"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock: Tierney

Interactive and Intelligent Systems

Forskargrupp Människor och intelligenta mjukvaruagenter agerar sällan utan att behöva ta hänsyn till andra agenter. För det mesta behöver dom koordinera sig och samarbeta för att uppnå sina mål. Kognitiva och sociala förmågor utgör basen för agentens förmåga att representera kunskap, lära, resonera, fatta beslut och agera autonomt för att nå måt I samverkan, eller förhandla och nå överenskommelser ifall mål är i konflikt.

Digitala kompanjoner är ett exempel på sådana agenter som skulle kunna stödja och förstärka människans förmåga att utföra aktiviteter.

Vi utvecklar teorier och metoder i en multidisciplinär miljö, såsom formell argumentation, formella dialogsystem, answer set programming, metoder för användarmodellering och personanpassning. Teorier om människans verksamheter, motivation, emotioner och kognition formar basen för att utveckla nya arkitekturer, mjukvaror och gränssnitt för socialt intelligenta system. Aktivitets- och intentionsdetektion, och resonerande om aktivitet som inkluderar motiv, motivation, preferensesr och mål är nödvändiga för att systemet ska kunna stödja personen och förstärka personens förmåga att utföra meningsfulla aktiviteter.

Vår forskning spänner från formell och teoretisk forskning till tillämpningar framför allt i medicinska och hälsoområden, exempelvis som diagnostiskt beslutsstöd, eller som resonemangsstöd när beteendeförändring är viktigt för att förbättra hälsa och välmående. Läs mer på sidorna nedan.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Forskningsprojekt

HumaneAI-Net
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
HumaneAI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 30 april 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 19 februari 2018 till 1 mars 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2017 till 30 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
ACKTUS - Activity-Centered modelling of Knowledge and Interaction Tailored to Users
Tid 1 januari 2009 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent Systems for Patient Autonomy and Health Care
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
ACTclin - Activity-based framework for clinical decision-support development
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2007 till 30 juni 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dementia Management and Support System
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt

Senaste publikationer

International Journal of Approximate Reasoning, Amsterdam: Elsevier 2024, Vol. 164
Kampik, Timotheus; Čyras, Kristijonas; Alarcón, José Ruiz
Ethics and Information Technology, Springer Nature 2024, Vol. 26, (1)
Aler Tubella, Andrea; Mora-Cantallops, Marçal; Nieves, Juan Carlos
Artificial Intelligence. ECAI 2023 International Workshops: XAI^3, TACTIFUL, XI-ML, SEDAMI, RAAIT, AI4S, HYDRA, AI4AI, Kraków, Poland, September 30 – October 4, 2023, Proceedings, Part II, Springer 2024 : 291-303
Bahuguna, Ayush; Haydar, Sajjad; Brännström, Andreas; et al.
Cognitive Systems Research, Elsevier 2024, Vol. 85
Brännström, Andreas; Wester, Joel; Nieves, Juan Carlos
Journal of logic and computation (Print), Oxford University Press 2024, Vol. 34, (3) : 528-556
Kampik, Timotheus
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications
Vossers, Joost; Brännström, Andreas; Borglund, Erik; et al.
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Nieves, Juan Carlos; Osorio, Mauricio; Rojas-Velazquez, David; et al.
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
Brännström, Andreas; Nieves, Juan Carlos
Human-centric Computing and Information Sciences, Korea Computer Industry Association (KCIA) 2024, Vol. 14
Taverner, Joaquin; Brännström, Andreas; Durães, Dalila; et al.
Frontiers in Artificial Intelligence, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 6
Kilic, Kaan; Weck, Saskia; Kampik, Timotheus; et al.
Collaborative AI Lab

Läs mer om Collaborative AI Lab.

Formal Reasoning Methods

Formal Reasoning Methods

Robotar lär sig hantera konflikter i samtal med människor

Vad händer när robotar och människor inte förstår varandra, eller fokuserar på olika saker?

Med AI kan datorer revidera tidigare slutsatser

I sin avhandling visar Timotheus Kampik matematiska resonemangsmetoder för autonoma intelligenta system.

Senast uppdaterad: 2024-02-02