"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programöversikter

Här hittar du praktisk information om programöversikt till våra program.

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

Termin 1


Termin 2


Termin 3


Termin 4


Termin 5


Termin 6

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap

År 1

Vetenskapligt perspektiv och forskningsdesign, 7,5 hp
Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7,5 hp
Språk och kognition, 7,5 hp
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap, 7,5 hp
Centrala teman i kognitiv neurovetenskap, 7,5 hp
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, 15 hp

År 2

Datainsamling och analys, 7,5 hp
Hjärnavbildning, 7,5 hp
Individuellt projektarbete i kognitionsvetenskap II, 15 hp
Masteruppsats i kognitionsvetenskap, 30 hp

Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi

Termin 1

Termin 2

De sex första kurserna (7,5 hp) läses på halvfart, men med två kurser som läses parallellt, och programmets avslutande uppsatskurs (15 hp) läses på helfart.

Psykologprogrammet

Antagna från och med ht-2024

För att se kursplanen för respektive kurs, ange kurskoden i kursplanesök för programkurser

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott

Antagna från och med ht-2024

För att se kursplanen för respektive kurs, ange kurskoden i kursplanesök för programkurser. 

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning

Termin 1
Introduktionskurs, 7.5 hp
Forskningsmetodik och psykoterapiforskning, 7.5 hp

Termin 2
Diagnostik och psykopatologi, 7,5 hp
Affektteori och utveckling, 7,5 hp

Termin 3
Psykoterapeutisk teori och metod 1, 15 hp

Termin 4
Psykoterapeutisk teori och metod 2, 15 hp

Termin 5
Psykoterapeutisk teori och metod 3, 15 hp

Termin 6
Självständigt arbete inom vald fördjupning, 15 hp


Psykoterapeutprogrammet, inriktning mot specialistpsykolog

Termin 1
Introduktionskurs, 7.5 hp
Forskningsmetodik och psykoterapiforskning, 7.5 hp

Termin 2
Diagnostik och psykopatologi, 7,5 hp 
Affektteori och utveckling, 7,5 hp

Termin 3
Psykoterapeutisk teori och metod 1, 15 hp

Termin 4
Psykoterapeutisk teori och metod 2, 15 hp

Termin 5
Psykoterapeutisk teori och metod 3, 15 hp

Termin 6
Självständigt arbete inom vald fördjupning, 7,5 hp
Lärar-, handlednings- och konsultationsteknik för specialistpsykologer, 7,5 hp

Tränarprogrammet

Termin 1: Grundläggande Idrottspsykologi och Idrottspedagogik i relation till tränarrollen

Termin 2: Idrottspsykologi, hälsa och kroppens fysiologi och anatomi

Termin 3: Rollen - ledaren, tränaren, förebilden

Termin 4: Förutsättningar för fysisk prestationsutveckling och för den professionella tränarrollen

Termin 5: Prestationsfokuserat tränarskap – planering, genomförande, utvärdering

Termin 6: Examensarbete och Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)   

  • VFU Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp
Senast uppdaterad: 2024-02-20