"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Mikaela Nyroos

Jag är docent i pedagogik med en bred utbildningsgrund (vård- och stödsamordning, barn- och ungdomspsykiatri). Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, matematik.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset, Hus B, plan 4 Umeå universitet, 90187 Umeå
Anknytning

Jag är docent i pedagogik (2012), pedagogisk meriterad (2020), och har utbildningsuppdrag inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen, förskollärarprogrammet, grundlärar- och ämneslärarprogrammen samt forskarutbildning. Jag har även utbildningsuppdrag för blivande specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri; fortbildningsuppdrag av skolpersonal och för idrottsföreningar om neuropsykiatriska svårigheter; samt utbildningsuppdrag för Folkuniversitetet.

Mina främsta kunskapsområden är inkluderande pedagogik, barns lärande och neuropsykiatriska svårigheter (se direktsänd och filmad föreläsning "Neuropsykiatriska svårigheter i förskola och skola" (umu.se) 2022-10-27).

Min forskning är inriktad mot barns lärande och specialpedagogiska frågor.

Mina forskningsaktiviteter är som forskningsledare för det VR-finansierade projektet Kognitiva implikationer för matematiklärande hos yngre (2009-2016), och i det uppföljande projektet Att predicera matematikprestation, finansierat av Lärarhögskolan, Umeå universitet. Jag medverkar även i det VR-finansierade projektet Att inte klara av trycket: hur hänger matteängslan ihop med matematikprestation (2020-2022) och i ett hälsofrämjande skolutvecklingsprojekt finansierat av Skolverket, tillsammans med Falu kommun, Aktiv och deltagande – innovativa gymnasieklassrum (2018-2020). Jag medverkar även i ULF-projektet Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för alla (2020-2022).

Mina vetenskapliga publikationer är inom flera ämnesområden, som aktiva klassrum på gymnasiet, timplaneförsök inom skola, provångest och nationella prov, matematikprestation och arbetsminne, test-effekten, lärarförmågor, samt smak och lukt. Jag har stor erfarenhet av flertalet metoder, instrument, och analyssätt: intervjuer, standardiserade enkäter, interventioner, dokumentstudier, observationer, statistik. Jag har även stor erfarenhet av olika åldersgrupper.

2022 var Anneli Nielsen och jag redaktörer åt kursboken En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering, likvärdighet, utgiven av Liber.

Jag har en bred utbildningsgrund inom idrott, matematik, utbildningspolitik, beteendevenskap, medicin (barn- och ungdomspsykiatri), och socialpsykiatri. Jag har lärarlegitimation i idrott och hälsa, psykologi, och matematik. Jag är även utbildad som Case Manager.

Jag tog min matematiklärarexamen (1993) från matematikum Uppsala universitet. Min idrottslärarexamen från GIH i Stockholm (1996). Min filosofie doktorsexamen i Pedagogiskt arbete från Umeå universitet (2006). Min filosofie magisterexamen i psykologi från Umeå universitet (2000). Min medicine kandidatexamen i barn- och ungdomspsykiatri från Umeå universitet (2014). Min socialpsykiatriska uppdragsutbildning som Case Manager från Region Västerbotten, Socialpsykiatriskt kunskapscentrum (2017).

