"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mattias Derlén

Professor i rättsvetenskap. Forskar och undervisar i konstitutionell rätt. Särskilt intresserad av konstitutionell EU-rätt, Law & Language samt empirisk rättsvetenskap. 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tidsskrift for rettsvitenskap, Universitetsforlaget 2022, Vol. 135, (4) : 397-431
Lindholm, Johan; Derlén, Mattias; Naurin, Daniel
International Journal of Law, Language and Discourse, Vol. 9, (1) : 11-40
Derlén, Mattias
Stockholm: Liber 2021
Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan; Lindholm, Johan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 44
Derlén, Mattias; Landström, Lena; Nilsson Rådeström, Nina
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 25-41
Derlén, Mattias; Leidö, Jan; Lindholm, Johan
Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning, CCXI
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Naarttijärvi, Markus
Evolutionary interpretation and international law, Oxford: Hart Publishing Ltd 2019 : 329-338
Derlén, Mattias
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Department of Law, Umeå University 2019 : 91-108
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Svensk Juristtidning, Stockholm: 2019, (8) : 751-772
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Europarättslig Tidskrift 2019, (3) : 381-395
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Naurin, Daniel
The new EU judiciary: an analysis of current judicial reforms, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2018 : 341-356
Derlén, Mattias
The Court of Justice of the European Union: multidisciplinary perspectives, Oxford: Hart Publishing Ltd 2018 : 79-99
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Swedish Studies in European Law, 10
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Umeå universitet 2017 : 79-88
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Journal of international economic law (Oxford), Oxford University Press 2017, Vol. 20, (2) : 257-277
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Europarättslig tidskrift 2017, (4) : 695-716
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Comparative Political Studies, Vol. 50, (7) : 879-907
Larsson, Olof; Naurin, Daniel; Derlén, Mattias; et al.
Language and culture in EU law: multidisciplinary perspectives, Routledge 2016 : 53-72
Derlén, Mattias
Svensk Juristtidning, (2) : 143-158
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
The legacy of Bosman: revisiting the relationship between EU law and sport, Hague: T.M.C. Asser Press 2016 : 31-49
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Vol. 19, (4) : 667-668
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Vol. 19, (4) : 685-702
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning, 211
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Markus, Naarttijärvi
Language and culture in EU law: multidisciplinary perspectives, Farnham: Ashgate 2015 : 53-72
Derlén, Mattias
Retten i sproget: Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis, Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S 2015 : 293-308
Derlén, Mattias
Stockholm: Liber 2015
Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan; Lindholm, Johan
German Law Journal, Vol. 16, (5) : 1073-1098
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, (1) : 151-177
Lindholm, Johan; Derlén, Mattias
Dynamics and terminology: an interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication, John Benjamins Publishing Company 2014 : 17-41
Derlén, Mattias
European Law Review, Vol. 39, (3) : 295-315
Derlén, Mattias
European Law Journal, Oxford: John Wiley & Sons 2014, Vol. 20, (5) : 667-687
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Institutet för europarätt 2013, (3) : 517-535
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan; Rosvall, Martin; et al.
Festskrift till Pär Hallström: Volume in honor of Pär Hallström, Uppsala: Iustus förlag 2012 : 77-100
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 26
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, Vol. 15, (4) : 707-721
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Europarättslig tidskrift, (3) : 462-481
Lindholm, Johan; Derlén, Mattias
PLOS ONE, San Francisco: Public Library of Science 2012, Vol. 7, (3) : e33721-
Mirshahvalad, Atieh; Lindholm, Johan; Derlén, Mattias; et al.
Linguistic diversity and European democracy, Burlington: Ashgate 2011 : 143-166
Derlén, Mattias
Green taxation in East Asia, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2011 : 167-208
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
The Columbia journal of European law, New York: Parker School of Foreign and Comparative Law 2010, Vol. 16, (1) : 191-231
Lindholm, Johan; Derlén, Mattias
Malmö: Liber 2010
Lindholm, Johan; Derlén, Mattias; Ingmanson, Staffan
European Monographs, 67
Derlén, Mattias
Lagstiftning i teori och praktik: Rapport från 2009 års forskningsinternat : 13-32
Derlén, Mattias
Svensk Juristtidning, Vol. 94, (10) : 1072-1086
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Umeå: Department of Law, Umeå University 2009
Derlén, Mattias; Lindholm, Johan
Svensk Juristtidning, (9) : 827-830
Derlén, Mattias
Europarättslig tidskrift, Stockholm: Europarättslig tidskrift/eddy 2008, (4) : 894-913
Derlén, Mattias