"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Designhögskolan vid Umeå universitet

Anställda medarbetare

Adrian Löwander
Telefon
090-786 51 60

Institutionsadministratör på Designhögskolan med ansvar för studieadministration och antagning till Kandidatprogrammet i Industridesign och forskarutbildningen.

Alessandro Argenio
Telefon
090-786 66 33
Ambra Trotto

Ambra Trotto är direktör för design och forskning vid d.center (RISE), docent vid Umeå designhögskola och gästforskare vid TU/e.

Anders Hellström
Telefon
090-786 98 03

Jag arbetar med allt som har att göra med lokaler och logistik här på Designhögskolan.

Birgitta Sundberg
Telefon
090-786 96 14

Arbetar främst med utbildningsrelaterade och studieadministrativa frågor som rör Designhögskolans programutbildningar och kurser.

Brendon Clark
Telefon
090-786 63 54

Jag är universitetslektor i designantropologi på Designhögskolan och utbildningsledare för doktorandstudier.

Camilla Wiglöv
Telefon
090-786 88 37
Catharina Henje
Telefon
090-786 74 60

Som lärare vid Designhögskolan undervisar jag i ämnen inom industridesign och interaktionsdesign. Min forskning fokuserar på inkludering inom design.

Christoffel Kuenen
Telefon
090-786 56 30

Jag undervisar och är biträdande programansvarig för Masterprogrammet i interaktionsdesign. Min forskning handlar om hur interaktionsdesign hanterar estetiska frågor. 

Cindy Kohtala
Telefon
090-786 75 71

Professor i design med inriktning mot hållbarhet. Programansvarig, MFA i interaktionsdesign. Fokuserar på produkt- och tjänstesystem, lokalism och industriell omvandling, gräsrotsaktivism.

Daniela Bohlinger
Danielle Wilde
Telefon
090-786 79 54

Min forskning och undervisning väcker frågor kring den sociala, ekologiska och materiella hållbarheten av mänskligt handlande, och designens roll däri.

David Risberg
Telefon
090-786 63 88

Forskningsingenjör med drift av verkstaden som huvudområde. Konsultera mig särskilt vid modell- eller prototypframställning, eller med andra tekniska frågor (dock ej IT).

Demian Horst
Telefon
090-786 97 82

Som prefekt är jag ansvarig för att hantera och säkra institutets verksamhet och leda personalen genom att främja utveckling och samarbete kopplat till Designhögskolans mål och visioner.

Elin Kolterjahn
Telefon
090-786 70 12

Jag arbetar som samordnare för visuell kommunikation vid Designhögskolan.

Erica Fjällström

Arbetar som HR-samordnare på Designhögskolan.

Eva-Lena Bäckström
Telefon
090-786 74 39

Industridesigner, lektor på konstnärlig grund och programansvarig för Kandidatprogrammet i Industridesign.

Giuliano Garonzi
Telefon
090-786 79 52

Jag undervisar i Visual Storytelling på alla akademiska program och nivåer, inklusive dedikerade kurser inom Grafisk Design.

Gustav Skoogh
Telefon
090-786 59 19
Heather Wiltse
Telefon
090-786 88 39

Jag är universitetslektor i design vid Umeå universitets Designhögskola, där jag för närvarande leder ett projekt som heter Design Philosophy for Things That Change”

Jens Mann

IT-ansvarig på Designhögskolan.

Jens Persson

Jag strävar efter att synliggöra Designhögskolan för presumtiva studenter, samhälle, industri och forskare. Jag driver utveckling och implementering av skolans samlade kommunikationsstrategier.

Johan Gustafsson
Johan Redström

Johan Redström började på Designhögskolan som professor i design 2012 och har varit ansvarig för doktorandprogrammet och forskningsinriktningen vid Designhögskolan.

Jonas Sandström
Telefon
090-786 62 56
Karey Helms
Telefon
090-786 94 40

Universitetslektor i design på Designhögskolan vid Umeå universitet och postdoktor vid Stockholms universitet

Lars Johansson
Telefon
090-786 70 31

Adjunkt vid Designhögskolan, undervisar i grundläggande metoder för industridesign och interaktionsdesign.

Leena Naqvi
Telefon
090-786 98 84
Linda Bogren
Telefon
090-786 68 79
Linnéa Therese Dimitriou
Telefon
090-786 77 43

Jag är praktiserande konstnär och ansvarar för de fristående kurserna i kroki på UID. 

Maria Göransdotter
Telefon
090-786 70 36

Jag är lektor i designhistoria och designteori på Designhögskolan, och studierektor för forskarutbildningen i industridesign.

Monica Lindh-Karlsson
Telefon
090-786 55 62
Natarsha Bates
Telefon
090-786 95 34

Postdoktor i design och molekylärbiologi vid Umeå designhögskola, Institutionen för molekylärbiologi och Umarts.

Niklas Andersson
Telefon
090-786 70 34

Adjunkt vid Designhögskolan och undervisar i interaktionsdesign, designmetodik, grafisk form, hållbar utveckling och presentationsteknik.

Oscar Björk
Telefon
090-786 76 93
Per Sihlen
Telefon
090-786 70 67
Rickard Åström
Telefon
090-786 78 56

Forskningsingenjör som driver Designhögskolans interaktionslabb. Jag lär ut elektronik och programmering på en praktisk nivå för de studenter som vill använda det i sin design.

Thomas Degn
Telefon
090-786 77 41

Universitetslektor i industridesign. MA examen i Avancerad Produktdesign. Programansvarig för MFA programmet i Avancerad Produktdesign.

Tomas Lindehell
Telefon
090-786 93 61

Lärare vid Designhögskolan. Undervisar och förmedlar arbetsmetoder och kunskap i datorstödda verktyg, till designstudenterna, för att skapa 3D-modeller och presentationer.

Tord Berggren
Telefon
090-786 98 82

Universitetsadjunkt inom Industridesign

Ylva Fernaeus
Telefon
090-786 94 86

Biträdande föreståndare för Umarts och universitetslektor i design vid Designhögskolan. Även lektor i interaktionsdesign på KTH.

Young Suk Lee
Telefon
090-786 74 43