"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Strömbäck

Mina forskningsområden är unga, stressrelaterad- och psykisk ohälsa, psykiatri och genusvetenskap och jag har en förenad anställning med klinisk koppling mot Psykiatriska kliniken, NUS. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Mina forskningsområden är unga, stressrelaterad- och psykisk ohälsa, psykiatri och genusvetenskap. Jag undervisar i beteendevetenskap, professionellt förhållningssätt, interprofessionellt lärande, kognitiva beteeendevetenskapliga förhållningssätt och metoder, psykisk ohälsa och psykiatri. Förnärvarande har jag kursansvar för kursen professionell utveckling och VFU i termin 6 och momentansvar för psykisk ohälsa och fysioterapi i termin 3 vid fysioterapuetprogrammet. Jag är universitetslektor med förenad anställning vid Psykiatrisk klinik Umeå, NUS. 

Stockholm: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2023
Gotfredsen, Anne; Strömbäck, Maria
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (9)
Sandsten, Anna; Lindgren, Britt-Marie; Strömbäck, Maria; et al.
Counselling and Psychotherapy Research, John Wiley & Sons 2023, Vol. 23, (4) : 893-905
Åhlander, Anna; Strömbäck, Maria; Sandlund, Jonas; et al.
Physiotherapy Theory and Practice, Taylor & Francis 2022, Vol. 38, (13) : 2316-2329
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Strömbäck, Maria; et al.
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Routledge 2021, Vol. 29, (2) : 110-123
Linander, Ida; Goicolea, Isabel; Wiklund, Maria; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (12) : 1114-1122
Molin, Jenny; Strömbäck, Maria; Lundström, Mats O.; et al.
European Journal of Oral Sciences, WILEY 2020, Vol. 128 : 74-80
Ilgunas, Aurelia; Wänman, Anders; Strömbäck, Maria
Folkhälsomyndigheten 2020
Linander, Ida; Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2020, Vol. 15, (7)
Strömbäck, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Keisu, Sara; et al.
Physiotherapy in mental health and psychiatry: a scientific and clinical based approach, Elsevier 2017 : 290-298
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria
Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 32, (1) : 20-33
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Salander Renberg, Ellinor; et al.
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015 : 174-196
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Bengs, Carita; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (2) : 234-247
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Salander Renberg, Ellinor; et al.
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: mucf.se 2015 : 153-173
Wiklund, Maria; Danielsson, Ulla; Strömbäck, Maria; et al.
Fysioterapi, Stockholm: 2015, (03) : 24-30
Wiklund, Maria; Strömbäck, Maria
Umeå University medical dissertations, 1655
Strömbäck, Maria
Young - Nordic Journal of Youth Research, Sage Publications 2014, Vol. 22, (3) : 271-289
Strömbäck, Maria; Formark, Bodil; Wiklund, Maria; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2013, Vol. 13, (907) : 1-17
Strömbäck, Maria; Malmgren-Olsson, Eva-Britt; Wiklund, Maria
Tidskrift för Genusvetenskap, Linköping: Tema Genus, Linköpings universitet 2013, (2-3) : 57-85
Wiklund, Maria; Strömbäck, Maria; Bengs, Carita
Challenging Gender: Normalization and beyond, Mittuniversitetet, Sundsvall, 13-14 sept, 2011
Wiklund, Maria; Strömbäck, Maria
Psykisk Hälsa, Stockholm: Edita Västerås 2008, (4)
Strömbäck, Maria