Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Madeleine Blusi

Madeleine Blusi

Forskar om digitalisering inom vård och omsorg, med inriktning på interaktiva intelligenta system, delaktighet och metoder för co-creation. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för datavetenskap
Plats
MIT-huset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej, jag heter Madeleine Blusi och är lektor i omvårdnad, med förenad anställning vid cancercentrum, Region Västerbotten. Min bakgrund inom vården är främst inom paliativ vård, äldreomsorg och hemsjukvård. och Forskar om digitalisering inom vård och omsorg, med inriktning på interaktiva intelligenta system, delaktighet och metoder för co-creation. Jag vill att sjuksköterskor ska vara med och leda den digitala utvecklingen - inte bli utsatta för den. 

Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press 2021, Vol. 281 : 931-935
Jingar, Monika; Lindgren, Helena; Blusi, Madeleine
IEEE Intelligent Systems, Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society 2021, Vol. 36, (2) : 72-80
Lindgren, Helena; Kampik, Timotheus; Guerrero, Esteban; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2020, Vol. 27, (8) : 577-590
Fischl, Caroline; Blusi, Madeleine; Lindgren, Helena; et al.
Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press 2019, Vol. 264 : 521-525
Blusi, Madeleine; Nieves, Juan Carlos
Artificial Intelligence in Health: First International Workshop, AIH 2018, Stockholm, Sweden, 13-14 July, 2018, Revised Selected Papers, Springer 2019 : 99-115
Ingeson, Martin; Blusi, Madeleine; Nieves, Juan Carlos
Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth, IOS Press 2018 : 775-779
Blusi, Madeleine; Nilsson, Ingeborg; Lindgren, Helena
AIH 2018: Joint Workshop on AI in Health
Ingeson, Martin; Blusi, Madeleine; Nieves, Juan Carlos

Jag undervisar i:
- palliativ vård, sjuksköterskeprogrammet
- är klinisk lärare för VFU inom onkologkliniken, Norrlands Universitetsjsukhus, NUS.