"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Madeleine Blusi

Forskar om artificiell intelligens inom vård och omsorg, inriktning personanpassning, delaktighet och metoder för co-creation.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för datavetenskap
Plats
MIT-huset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej,
jag heter Madeleine Blusi och är lektor i omvårdnad, med förenad anställning vid cancercentrum, Region Västerbotten.

Jag vill att sjuksköterskor ska vara med och leda den digitala utvecklingen - inte bli utsatta för den. 

Min bakgrund inom vården är främst inom paliativ vård, äldreomsorg och hemsjukvård. och Forskar om artificiell intelligens och digitalisering inom vård och omsorg, med inriktning på interaktiva intelligenta system, delaktighet och metoder för co-creation.

Aktuella forskningsprojekt: 
- Smart Personalized Medication Assistant, SMAP
- Digital Social Coaching för Aktivt Åldrande i Glesbygd
- Innovations For Pandemia Isolation - PANDA

 

Caring is sharing: exploiting the value in data for health and innovation, IOS Press 2023 : 453-457
Blusi, Madeleine; Lindgren, Helena; Nilsson, Ingeborg
Studies in Health Technology and Informatics, 302
Hägglund, Maria; Blusi, Madeleine; Bonacina, Stefano; et al.
Journal of Advanced Nursing, Vol. 79, (12) : 4621-4634
Olsson, Sara; Otten, Julia; Blusi, Madeleine; et al.
Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press 2021, Vol. 281 : 931-935
Jingar, Monika; Lindgren, Helena; Blusi, Madeleine
IEEE Intelligent Systems, Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society 2021, Vol. 36, (2) : 72-80
Lindgren, Helena; Kampik, Timotheus; Guerrero, Esteban; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2020, Vol. 27, (8) : 577-590
Fischl, Caroline; Blusi, Madeleine; Lindgren, Helena; et al.
Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press 2019, Vol. 264 : 521-525
Blusi, Madeleine; Nieves, Juan Carlos
Artificial Intelligence in Health: First International Workshop, AIH 2018, Stockholm, Sweden, 13-14 July, 2018, Revised Selected Papers, Springer 2019 : 99-115
Ingeson, Martin; Blusi, Madeleine; Nieves, Juan Carlos
Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth, IOS Press 2018 : 775-779
Blusi, Madeleine; Nilsson, Ingeborg; Lindgren, Helena
AIH 2018: Joint Workshop on AI in Health
Ingeson, Martin; Blusi, Madeleine; Nieves, Juan Carlos

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 31 augusti 2022

Jag undervisar i:
- e-hälsa, fakultetsöverskridande forskarutbildning
- palliativ vård och vetenskaplig teori o metod, sjuksköterskeprogrammet
- är klinisk lärare för VFU inom onkologkliniken, Norrlands Universitetsjsukhus, NUS. 
- Interactivity in smart environments (avancerad nivå, inst. för datavetenskap)

Kursansvarig: 
- Kvalitativa Metoder II, Avancerad nivå
- Examensarbeten, Avancerad nivå, Master och magister inom såväl specialistprogram som fristående kurser.

 

 

Madeleine Blusi: Smarta medicinglasögon

Smarta medicinglasögon kan vara värdefull hjälp när läkemedelsdosetten ska fyllas på.