Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Program- och kursutvärderingar vid Statsvetenskapliga institutionen

Kurserna och programmen listas i alfabetisk ordning och sorteras på utbildningsnivå. Utvärderingarna läggs in eftersom.


Kursutvärderingar 


Grundnivå

Freds- och konfliktstudier A, 30 hp

Kursutvärderingar publiceras här eftersom.  

Freds- och konfliktstudier B, 30 hp

Freds- och konfliktstudier B, HT21
Freds- och konfliktstudier B, HT20 

Freds- och konfliktstudier C, 30 hp 

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Statsvetenskap A, 30 hp 

Statsvetenskap A, HT21
Statsvetenskap A, HT20

Statsvetenskap B, 30 hp 

Statsvetenskap B, HT21
Statsvetenskap B, VT21
Statsvetenskap B, HT20

Enviromental Governance, 7,5 hp, moment inom Statsvetenskap B

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

The EU, Power and democracy, 7,5 hp, moment inom Statsvetenskap B

The EU, Power and democracy, VT21
The EU, Power and democracy, HT20

Statsvetenskap C, 30 hp 

Statsvetenskap C, HT21

Vårdadministration C, 30 hp 

Vårdadministration C, HT21
Vårdadministration C, HT20

 

Programkurser på grundnivå

Programmet för internationell kris- och konflikthantering: 

Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp 

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Analytiska perspektiv på kriser och krishantering, 7,5 hp 

Analytiska perspektiv på kriser och krishantering, HT21
Analytiska perspektiv på kriser och krishantering, HT20

Krishantering och offentlig förvaltning, 7,5 hp

Krishantering och offentlig förvaltning, HT21
Krishantering och offentlig förvaltning, HT20

Projektkurs Krishantering i praktiken, 7,5 hp

Projektkurs Krishantering i praktiken, HT20


Lärarprogrammet i Samhällskunskap: 

Samhällskunskap 1, 30 hp 

Samhällskunskap 1, vt21
Samhällskunskap 1, vt20

Samhällskunskap 2, 30 hp 

Samhällskunskap 2, ht20

Samhällskunskap 3, 30 hp

Samhällskunskap 3, vt21
Samhällskunskap 3, vt20

 

Studie-och yrkesvägledarprogrammet

Politik och samhälle, 15 hp

Politik och samhälle, ht21 campus
Politik och samhälle, ht21 distans
Politik och samhälle, ht20

 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete och samhällets organisering, 7,5 hp 

Socialt arbete och samhällets organisering ht21

 

Avancerad nivå 

Freds- och fredsbyggande, 15 hp 

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Global and Regional Governance, 15 hp

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Krishantering i jämförande perspektiv, 15 hp 

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp 

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: magisteruppsats, 15 hp

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: teori och analys, 7,5 hp

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: forskning- och utredningsmetodik, 7,5 hp

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Uppsatskurser i freds- och konfliktstudier och statsvetenskap (magister och master) 

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Samverkan inom miljö- och naturresursförvaltning i Arktis, 15 hp

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Statsvetenskapliga analys inriktningar, 15 hp

Approaches to Political science ht21

Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning, 15 hp 

Sverige i EU - Akademiska perspektiv och omvärldsbevakning VT21

Programutvärderingar

Politices kandidatprogrammet, 180 hp

Programutvärderingar publiceras här eftersom. 

Programmets struktur ser du nedan. Du hittar även hänvisningar till de kurser som ges av andra institutioner där Statsvetenskapliga institutionen ej ansvarar för utvärderingen. 

Gemensamt basblock
Termin 1
Statsvetenskap A 30 hp

Termin 2
Nationalekonomi A 30 hp - USBE Nationalekonomi

Termin 3
Statistik A 15 hp - USBE Statistik
Juridisk översiktskurs 15 hp - Juridiska institutionen

Fördjupningsblock (en av dessa inriktningar väljs)
Termin 4
- Statsvetenskap B 30 hp
- Nationalekonomi B 30 hp - USBE Nationalekonomi
- Statistik A 15 hp samt valfria kurser /praktik 15 hp - USBE Statistik
- Freds- och konfliktstudier A 30 hp

Termin 5
- Valfria kurser/praktik 30 hp
- Valfria kurser/praktik 30 hp
- Statistik B 30 hp - USBE Statistik
- Freds- och konfliktstudier B 30 hp

Termin 6
- Statsvetenskap C inkl. examensarbete 30 hp
- Nationalekonomi C inkl. examensarbete 30 hp - USBE Nationalekonomi
- Statistik C inkl. examensarbete 30 hp - USBE Statistik
- Freds- och konfliktstudier C inkl. examensarbete 30 hp

Programmet för internationell kris- och konflikthantering, 180 hp

Programmets struktur ser du nedan. Du hittar även hänvisningar till de kurser som ges av andra institutioner där Statsvetenskapliga institutionen ej ansvarar för utvärderingen. 

År 1
Kriser och krishantering som empiriskt fenomen
Analytiska perspektiv på kriser och krishantering
Krishantering och offentlig förvaltning
Projektkurs Krishantering i praktiken
Freds- och konfliktstudier A

År 2
Geovetenskap med inriktning mot naturkatastrofer - Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Kriskommunikation - Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Ekonomiska kriser i historisk belysning - Enheten för ekonomisk historia
Samhällsplanering under osäkra villkor - Institutionen för geografi
Katastrofmedicin - Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

År 3
Freds- och konfliktstudier B och C

Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp

Kursutvärderingar publiceras här eftersom. 

Masterprogram i krishantering och fredsbyggande, 120 hp

Kursutvärderingar publiceras här eftersom.