen Barns och ungas psykiska hälsa 2022

Björn Högberg, Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ) och Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, får medel för projektet: Betydelsen av skolrelaterade krav och prestation för stress och psykiska besvär sedan 1990- talet. 4 145 000 kr.

I utlysningen Nyttiggörande 2022

David Rosenberg, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, får medel för projektet: Stöd i studier - Principer, färdigheter och strategier för att utveckla integrerat karriärinriktat stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa. 449 000 kr.