"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Humlab

Anställda medarbetare

Andreas Marklund
Telefon
090-786 77 98

Jag jobbar med systemutveckling inom ett flertal forskningsprojekt med fokus främst på textanalytiska metoder.

Bram Vaassen
Telefon
090-786 61 98

Jag är universitetslektor vid HumLab, där jag forskar och undervisar om teoretiska och praktiska frågor kring orsakssamband och förklaring inom metafysik och AI:ns filosofi.

Carl-Erik Engqvist
Telefon
090-786 56 22

Carl-Erik är konstnärlig ledare och spelutvecklare vid Humlab

Coppelie Cocq
Telefon
090-786 54 82

Biträdande föreståndare. 

Professor i samiska studier med inriktning mot digital humaniora. 

Biträdande föreståndare för forskningsinfrastrukturen Huminfra. 

Evelina Liliequist

Evelina Liliequist är lektor vid Humlab och forskare inom "Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering". 

 

Henrik Norin
Telefon
090-786 68 88

Arbetar med vårt Makerspace, håller även föreläsningar och workshoppar inom elektronik och datorområdet. Arbetar med lokalbokningar och teknisk support för Humlabs lokaler och evenemang.

Jim Robertsson

Jag arbetar som systemadministratör, IT vid Humlab, främst med IT-frågor, drift och underhåll.

Johan von Boer

Jag utvecklar digitala lösningar i forskningsprojekt. Jag arbetar även delvis med att underhålla och utveckla Humlabs IT-infrastruktur.

Jon Svensson
Telefon
090-786 80 03

Jag koordinerar Humlabs programverksamhet. Undervisar och arbetar med e-lärande. 

Julia Kuhlin
Telefon
090-786 91 08

Julia Kuhlin är postdoktor vid Humlab med fokus på digital praktiker. 

Kajsa Palm
Telefon
090-786 70 19

Interaktionsdesigner & Systemutvecklare vid forskningsprojekt på Humlab med datavisualisering, användarvänlighet, och grafisk design.

Karin Danielsson
Telefon
090-786 65 86

Docent i informatik vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Sedan 2021 är jag föreståndare för Humlab vid Humanistisk fakultet. 2016 utsågs jag till excellent lärare. 

Mari Jonsson
Telefon
090-786 89 04

Jag är ekonomisamordnare på Humlab och jobbar med ekonomi och administrativa uppgifter. 

Marja Labba
Mattis Lindmark
Telefon
090-786 80 08

Systemutvecklare inriktad mot 3D, digital medieproduktion och datorspel.

Rebecka Weegar
Telefon
090-786 88 79

Jag är systemutvecklare och jobbar inom Humlabs forsknings- och infrastrukturprojekt, t.ex. SveDigArk och SweDeb. Jag jobbar också med kursutveckling.

Roger Mähler
Telefon
090-786 80 09

Jag ansvarar för system- och metodutveckling vid Humlab och koordinerar Humlabs insatser inom området i  forskningsprojekt. Jag är även nodkoordinator för InfraVis.

Satish Strömberg

Jag är IKT-coach för humanistiska fakulteten. Jag vägleder och samråder med kollegorna om hur de kan använda, och bli hjälpta av, modern digital teknik för undervisning, forskning och administration

Tomas Skotare
Telefon
090-786 62 73

Jag är systemutvecklare på Humlab, och är involverad i projekt bland annat med fokus på säker forskningsdatahantering och analys av forskningsdata.