Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Programöversikter

Här hittar du praktisk information om programöversikt till våra program.

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

Termin 1


Termin 2


Termin 3


Termin 4


Termin 5


Termin 6

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap

År 1

Vetenskapligt perspektiv och forskningsdesign, 7,5 hp
Högre kognitiva funktioner, 7,5 hp
Medvetandets problem: filosofiska och empiriska aspekter, 7,5 hp
Språk, hjärnan och kognition, 7,5 hp
Teoretiska perspektiv inom Kognitionsvetenskap, 7,5 hp
Hjärnavbildning, 7,5 hp
Magisteruppsats i kognitionsvetenskap, 15 hp

År 2

Datainsamling och analys, 7,5 hp
Individuellt projektarbete i kognitionsvetenskap, 7,5 hp
Individuellt projektarbete i kognitionsvetenskap II, 15 hp
Masteruppsats i kognitionsvetenskap, 30 hp

Psykologprogrammet

Antagna från och med vt-2018

Antagna ht-2017

Antagna vt-2017

Antagna ht-2016

Antagna ht-2015 till och med vt-2016

 

För att se kursplanen för respektive kurs, ange kurskoden i kursplanesök för programkurser. Observera att utveckling av kurser som ges i slutet av programmet (från och med kull ht15) fortfarande pågår så alla kursplaner finns inte sökbara i kursplanesök.

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott

Antagna från och med ht-2019

Antagna vt-2018 till och med vt-2019

Antagna ht-2017

Antagna vt-2017

Antagna ht-2016

Antagna från och med ht-2015 till och med vt-2016

För att se kursplanen för respektive kurs, ange kurskoden i kursplanesök för programkurser. Observera att utveckling av kurser som ges i slutet av programmet (från och med kull ht15) fortfarande pågår så alla kursplaner finns inte sökbara i kursplanesök.

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning

Termin 1


Termin 2


Termin 3


Termin 4

  • Psykoterapeutisk teori och metod 2, 15 hp


Termin 5

  • Psykoterapeutisk teori och metod 3, 15 hp


Termin 6

  • Självständigt arbete inom vald fördjupning, 15 hp


Psykoterapeutprogrammet, inriktning mot specialistpsykolog

Termin 1


Termin 2


Termin 3


Termin 4

  • Psykoterapeutisk teori och metod 2, 15 hp


Termin 5

  • Psykoterapeutisk teori och metod 3, 15 hp


Termin 6

  • Självständigt arbete inom vald fördjupning, 7,5 hp

  • Lärar-, handlednings- och konsultationsteknik för specialistpsykologer, 7,5 hp

Tränarprogrammet

Termin 1
Grundläggande Idrottspsykologi och Idrottspedagogik i relation till tränarrollen

Termin 2
Idrottspsykologi, hälsa och kroppens fysiologi och anatomi

Termin 3
Rollen - ledaren, tränaren, förebilden

Termin 4
Förutsättningar för fysisk prestationsutveckling och för den professionella tränarrollen

Termin 5
Prestationsfokuserat tränarskap – planering, genomförande, utvärdering

Termin 6
Examensarbete och Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)

Programöversikten nedan finns i pdf-format och går att ladda ner. 

imagee3cc.png