Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)

Anställda medarbetare

Claire Englund, universitetsadjunkt

Jag arbetar som pedagogiskutvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet.

Eva Svedmark, universitetslektor

 Föreståndare och pedagogisk utvecklare vid enheten Universitetspedagogik och lärandestöd. Universitetslektor i informatik.

Jonas Lindholm, systemansvarig

Förvaltningsledare med verksamhetsperspektiv för universitets övergripnade IT-stöd inom området E-lärande. Ansvarar för samordning och vidareutveckling av universitetsgemensamma IT-stöd för undervisning.

Jörgen Ivarsson, universitetsadjunkt

Jag arbetar pedagogisk utvecklare och är supportansvarig vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) inom området E-lärande. Förutom att ansvara för support för Umeå universitets e-lärandesystem, utbildar jag personal inom området e-lärande, producerar stöd- och undervisningsmaterial och jag kan anlitas för riktade konsultuppdrag.

Karl Idberger, universitetsadjunkt

Jag har rollen som biträdande föreståndare på enheten och arbetar också som pedagogisk utvecklare. Huvudfokus av mitt ansvarsområde ligger på e-lärande.

Katarina Winka, universitetslektor

Jag är universitetslektor i systematiskt botanik och pedagogisk utvecklare vid UPL.

Lina Holm, administratör

Administratör och katalogansvarig, Företrädare för lika villkor, E-lärande support

Maria Wester, universitetslektor

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Mona Fjellström, universitetslektor

Högskolepedagogisk utvecklare, FD, lektor. Arbetar huvudsakligen med utvärdering, kvalitetsutveckling, akademiskt skrivande och pedagogiskt ledarskap.

Per Andersson, universitetsadjunkt

Pedagogisk utvecklare och inplacerad excellent lärare.