"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ive van Krunkelsven

Kostens roll i inflammationsrelaterade sjukdomar

Forskningsprojekt Inflammation har förknippats med många kroniska sjukdomar, som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och insulinresistens, och tandlossning. Kronisk inflammation kan leda till depression och demenssjukdom. Vi undersöker kostens roll i inflammationsrelaterade sjukdomar med hjälp av kostdata från norra Sverige.

Ännu är det till stora delar oklart hur stor betydelse kosten har för risken att utveckla, eller möjligheten att hämma utvecklingen av olika sjukdomar. Det är också oklart vad som har störst betydelse, övergripande kostmönster eller enskilda kostelement och näringsämnen. Med hjälp av redan insamlade kostdata från norra Sverige, tillgängliga genom Norra Sveriges kostdatabas (NSDD), vill vi därför bidra till en uppbyggnad av kunskap kring detta.

Projektansvarig

Lena Maria Nilsson
Projektledare, projektkoordinator, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 59

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2030-11-26

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Vi vill samköra kostdata från norra Sverige med register över dödlighet och sjuklighet i ovan nämnda sjukdomar. Vi vill också titta på data om inflammationsmarkörer i blodet hos deltagarna. Eftersom ingen forskare kommer att ha tillgång till varken personnummer och födelsedatum och eftersom alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå, kommer ingen som deltagit i något av de forskningsprojekt som ingår i studien, dvs Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA, att kunna pekas ut på grund av det här projektet.

Vi kommer att redovisa resultat från projektet på Umeå universitets hemsida, eller i annat lämpligt forum. Resultaten kommer också att publiceras i vetenskapliga internationella tidskrifter.

Projektet är granskat och godkänt av Etikprövningsnämnden i Umeå, diarienummer 2013/332-31. Projektet har även kopplingar till det tidigare godkända projektet "Samisk livsstil och hälsa" (diarienummer 2010-196-32).

Personuppgiftsansvarig för detta forskningsprojekt är Umeå universitet, 090-786 68 30.

Senast uppdaterad: 2022-04-21