Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Statsvetenskapliga institutionen ger utbildning på forskarnivå i ämnet statsvetenskap. För tillträde krävs en utfärdad examen på avancerad nivå med inriktning mot antingen statsvetenskap eller freds- och konfliktstudier, eller motsvarande kunskaper. Inriktningen på doktorandstudierna kan med fördel bedrivas i samspel med en eller flera av institutionens forskningsprofiler.

Institutionen strävar efter att ha ett tiotal aktiva doktorander, vilket innebär att vi regelbundet antar ett par nya doktorander och att lika många disputerar. Ett tjugotal personer vid institutionen, främst professorer och docenter, ansvarar för handledning av doktoranderna.

Utbildning på forskarnivå, syftande till filosofie doktorsexamen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier). Licentiatexamen i statsvetenskap kan utgöra en del i doktorsexamen och omfattar 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Licentiatexamen är i första hand avsedd för personer som är yrkesverksamma och som vill kompetensutveckla sig med en utbildning på forskarnivå.

För den som kan tillgodoräkna sig kurser på avancerad nivå (motsvarande) utöver de kurser som är behörighetsgivande minskas nettostudietiden i motsvarande grad.

Utbildningen på forskarnivå innefattar

  • författandet av en doktorsavhandling/licentiatuppsats
  • obligatoriskt deltagande i högre seminariet och institutionens forskningsmiljö
  • obligatoriska och valbara kurser

Ansökan och antagning
Utlysning och antagning till utbildningen, i den mån resurser finns, sker normalt en gång per år. För närmare information om aktuella utlysningar publiceras på universitetets hemsida.

För ytterligare information om forskarutbildningen

Forskarutbildningsansvarig

Prefekt

Magnus Blomgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 71