Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programöversikter

Här hittar du praktisk information om programöversikt till våra program.

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

Termin 1


Termin 2


Termin 3


Termin 4


Termin 5


Termin 6

 • Visuell kognition, 7,5 hp (Institutionen för psykologi)
 • Cognitive design, 7,5 hp (Designhögskolan)
 • Examensarbete, 15 hp (Institutionen för psykologi)

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap

År 1

Vetenskapligt perspektiv och forskningsdesign, 7,5 hp
Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7,5 hp
Språk, hjärnan och kognition, 7,5 hp
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap, 7,5 hp
Hjärnavbildning, 7,5 hp
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, 15 hp

År 2

Datainsamling och analys, 7,5 hp
Individuellt projektarbete i kognitionsvetenskap, 7,5 hp
Individuellt projektarbete i kognitionsvetenskap II, 15 hp
Masteruppsats i kognitionsvetenskap, 30 hp

Psykologprogrammet

Antagna från och med vt-2018

Antagna ht-2017

Antagna vt-2017

Antagna ht-2016

Antagna ht-2015 till och med vt-2016

 

För att se kursplanen för respektive kurs, ange kurskoden i kursplanesök för programkurser. Observera att utveckling av kurser som ges i slutet av programmet (från och med kull ht15) fortfarande pågår så alla kursplaner finns inte sökbara i kursplanesök.

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott

Antagna från och med ht-2019

Antagna vt-2018 till och med vt-2019

Antagna ht-2017

Antagna vt-2017

Antagna ht-2016

Antagna från och med ht-2015 till och med vt-2016

För att se kursplanen för respektive kurs, ange kurskoden i kursplanesök för programkurser. Observera att utveckling av kurser som ges i slutet av programmet (från och med kull ht15) fortfarande pågår så alla kursplaner finns inte sökbara i kursplanesök.

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning

Termin 1


Termin 2


Termin 3


Termin 4

 • Psykoterapeutisk teori och metod 2, 15 hp


Termin 5

 • Psykoterapeutisk teori och metod 3, 15 hp


Termin 6

 • Självständigt arbete inom vald fördjupning, 15 hp


Psykoterapeutprogrammet, inriktning mot specialistpsykolog

Termin 1


Termin 2


Termin 3


Termin 4

 • Psykoterapeutisk teori och metod 2, 15 hp


Termin 5

 • Psykoterapeutisk teori och metod 3, 15 hp


Termin 6

 • Självständigt arbete inom vald fördjupning, 7,5 hp

 • Lärar-, handlednings- och konsultationsteknik för specialistpsykologer, 7,5 hp

Tränarprogrammet

Termin 1: Grundläggande Idrottspsykologi och Idrottspedagogik i relation till tränarrollen

Termin 2: Idrottspsykologi, hälsa och kroppens fysiologi och anatomi

Termin 3: Rollen - ledaren, tränaren, förebilden

Termin 4: Förutsättningar för fysisk prestationsutveckling och för den professionella tränarrollen

 • Idrottsmedicin: Styrketräning, 7,5 hp
 • Idrottsmedicin: Uthållighetsträning, 7,5 hp
 • Det professionella tränarskapet, 15 hp

Termin 5: Prestationsfokuserat tränarskap – planering, genomförande, utvärdering

 • Idrott, utbildning och lärande, 7,5 hp
 • Tillämpat tränarskap 2, 7,5 hp
 • Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 2, 7,5 hp
 • Prestationspsykologi, 7,5 hp

Termin 6: Examensarbete och Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)

 • VFU Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp