"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemiska institutionen

Anknutna

Abdul Kaium

I am a postdoctoral fellow on a scholarship funded by the Kempe Foundation and currently working as a research fellow at the Department of Chemistry at Umea University, Sweden.

Akbar Zeb

Jag är postdoktor i Prof. Yaowen Wus grupp vid Kemiska institutionen. Min forskning fokuserar främst på att ta reda på nya mekanismer inom autofagi.

Amisha Patel
André Graça
Telefon
090-786 66 87

Min forskning fokuserar på strukturella och biofysiska studier av fotosystem II-komplexet i modellväxten backtrav, Arabidopsis thaliana.

Anubha Yadav
Bhagyashree Deka

Postdoktor i Yaowen Wus forskargrupp. Jag forskar inom cancerbiologi.

Bolor Buyanbadrakh

Jag är biokemist och forskar i André Mateus grupp. Jag har ett Kempe Postdoc Fellowship för att undersöka interaktion mellan olika mänskliga tarmmikrober.

Chanrith Phoeurk

Jag är doktorand i Magnus Wolf-Watz forskargrupp. Min forskning fokuserar på 3D-strukturell karakterisering och enzymatisk katalys av Bombyx mori serinproteas och E. coli fosfattransferas.

Chau Huynh
Chen Tao
Dan Johnels
Daniil Volobuiev
Frank van Rijn
Hasan Tukenmez
Irina Gutsche
Isabel Sanz
Izabella Surowiec
Jack Forsman
Jack Goodman
Jagadish Mangu

Jagadish är 'Excellence by Choice' postdoktor. Hans forskning handlar om att identifiera mekanismen för Yersinia injectisome tip assembly.

Jenny Lexén
Jessica Giacoboni

Jag är postdoktor i Magnus Wolf-Watz grupp, specialiserad inom strukturbiologi, med fokus på molekylära mekanismer bakom aggressivitet och metastasering vid prostatacancer.

Johanna Qvarnström
Julia Juneblad
Julius Ponhöfer
Lars Backman

Min forskning rör två proteiner, spectrin och α-actinin, och är inriktat på att förstå deras strukturella och funktionella roller i cellen.

Lars Lövgren
Telefon
070-372 57 76
Lucas Demaret
Manila Rafi
Manuel Serif
Mari Bonde
Mary Chuong
Mitul Srivastava

Mitul is Postdoc in Anna Linusson's group. His research focuses on application of state-of-the-art computational methods to understand the structure-function-dynamics aspects of epigenetic regulation.

Noor ul Afsar
Norman Hoster
Telefon
090-786 71 98

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Jag är postdoktor i Yaowen Wus grupp. Min forskning fokuserar på studiet av autofagiprocessen som ligger bakom STING-vägaktiveringen.

Paula Lambeck
Peter Hagelqvist
Piotr Jablonski
Pär Jonsson
Rafael Machleid
Robert Bjuhr
Samuel Nyantakyi

Excellence by Choice postdok i Fredrik Almqvist lab inom UCMR. Söker säkra och potenta små molekyler baserade på en 2-pyridonkärna, som kan fungera mot en panel av enkelsträngade RNA-virus.

Shuang Li

Jag är postdoktor i Yaowen Wus grupp. Mitt forskningsintresse är funktionen av ESCRT-komplex genom att använda kemiska genetiska metoder.

Sourov Mondal
Souvik Sarkar
Staffan Sjöberg
Telefon
073-620 54 10
Stellan Marklund
Telefon
070-630 75 15
Tao Luo
Terry Frank Bidleman
Thanat Chookajorn
Thibault Duteil

Postdoktor i Madeleine Ramstedts grupp. Jag är geomikrobiolog och arbetar med mikrobiella biofilmer, och mer specifikt med de exopolymera ämnen som biofilmer utgör.

 

 

Thomas Emet
Valentin Duvauchelle

Jagär postdoktor i Anna Linussons grupp. Mitt arbete, finansierat av Kempe-stiftelsen, handlar om syntes och utvärdering av små organiska molekyler riktade mot proteaser.

Wolfgang Schröder
Telefon
090-786 69 74

Chaperoner - en hjälpande hand för Fotosystem II

Xi Chen
Yaozong Li