"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Anställda medarbetare

Agneta Bränberg
Telefon
090-786 67 64

Inom elektronik är mitt fokus på analog elektronik och som högskolepedagogisk utvecklare ligger min profil inom problembaserat lärande. 
Jag meriterades som Excellent lärare vid Umeå Universitet 2015.

Andreas Hansen
Telefon
090-786 58 14
Dan Borglund
Telefon
090-786 99 22
Ellen Säll
Telefon
090-786 61 81
Erik Lindenius
Telefon
090-786 66 66

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Excellent lärare och mottagare av Umeå studentkårs pedagogiska pris (2019). Producerar podcasten Mediespanarna och pedagogiska bloggen Umanista.

Eva Svedmark

Lektor vid enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Föreståndare för UPL från 1 juli 2016 till 1 september 2023.

 

Hans-Erik Sjöström

Jag arbetar med lärandestöd och digitala verktyg för lärande.

Jan Gunillasson
Telefon
090-786 94 73
Johanna Lönngren
Telefon
090-786 97 69

Docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med fokus på lärande för hållbar utveckling och känslor i ingenjörsutbildningar.

Jonathan Wedman
Telefon
090-786 55 27

Forskare i beteendevetenskapliga mätningar, med särskilt fokus på provkonstruktion, storskaliga mätningar, bedömning i skolan och rättssäker examination.

Jörgen Ivarsson

Jag arbetar pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) inom området E-lärande.

Karl Idberger

Jag har rollen som biträdande föreståndare på enheten och arbetar också som pedagogisk utvecklare. Huvudfokus av mitt ansvarsområde ligger på e-lärande.

Katarina Winka

Jag är universitetslektor i systematiskt botanik och pedagogisk utvecklare vid UPL.

Krister Lindwall
Telefon
090-786 78 61
Lars Larsson
Telefon
090-786 71 53

Jag är föreståndare för UPL och pedagogisk utvecklare i verksamheten.  

Lucas Pärnerteg
Magnus Nordström
Telefon
090-786 57 23

Jag arbetar 70 % på Institutionen för språkstudier, 25 % på UPL och 5 % på Arcum med bl.a. IT- och datorfrågor, e-lärande, webb och kommunikation.

Marie Friman
Telefon
090-786 74 62

På världens bästa UPL arbetar jag som administratör med allt vad det innebär och har bland annat hand om all administration kring våra kurser, seminarier och verkstäder.

Moa Norberg
Niki Biliou
Oskar Gedda
Telefon
090-786 69 55

Jag är verksam som pedagogisk utvecklare vid UPL och tycker att det är fantastiskt roligt att få jobba med människors lärande och växande. Mötet mellan student och lärare är för mig det centrala.

 

Peter Vinnervik
Telefon
090-786 60 48

Pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Fil. dr. i pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik.

Stina Jansson
Telefon
090-786 76 22

Min forskning är främst inriktad på termisk behandling av biomassa och andra organiska material och avfallsfraktioner ur ett miljökemiskt perspektiv.

Suzanne Brink
Telefon
090-786 76 50
Tomas Hjärtström
Telefon
090-786 51 02

Jag arbetar med allt IT relaterat.

Åse Tieva
Telefon
090-786 60 89