"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Kjellgren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och handledare i psykoterapi. Därtill är jag doktorand i socialt arbete vid Insitutionen för socialt arbete i samarbete med Åre kommun.


Min forskning handlar i huvudsak om skolkuratorns samtalspraktik och att analysera vad som karaktäriserar den med avseende på förutsättningar, innehåll och utfall. Avhandlingsarbetet systematiserar både skolkuratorers och elevers personliga erfarenheter, men innefattar också kartläggning och analys av konkreta ärenden. Med samtalspraktik avses de professionella samtal skolkuratorn har med enskilda elever och deras närstående, men även de yttre omständigheter som har direkt påverkan på samtalen, som hur en kontakt initieras eller vilka andra professioner som är inblandade.


Jag undervisar på socionomprogrammet samt på fristående kurs/-er.

International Journal of School Social Work, New Prairie Press 2023, Vol. 8, (1)
Kjellgren, Maria; Lilliehorn, Sara; Markström, Urban
Journal of Children's Services
Kjellgren, Maria; Lilliehorn, Sara; Markström, Urban
Nordic Social Work Research
Kjellgren, Maria; Lilliehorn, Sara; Markström, Urban

Undervisar på kurserna:

Relation och förändring i människovårdande arbete, 7,5hp (AV)

Socialt arbete i hälso- och sjukvård III - Kuratorns professionella roller, villkor och insatser, 7,5hp (AV)

Professionella möten och samtal i socialt arbete, 7,5hp (Grundnivå)