Hoppa direkt till innehållet
printicon

Designhögskolan vid Umeå universitet

Anställda medarbetare

Birgitta Sundberg, samordnare, utbildning

Arbetar främst med utbildningsrelaterade och studieadministrativa frågor som rör Designhögskolans programutbildningar och kurser.

Corné de Beer, ekonomiadministratör

Jag arbetar med ekonomifrågor. Kontakta mej när det gäller fakturor till eller från UID

David Risberg, forskningsingenjör

Forskningsingenjör med drift av verkstaden som huvudområde. Deltar också i undervisning, handledning och arbetsmiljöarbete.

Demian Horst, universitetsadjunkt

Jag ansvarar för att upprätthålla och utveckla innehållet och riktningen för vårt MFA-program inom transportdesign. Jag har också en aktiv roll i undervisning och handledning på skolan.

Ingela Westerlund, ekonomiadministratör

Arbetar främst med ekonomi, personalfrågor och arbetsmiljö vid Humlab. Är del av Humlabs ledningsgrupp. Har arbetat inom Umeå Universitet sedan 2011.

Maria Göransdotter, universitetsadjunkt

Vicerektor vid Designhögskolan. Mina ansvarsområden rör daglig verksamhet och administration: Personal, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet, lika villkor etc. 

Niklas Andersson, universitetsadjunkt

Lärare vid Designhögskolan som undervisar i interaktionsdesign, desigmetodik, grafisk formgivning, hållbar utveckling och presentationsteknik. Ledamot i enhetens grupp för lika villkor.

Peter Lundholm, universitetsadjunkt

Dagligdags så undervisar jag i mediaframställning och redigering i främst Adobe-programvarorna på Designhögskolan, Är också på Sliperiet deltid.

Problemlösning och stöd är mina styrkor.

Tomas Lindehell, universitetsadjunkt

Lärare vid Designhögskolan. Undervisar och förmedlar processer och datorstödda verktyg, till designstudenterna, för att skapa 3D-modeller och presentationer.