En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 10-23
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
Stockholm: Liber 2022
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 26-41
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 102-117
Nyroos, Mikaela
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 118-133
Nyroos, Mikaela
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Mononen, Riikka
Frontiers in Psychology, 13
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Mononen, Riikka
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (21)
Christiansen, Filip; Ahlqvist, Viktor H.; Nyroos, Mikaela; et al.
Educational Psychology, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 38, (5) : 572-595
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
Thinking Skills and Creativity, Elsevier 2018, Vol. 27 : 1-12
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Löfgren, Kent
International Journal of Higher Education, Vol. 5, (4) : 1-12
Nyroos, Mikaela; Schéle, Ingrid; Wiklund-Hörnqvist, Carola
Journal of psychology and behavioral science, American Research Institute for Policy Development 2015, Vol. 3, (2) : 10-19
Nyroos, Mikaela
Resultatdialog 2015, Stockholm: Vetenskapsrådet 2015 : 160-171
Nyroos, Mikaela; Eklöf, Hanna; Jonsson, Bert; et al.
Education Inquiry, Vol. 6, (1) : 73-97
Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; Korhonen, Johan; et al.
International Journal of School & Educational Psychology, Vol. 3, (1) : 37-48
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Peng, Aihui; et al.
Brukarrevision
Åhlén, Susanne; Sandelin, Hulda; Nyroos, Mikaela
Special Needs Education in Mathematics: New Trends, Problems and Possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2014 : 86-91
Bagger, Anette; Nyroos, Mikaela
Umeå: Umeå universitet 2014
Eklöf, Hanna; Jonsson, Bert; Korhonen, Johan; et al.
17 nationella forskarkonferensen om lärande, "På väg mot jämlikt lärande" - nationella forskardagar, Vaasa, Finland, 23-24 maj 2014.
Eklöf, Hanna; Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; et al.
Education Inquiry, Umeå: Umeå universitet 2014, Vol. 5, (3) : 385-404
Jonsson, Bert; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Nyroos, Mikaela; et al.
Special Needs Education in Mathematics: New Trends, Problems and Possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2014 : 104-116
Korhonen, Johan; Linnanmäki, Karin; Svens-Liavåg, Camilla; et al.
Special needs education in mathematics: new trends, problems and possibilities, Kristiansand: Portal forlag 2014 : 53-63
Nyroos, Mikaela
European Journal of Psychology of Education, New York: Springer Netherlands 2013, Vol. 28, (2) : 497-510
Eklöf, Hanna; Nyroos, Mikaela
6th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Copenhagen Denmark
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
30th Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association, Vaasa, Finland, November 6-8, 2013
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Jonsson, Bert; et al.
Skrifter från Svensk matematikdidaktisk forskning, MADIF, linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning 2012 : 151-160
Nyroos, Mikaela; Bagger, Anette; Silfver, Eva; et al.
ECER 2012, European Conference of Educational Research, Cádiz, Spain, September 17-21, 2012
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Linnanmäki, Karin; et al.
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education 2012, Vol. 3, (4) : 615-636
Nyroos, Mikaela; Korhonen, Johan; Linnanmäki, Karin; et al.
Educational Psychology, London: Taylor & Francis 2012, Vol. 32, (2) : 239-256
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
The Mathematics Enthusiast, Vol. 9, (3) : 409-430
Peng, Aihui; Nyroos, Mikaela
The China-Sweden Symposium on Science and Humanities Education in the 21st Century
Nyroos, Mikaela; Hörnkvist Wiklund, Carola
The China-Sweden Symposium on Science and Humanities Education in the 21st Century
Nyroos, Mikaela; Hörnkvist Wiklund, Carola
Poster presentation at the 5th International Conference on Memory (ICOM5), 31st July-5th August 2011, University of York, UK.
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
Electronic Journal of Research in Educational Psychology, Grupo de Investigación Investigación Psicóeducativa y Psicopedagógica 2011, Vol. 9, (3) : 995-1022
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
Göteborg och Umeå: NCM, Göteborgs universitet och UFM, Umeå universitet 2010
Bergqvist, Tomas; Boesen, Jesper; Nyroos, Mikaela
ECER 2010 (European Conference on Educational Research), Education and Cultural Change , Helsinki, Finland, 23-27 August 2010
Nyroos, Mikaela
MAtematikDIdaktiskaForskningsseminariet-7
Nyroos, Mikaela
The Seventh Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, Sweden
Peng, Aihui; Nyroos, Mikaela
The Fifth East Asia Regional Conference in Mathematics Education
Peng, Aihui; Nyroos, Mikaela
Third Nordic Research Network: Critical perspectives on Education and Agency, Halden Norway
Nyroos, Mikaela
Special Needs Education in Mathematics
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola
Different learners – different math?: Proceedings of the 4th Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics, Vasa, Finland: 2009 : 85-100
Sjöberg, Gunnar; Nyroos, Mikaela
Teachers and Teaching: theory and practice, Routledge Taylor & Francis 2008, Vol. 14, (1) : 17-33
Nyroos, Mikaela
Pedagogy, Culture & Society, Routledge Taylor & Francis 2007, Vol. 15, (1) : 37-54
Nyroos, Mikaela
Utan timplan - forskning och utvärdering: Antologi från Timplanedelegationen, Stockholm: Fritzes 2005 : 55-76
Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda
Umeå: Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Specialpedagogik och vägledning, Umeå universitet 2005
Lundahl, Lisbeth; Nyroos, Mikaela; Rönnberg, Linda
The 11nd European Conference on Educational Research, Dublin
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda; Nyroos, Mikaela
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, Uppsala: Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet 2004, (1) : 1-17
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda; Nyroos, Mikaela

Forskningsprojekt

1 september 2020 till 30 augusti 2025
1 januari 2019 till 31 december 2020
1 januari 2009 till 12 oktober 2010

Under flera år har jag undervisat i flera olika kurser som ingår i specialpedagog- och speciallärarprogrammen, förskollärarprogrammet, grundlärar- och ämneslärarprogrammen. Jag har också haft och har kursansvarig för flera kurser inom dessa program.

Jag undervisar även i den fristående kursen Neuropsykiatriska svårigheter – förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 HP.

I forskarutbildningen har jag kursansvar för Kvantitativ metod i studier av pedagogiska praktiker, 7.5 HP.

Publicerad: 12 jan, 2022
Neuropsykiatriska svårigheter i förskola och skola