"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2023

Som maskiningenjör har du ett brett tekniskt kunnande och är med och utvecklar produkter och processer för framtidens smarta, hållbara och alltmer digitaliserade industri. Du arbetar med allt från design till materialval och konstruktion – eller med att hitta kreativa lösningar som gör tillverkningen miljövänlig och konkurrenskraftig. Din kompetens efterfrågas inom en mängd branscher och ditt framtida jobb finns inom allt från skogsmaskintillverkning till klädindustri och energiföretag.

Under utbildningen

Under dina tre år på programmet får du både teoretiska kunskaper och utvecklar praktisk erfarenhet. Utbildningen täcker hela tillverkningsprocessen från ritning till färdig produkt. Du läser bland annat kurser i datorstödd maskinritning, mekanik, hållfasthetslära, produktionsteknik och projektledning.

Praktiska övningar och projekt

Praktiska övningar ingår i de flesta kurser och du får ofta arbeta i projektform. Du får kunskap i att skapa fina detaljer med hjälp av CNC-styrda maskiner – och att med en dator visualisera hur en färdig komponent ska se ut och beräkna dess hållfasthet. Andra övningar kan handla om att bestämma hur en detalj ska tillverkas för att ge hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Många kurser avslutas med skriftliga rapporter, där du redovisar hur du kommit fram till lösning på ett tekniskt problem.

Större eller mindre inslag på kurser inom programmet kan ges på engelska.

Läs om Mohsen Salehi som läser maskinteknik vid Umeå universitet

Täta kontakter med företag

Under tio veckor har du möjlighet att bredda din utbildning med kurser i till exempel projektledning, företagsekonomi eller engelska. Under utbildningen ges goda möjligheter till kontakt med företag, till exempel för projekt och examensarbeten. Vi har infört en modell för arbetsintegrerat lärande, Co-op, där du kan söka sommarjobb på något av de teknikföretag vi samarbetar med och göra företagsanknutna projektarbeten på några av kurserna i utbildningen.

Läs mer om Co-op

Programöversikt

Efter utbildningen

Maskiningenjörer efterfrågas av både små och stora företag och du kan arbeta inom många olika branscher. Den tekniska utvecklingen handlar allt mer om digitalisering och automatisering, vilket genomsyrar både produktutveckling och tillverkningsprocesser.

Många maskiningenjörer är chefer

Maskiningenjörer kommer alltid att behövas inom företag som utvecklar och tillverkar till exempel fordon, papper, stål och energi. Allt fler tekniskt avancerade produkter kräver en effektiv tillverkningsprocess och ingenjörer med rätt kompetens. Många maskiningenjörer arbetar som arbetsledare och chefer. Maskiningenjörer med kunskaper utöver de rent tekniska är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Ansvar för hela processen

Som maskiningenjör inom tillverkningsindustrin kan du få ta ansvar för val av material, produktionssätt och vilken utrustning som används i tillverkningsprocessen. De val du gör måste anpassas till miljön, företagets ekonomiska resurser och vilken kompetens som finns.

Vanliga yrken

Produktutvecklare
• Produktionstekniker
• Konstruktör
• Logistiker (kvalitetssäkring, optimering)
• Konsult
• Arbetsledare, projektledare/chef
• Försäljare/marknadsförare inom verkstadsindustrin

 

Examen

Högskoleingenjörsexamen.

Anmälan och behörighet

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1560

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Florian Schmidt, programansvarig