"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Hur tänker människor och maskiner? Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt område som knyter ihop datavetenskap, filosofi, lingvistik/språkvetenskap, neurovetenskap och psykologi. Ytterst handlar det om att förstå tänkandets och kunskapens natur utifrån dessa fem ämnen. Genom denna förståelse kommer du vara väl rustad att jobba med uppgifter som kräver att man tar kognition i beaktande, t.ex. med att förbättra användbarhet på olika sätt, design, kommunikation, marknadsföring och forskning.

Under utbildningen

Kognitionsvetenskap handlar om tänkandets och kunskapens natur - hur biologiska och maskinella system tänker och hur kunskapen kan organiseras, användas och utvecklas. Hur får maskiner kunskap? Vad är kunskap och logik? Hur hänger tänkande ihop med språket? Hur möjliggörs tänkande och kunskap i nervsystemet? Hur kan tänkande och kunskap organiseras, användas och utvecklas? Hur fungerar perception, minne, inlärning, språk och problemlösning? Det är exempel på frågeställningar som du kommer att fördjupa dig i under utbildningen.

Tvärvetenskaplig utbildning

Utbildningen är tvärvetenskaplig och genom att läsa datavetenskap, filosofi, lingvistik/språkvetenskap, neurovetenskap och kognitiv psykologi får du arbeta med kognition utifrån dessa olika perspektiv. Du kommer att få en bra grund för att jobba med arbetsuppgifter som kräver att man anpassar teknik, produkter, information och kommunikation till hur människan faktiskt tänker och fungerar. Du får även en gedigen grund för att gå vidare med utbildning på avancerad nivå och en forskarutbildning.

I utbildningen ingår träning i exempelvis grundläggande programmering, experimentella studier av psykologiska fenomen och språkliga analyser. 

Studera utanför Sverige?

Om du vill, kan du även läsa delar av utbildningen utomlands. Du kan resa antingen som utbytesstudent genom något av våra utbytesavtal eller som så kallad free-mover.

Läs mer om hur utlandsstudier fungerar och vilka alternativ som finns hos oss.

Programöversikt

År 1
Grundläggande kurser i kognitionsvetenskap såsom
Perception
Kunskap och minne
Resonerande och informationsbehandling
Handling
Vetenskapligt tänkande
Statistik och empirisk metod
Logik och formella metoder
Vetenskaplig kommunikation

År 2
Kognitiv neurovetenskap I
Programmering i Python
Lingvistik för kognitionsvetenskap
Kognitiv neurovetenskap II
Kognitiv neuropsykologi
Tillämpad kognitiv psykologi
Datastrukturer och algoritmer (Python)
Projektarbete i kognitionsvetenskap

År 3
Människa-datorinteraktion
Artificiell intelligens för kognitionsvetare
Valbara kurser
Visuell kognition
Kognitiv design
Examensarbete i kognitionsvetenskap


Ämnesinnehåll

> Här hittar du en mer detaljerad programöversikt 

Efter utbildningen

Som kognitionsvetare kan du jobba inom många olika områden. Exempel på områden som kognitionsvetare från Umeå universitet arbetar med är användbarhet, systemutveckling, design, kommunikation, marknadsföring, projektledning, utredning och forskning. Kognitionsvetare från Umeå universitet återfinns på en mängd olika privata företag, men även på olika universitet och på andra myndigheter som till exempel Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Bolagsverket, FOI, Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. De återfinns även inom flera svenska landsting.

Vad en kognitionsvetare kan arbeta med

Många kognitionsvetare från Umeå universitet arbetar specifikt med frågor som rör samspelet mellan människa och teknik, till exempel spelutveckling, trafiksäkerhet, patientsäkerhet, tekniska hjälpmedel och talsyntes. Här är några konkreta exempel:

 • Användbarhetsdesigner: utveckling av respiratorer för intensivvård
 • Beteendevetare: trafikpsykologi
 • Informationsarkitekt: på en webbyrå
 • Manualutformare: för handböcker
 • Minnes- och hälsotestare: t.ex. för att hjälpa stressade individer
 • Rehabiliteringskonsult: arbetsskadade
 • Säkerhetsexpert: på kraftverk
 • Webbredaktör: ett företags hemsida

Drömmar om forskning?

Utbildningen kan också vara starten på en forskarkarriär. När du är färdig med utbildningen på kandidatnivå kan du fortsätta med vårt Masterprogram i kognitionsvetenskap. Och efter det kanske även en forskarutbildning? Flertalet kognitionsvetare från Umeå universitet har utbildat sig vidare till forskare och forskar bland annat inom områdena visuell perception, beslutsfattande, medvetande, barns lärande, miljöpsykologi och kemisk överkänslighet.

Läs mer om Masterprogram i kognitionsvetenskap

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde kognitionsvetenskap

Anmälan och behörighet

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 428 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1202

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet
 • Lite mer i detalj, vilka ämnen ingår i programmet och vad är det man läser?

 • Inom vilka områden arbetar en kognitionsvetare?

  En kognitionsvetare från Umeå lär sig att förstå människan och sätta människan i centrum i all utveckling och problemlösning. Kognitionsvetaren blir ofta spindeln i nätet i olika projekt på en arbetsplats. Som kognitionsvetare kan du jobba inom många olika områden. Exempel på områden som kognitionsvetare från Umeå universitet arbetar med är:


  • användbarhet,
  • systemutveckling,
  • design,
  • kommunikation,
  • marknadsföring,
  • projektledning,
  • utredning och
  • forskning.

  Fäll ihop
 • Var jobbar en kognitionsvetare?

  Kognitionsvetare från Umeå universitet har genom åren anställts av flera olika typer av privata företag, universitet, myndigheter och landsting. Här följer några exempel:

  • Aftonbladet
  • Net Entertainment
  • Emric AB
  • CGI Sverige
  • Mawell Consulting AB
  • TeliaSonera
  • If Skadeförsäkring
  • Veryday
  • Vattenfall
  • Secure state AB
  • Pensionsmyndigheten
  • Arbetsförmedlingen
  • Migrationsverket
  • Umeå universitet
  • University of Amsterdam
  • Danderyds sjukhus
  • Landstinget Dalarna

  Fäll ihop
 • Vad skiljer utbildningen i Umeå från övriga i Sverige?

  Kognitionsvetenskap är ett stort ämne internationellt sett. Men i Sverige kan man bara läsa kognitionsvetenskap på grundnivå (kandidatnivå) vid tre orter: Linköping, Göteborg och Umeå. Kognitionsvetenskap i Umeå utmärker sig genom att vara starkt inriktat på hjärnans funktion och täcker hela fältet från hur nervceller kommunicerar med varandra till hur hjärnan är organiserad och ger upphov till beteende. I lärarlagen ingår framstående forskare som är världsledande inom kognitiv neurovetenskap och fysiologi.

  Vidare erbjuder utbildningen i kognitionsvetenskap i Umeå möjligheten till tidig kontakt med extern part och potentiella arbetsgivare genom den så kallade Samverkansintegrerade utbildningen som löper som en strimma genom hela programmet och inleds redan på den första kursen.

  Fäll ihop
 • Var kan man hitta studentuppsatser?

  Kandidatuppsatser författade av tidigare studenter hittar du här:
  Kandidatuppsatser i kognitionsvetenskap

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för Psykologi