Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Patrik Lantto

Patrik Lantto

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå
2019
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Johan Nordlander-sällskapet 2019, Vol. 42, (3-4) : 48-87
Lantto, Patrik
2018
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 24
2018
Ett historiskt möte: protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : 21-33
Lantto, Patrik
2018
Ett historiskt möte: protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : 3-20
Lantto, Patrik
2018
Banbrytande ledare och forskare: vänbok till Lars Thomasson, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : 133-156
Lantto, Patrik
2018
Competing Arctic futures: historical and contemporary perspectives, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2018 : 95-116
Lantto, Patrik
2018
Ett historiskt möte: protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : 1-2
Lantto, Patrik; Heligfjell, Gunnel
2018
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 25
2018
Banbrytande ledare och forskare: vänbok till Lars Thomasson, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : i-vi
Lantto, Patrik; Torp, Eivind; Blind, Ellacarin; et al.
2017
Historielärarnas förenings årsskrift, Stockholm: Historielärarnas förening 2017 : 107-120
Lantto, Patrik
2017
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2017, Vol. 38, (3-4) : 1-31
Lantto, Patrik
2016
Sveriges släktforskarförbunds handböcker, 12
2016
Samiska Rötter: släktforska i svenska Sápmi, Solna: Sveriges släktforskarförbund 2016 : 5-7
Axelsson, Per; Engberg, Elisabeth; Lantto, Patrik; et al.
2016
Encyclopedia of the Barents Region: Vol. II, N-Y, Oslo: Pax Forlag 2016 : 273-276
Konstantinov, Yulian; Lantto, Patrik
2016
Samiska rötter: släktforska i svenska Sápmi, Solna: Sveriges släktforskarförbund 2016 : 58-59
Lantto, Patrik
2016
Samiska rötter: släktforska i svenska Sápmi, Solna: Sveriges släktforskarförbund 2016 : 65-74
Lantto, Patrik
2016
Encyclopedia of the Barents Region: Vol I, A-M, Oslo: Pax Forlag 2016 : 424-425
Lantto, Patrik
2016
Encyclopedia of the Barents Region: Vol. II, N-Y, Oslo: Pax Forlag 2016 : 389-390
Lantto, Patrik
2016
Encyclopedia of the Barents Region: Vol. II, N-Y, Oslo: Pax Forlag 2016 : 231-232
Lantto, Patrik
2016
Encyclopedia of the Barents Region: Vol. II, N-Y, Oslo: Pax Forlag 2016 : 147-148
Lantto, Patrik
2016
Encyclopedia of the Barents Region: Vol. II, N-Y, Oslo: Pax Forlag 2016 : 390-391
Lantto, Patrik
2016
Sametingsval: Väljare, partier och media, Stockholm: Santérus Förlag 2016 : 45-75
Lantto, Patrik; Mörkenstam, Ulf
2016
Encyclopedia of the Barents Region: Vol. II, N-Y, Oslo: Pax Forlag 2016 : 258-260
Lantto, Patrik; Scheller, Elisabet
2015
Sápmi i ord och bild: en antologi. 1., Hyltebruk: On Line Förlag AB 2015 : 84-103
Lantto, Patrik
2015
Sápmi i ord och bild I: , Hyltebruk: On Line Förlag AB 2015 : 58-83
Lantto, Patrik
2015
Migration och etnicitet: Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 151-178
Lantto, Patrik; Mörkenstam, Ulf
2015
Indigenous politics: institutions, representation, mobilisation, Colchester: ECPR Press 2015 : 135-163
Lantto, Patrik; Mörkenstam, Ulf
2014
The Journal of Ethnology and Folkloristics, Vol. 8, (2) : 53-73
Lantto, Patrik
2013
L’image du Sápmi II: Études comparées, Örebro: Örebro University 2013 : 36-55
Lantto, Patrik
2013
L’image du Sápmi II: Études comparées, Örebro: Örebro University 2013 : 12-34
Lantto, Patrik
2013
Västerbottens Kuriren
Ledman, Anna-Lill; Brännlund, Isabelle; Löf, Annette; et al.
2012
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2012, Vol. 33, (3-4) : 54-74
Lantto, Patrik
2012
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 14
Lantto, Patrik
2012
Rivers to cross: Sami land use and the human dimension, Umeå: Vaartoe, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2012 : 96-110
Lantto, Patrik
2011
Ethnologia Scandinavica, Vol. 41 : 238-239
Lantto, Patrik
2011
Scandinavian Journal of History, Stockholm: Almqvist & Wiksell 2011, Vol. 36, (3) : 324-348
Össbo, Åsa; Lantto, Patrik
2010
Citizenship Studies, Routledge 2010, Vol. 14, (5) : 543-556
Lantto, Patrik
2010
Kamerajägaren: Stig Wessléns skildringar av naturen och det samiska, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2010 : 159-173
Lantto, Patrik
2010
Oknytt, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2010, Vol. 31, (1-2) : 28-49
Lantto, Patrik
2009
Anthropology and Climate Change: From Encounters to Actions, Walnut Creek: Left Coast Press 2009 : 341-355
Broadbent, Noel D.; Lantto, Patrik
2009
Studier i norra Europas historia, 7
2009
Fredens konsekvenser: Samhällsförändringar i norr efter 1809, Luleå: Luleå tekniska universitet 2009 : 145-155
Lantto, Patrik
2008
Fornvännen: Journal of Swedish Antiquarian Research, Vol. 103, (3) : 217-219
Lantto, Patrik