"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kansliet för lärarhögskolan

Anställda medarbetare

Andreas Näslund
Telefon
090-786 78 65

Arbetar med KPU-utbildning samt tillgodoräkning av tidigare meriter och administrerar studieuppehåll och studieavbrott på alla program vid lärarhögskolan. 

Anna Behndig
Telefon
090-786 55 97
Anna Lindqvist
Telefon
090-786 60 20

Biträdande föreståndare vid Lärarhögskolan, universitetslektor Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Anna Tegström

Arbetar med grundlärar-, speciallärar- och specialpedagogprogrammen.

Anna-Karin Lidström Persson

Utbildningsledare vid Lärarhögskolans kansli. Arbetar huvudsakligen med VAL, Vidareutbildning av lärare. Innehar uppdraget som nationell samordnare för VAL där åtta lärosäten ingår.

Axel Bennhage
Telefon
090-786 76 32

Jag är tjänstledig under 2024.

Boel Elmroth
Telefon
090-786 60 37

Arbetar på Lärarhögskolans kansli med samordning av Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området. Handläggare för Lärarhögskolans Forskningskommitté.

Carina Rönnqvist
Telefon
090-786 76 10

Jag är forskningssamordnare på Lärarhögskolans kansli samt biträdande föreståndare för Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Christina Ekman
Telefon
090-786 74 46

Arbetar huvudsakligen med handläggning och antagning av ansökningar inom ramen för regeringsuppdraget VAL (Vidareutbildning av lärare)

Emma Lind
Telefon
090-786 64 35

Programstudievägledare för Yrkeslärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet.

Emma Thurén
Telefon
090-786 55 34

Arbetar med utfördelning av forskningsresurser, sekreterare i Lärarhögskolans styrelse och föreståndarens beslutsmöten samt löpande ekonomiadministration. 

Erica Lidgren
Telefon
090-786 95 39

Programstudievägledare för grundlärarprogrammen inklusive arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL).

Eva Alenius
Telefon
090-786 92 25

Arbetar huvudsakligen med resurstilldelning (RTV) för Lärarutbildningens grundutbildning samt externa utbildningsuppdrag såsom VAL, ULV. Är Skolverkets kontaktperson för Lärarlyftet.

Eva Tjernström
Telefon
090-786 52 07

Arbetar med VFU- och praktikplatsplaceringar för studenter på ämneslärarprogrammet, studie- och yrkesvägledarprogrammet och yrkeslärarprogrammet.

Ingela Jonasson
Telefon
090-786 64 53

Studievägledare för grundlärarprogrammen. Administrerar återupptagande av studier.

Jonas Rosén
Telefon
090-786 74 47

Jag arbetar primärt med handläggning/antagning till yrkeslärarprogrammet samt Utländska lärares vidareutbildning (ULV). IT-kontaktperson för Lärarhögskolan. 

Katarina Markström
Telefon
090-786 73 74

Projektledare i regeringsuppdraget Arbetsintegrerad lärarutbildning.

Lars-Erik Lauritz
Telefon
090-786 75 27

Föreståndare för Lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen. 

Magdalena Hagelin
Telefon
090-786 68 76

Programstudievägledare för Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Specialpedagogprogrammet och Förskollärarprogrammet.

Malin Larsson
Telefon
090-786 71 08

Kanslichef vid Lärarhögskolan

Maria Jansson
Telefon
090-786 52 62
Marie Lundborg Jonsson
Telefon
090-786 76 24

Arbetar med utbildningsadministration inom VAL (Vidareutbildning av lärare), ULV (Utländska lärares vidareutbildning) samt med de reguljära programmen. 

 

Marie Oskarsson
Telefon
090-786 69 47

Jag arbetar med kommunikation, till exempel Lärarhögskolans hemsidor och nyhetsbrev. Jag är också samordnare för konferensen "Kunskapsveckan".

Petra Westling
Telefon
090-786 77 84

Ansvarig för övningsskoleverksamheten med syfte att höja kvaliteten i VFU. Arbetar även med prioriterade områden kring VFU. Samordnare för valwebben, vårt digitala studieplansvektyg.

 

Stina Berglund
Telefon
090-786 56 10

Arbetar med VFU-placeringar för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen inkl. AIL, inresande utbyteslärarstudenter, VFU-planeringar/översikter, brytdatum, behörighetsktr. VFU-kurser, och SP-utv.