"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock: Tierney

Interactive and Intelligent Systems

Forskargrupp Människor och intelligenta mjukvaruagenter agerar sällan utan att behöva ta hänsyn till andra agenter. För det mesta behöver dom koordinera sig och samarbeta för att uppnå sina mål. Kognitiva och sociala förmågor utgör basen för agentens förmåga att representera kunskap, lära, resonera, fatta beslut och agera autonomt för att nå måt I samverkan, eller förhandla och nå överenskommelser ifall mål är i konflikt.

Digitala kompanjoner är ett exempel på sådana agenter som skulle kunna stödja och förstärka människans förmåga att utföra aktiviteter.

Vi utvecklar teorier och metoder i en multidisciplinär miljö, såsom formell argumentation, formella dialogsystem, answer set programming, metoder för användarmodellering och personanpassning. Teorier om människans verksamheter, motivation, emotioner och kognition formar basen för att utveckla nya arkitekturer, mjukvaror och gränssnitt för socialt intelligenta system. Aktivitets- och intentionsdetektion, och resonerande om aktivitet som inkluderar motiv, motivation, preferensesr och mål är nödvändiga för att systemet ska kunna stödja personen och förstärka personens förmåga att utföra meningsfulla aktiviteter.

Vår forskning spänner från formell och teoretisk forskning till tillämpningar framför allt i medicinska och hälsoområden, exempelvis som diagnostiskt beslutsstöd, eller som resonemangsstöd när beteendeförändring är viktigt för att förbättra hälsa och välmående. Läs mer på sidorna nedan.

Forskningsledare

Juan Carlos Nieves Sanchez
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 25

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Forskningsprojekt

HumaneAI-Net
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
HumaneAI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 30 april 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 19 februari 2018 till 1 mars 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2017 till 30 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
ACKTUS - Activity-Centered modelling of Knowledge and Interaction Tailored to Users
Tid 1 januari 2009 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent Systems for Patient Autonomy and Health Care
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dementia Management and Support System
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
ACTclin - Activity-based framework for clinical decision-support development
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2007 till 30 juni 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt

Senaste publikationer

Journal of logic and computation (Print)
Kampik, Timotheus; Gabbay, Dov; Sartor, Giovanni
Artificial Intelligence, Elsevier 2022, Vol. 302
Mualla, Yazan; Tchappi, Igor; Kampik, Timotheus; et al.
Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence: Volume 3, SciTePress 2022 : 705-714
Brännström, Andreas; Kampik, Timotheus; Ruiz-Dolz, Ramon; et al.
Report / UMINF, 22.02
Kampik, Timotheus
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, IOS Press 2022, Vol. 42, (5) : 4387-4398
Morveli-Espinoza, Mariela; Nieves, Juan Carlos; Tacla, Cesar Augusto
CHAI Workshop, July 24, 2022: Accepted papers
Wester, Joel; Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
EMAS’22: 10th International Workshop on Engineering Multi-Agent Systems @ AAMAS, Virtual Event, May 9-10, 2022
Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
Journal of logic and computation (Print)
Morveli-Espinoza, Mariela; Nieves, Juan Carlos; Tacla, Cesar Augusto; et al.
Applied Network Science, Springer 2022, Vol. 7, (1)
Blöcker, Christopher; Nieves, Juan Carlos; Rosvall, Martin
Logic Programming and Nonmonotonic Reasoning: 16th International Conference, LPNMR 2022, Genova, Italy, September 5–9, 2022, Proceedings, Springer 2022 : 103-116
Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
Collaborative AI Lab

Läs mer om Collaborative AI Lab.

Formal Reasoning Methods

Formal Reasoning Methods

Med AI kan datorer revidera tidigare slutsatser

I sin avhandling visar Timotheus Kampik matematiska resonemangsmetoder för autonoma intelligenta system.

Senast uppdaterad: 2022-11-22