Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Studera utomlands

Utbytesstudier genom Arkitekthögskolans utbytesavtal

Som student på Arkitekthögskolan kan man ansöka om att åka på utbytesstudier genom något av våra avtal. Arkitekthögskolan har ett antal olika avtal med partneruniversitet runt om i världen. Förutom dessa finns centrala avtal öppna för alla studenter på Umeå universitet samt fakultetsknutna avtal öppna för studerande inom en viss fakultet. Samtliga avtal är sökbara i Databasen med utbytesavtal.

Vad innebär det att vara utbytesstudent?

Att studera som utbytesstudent innebär att Umeå universitet har kommit överens med partneruniversitet utomlands att "byta studenter" med varandra och att studieresultaten kan tillgodoräknas efter utbytet. På så sätt blir studierna vid partneruniversitetet avgiftsfria och studentens totala studieperiod blir inte längre än vid normal studiegång, förutsatt att kurserna stämmer överens med kraven från Arkitekthögskolan.

Inför ansökan

Studenter som är intresserade av att ansöka om utbytesstudier behöver läsa på om det partneruniversitet de vill resa till och se efter så att partneruniversitetet har kurser som passar för dem.

Ansökan om utbytesstudier

Studenter på Arkitektprogrammet kan ansöka om att åka på utbytesstudier under termin 3, 4, 7 och 8. Studenter på Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad kan ansöka om utbytesstudier under termin 2. För att ansöka om utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet behöver man först bli nominerad av oss. För att kunna ansöka om att bli nominerad krävs följande:

  • Minst 30 hp avklarade från Arkitektprogrammet eller antagen till Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad vid tidpunkt för ansökan
  • Registrerad vid Arkitekthögskolan vid ansökningstillfället eller registrerat studieuppehåll under det läsår när ansökan görs
  • Behörig att fortsätta studierna på programmet vid tidpunkten för ansökan
  • Minst 60 hp från Arkitektprogrammet eller minst 30 hp från Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad ska vara avklarade för att få åka iväg på utbytet
  • Utlandsstudierna skall kunna tillgodoräknas i utbildningen

Anmälan görs på särskild blankett. Ansökan ska skickas per e-post till Sofia Mikaelsson, utbildningsadministratör. Du kommer att få ett meddelande som bekräftar att vi tagit emot din ansökan.

Ansökan om utbytesstudier via Arkitekthögskolans avtal

Ansökningsperioder

För utbytesstudier under vårterminen tar vi emot ansökan mellan den 15 augusti och 15 september och för höstterminen mellan den 15 februari och 15 mars. Ansökningar som inkommer före eller efter dessa perioder tas ej emot.

För utbytesstudier under höstterminen
15 februari - 15 mars

För utbytesstudier under vårterminen
15 augusti - 15 september

Nominering

Ansökningarna granskas av de internationella kontaktpersonerna vid Arkitekthögskolan och utbytesplatserna fördelas utifrån deras bedömning. Nomineringen sker utifrån ett antal bedömningskriterier:

  • Antalet avklarade högskolepoäng
  • Studieresultat
  • Språkkunskaper
  • Motivationsbrev
  • Studenter som ej rest på utbytesstudier tidigare prioriteras högre än studenter som redan rest på utbytesstudier eller som tidigare blivit nominerade och dragit tillbaka sin anmälan

Så snart beslut är fattat meddelas de sökande och nominerade studenter får då ytterligare information och instruktioner. Om man blir nominerad till en plats innebär det att man är behörig att ansöka som utbytesstudent till det aktuella universitetet. Den nominerade studenten är med andra ord inte formellt antagen till en utbytesplats förrän han/hon har gjort en ansökan till partneruniversitetet och det är det mottagande lärosäte som gör den faktiska antagningen.

Beslut om nominering till utbytesplats kan inte överklagas.

Ansökan till partneruniversitetet

Vi informerar våra partneruniversitet om vem/vilka som är våra nominerade studenter. Alla studenter måste sedan göra en ansökan till sitt värduniversitet. I vissa fall kontaktar värduniversitetet studenten med information om hur ansökan går till.

När kontakten har etablerats mellan den nominerade studenten och värduniversitet är det studentens ansvar att se till att ha alla handlingar som behövs till ansökan och även att ansökan skickas in i tid. Vilka ansökningshandlingar som ska skicka in och vilken sista ansökningsdag som gäller skiljer sig mellan våra partneruniversitet. Det är därför viktigt att den nominerade studenten kollar vilka rutiner som gäller för just sitt värduniversitet.

När partneruniversitetet har mottagit den nominerade studentens ansökan och behandlat den får studenten besked om han/hon har blivit antagen.

Kursval och tillgodoräknande

De kurser utbytesstudenten läser utomlands ska tillgodoräknas efter hemkomst, det är ett av kraven för att vara behörig till utbytesstudier vid Umeå universitet. Därför är det viktigt att den utresande utbytesstudenten har en dialog angående sina kursval med sin internationella kontaktperson vid Arkitekthögskolan. Med hjälp av denna vägledande bedömning kommer parterna överens om vilka kurser studenten ska läsa utomlands. Om utbytesstudenten behöver byta kurser under sin tid utomlands ska den internationella kontaktpersonen vid Arkitekthögskolan kontaktas. Observera att det vid många partneruniversitet inte är möjligt att byta kurser efter att studierna väl har påbörjats. Den utresande studenten ska alltid stämma av med koordinatorn vid sitt värduniversitet för möjligt kursval.

Den vägledande bedömning som görs avser möjligheten att kunna få kurserna tillgodoräknade för motsvarande utbildning när kurserna väl slutförts med godkänt resultat. Bedömningen görs i relation till fordringarna för den examen som studenten efter ansökan kan erhålla efter genomgånget utbildningsprogram.

Det formella beslutet om tillgodoräknande fattas av Studentcentrum/Examina efter avklarade studier utomlands. Kurserna kommer inte automatiskt att tillgodoräknas efter hemkomst, utan som student måste du själv ansöka om att få kurserna tillgodoräknade (oberoende av upprättande av s.k. "Learning Agreement"). Du hittar mer information HÄR.

Mer information

Vanliga frågor om utbytesstudier

Information om utbytesstudier på Umeå Universitets webbsida

Erasmuspraktik

Som student vid Umeå universitet har du möjlighet att söka stipendium för din utlandspraktik i Europa inom ramen för Erasmusprogrammet. Stipendiet är ett bidrag till resa, boende och eventuellt andra omkostnader i samband med utlandspraktiken.

Läs mer om Erasmuspraktik

Internationella kontaktpersoner vid Arkitekthögskolan

Tobias Westerlund
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 33
Sofia Mikaelsson
Administratör, utbildning
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 47
"”Det är verkligen värt det!”"