Hoppa direkt till innehållet

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2017

Hur tänker människor och maskiner? Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt område som knyter ihop datavetenskap, filosofi, lingvistik/språkvetenskap, neurovetenskap och psykologi. Ytterst handlar det om att förstå tänkandets och kunskapens natur utifrån dessa fem ämnen. Genom denna förståelse kommer du vara väl rustad att jobba med uppgifter som kräver att man tar kognition i beaktande, t.ex. med att förbättra användbarhet på olika sätt, design, kommunikation, marknadsföring och forskning.

Under utbildningen

Kognitionsvetenskap handlar om tänkandets och kunskapens natur - hur biologiska och maskinella system tänker och hur kunskapen kan organiseras, användas och utvecklas. Hur får maskiner kunskap? Vad är kunskap och logik? Hur hänger tänkande ihop med språket? Hur möjliggörs tänkande och kunskap i nervsystemet? Hur kan tänkande och kunskap organiseras, användas och utvecklas? Hur fungerar perception, minne, inlärning, språk och problemlösning? Det är exempel på frågeställningar som du kommer att fördjupa dig i under utbildningen.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och genom att läsa datavetenskap, filosofi, lingvistik/språkvetenskap, neurovetenskap och kognitiv psykologi får du arbeta med kognition utifrån dessa olika perspektiv. Du kommer att få en bra grund för att jobba med arbetsuppgifter som kräver att man anpassar teknik, produkter, information och kommunikation till hur människan faktiskt tänker och fungerar. Du får även en gedigen grund för att gå vidare med utbildning på avancerad nivå och en forskarutbildning.

I utbildningen ingår träning i exempelvis grundläggande programmering, experimentella studier av psykologiska fenomen och språkliga analyser. Dessutom får du en unik så kallad samverkansintegrerad utbildning, där du löpande under programmets gång får öva på att beskriva och marknadsföra din kompetens och knyta värdefulla kontakter med personer i arbetslivet.

Varför ska du läsa kognitionsvetenskap?

Anna Theorin arbetar som företagsanalytiker på Cinnober. I den här filmen berättar Anna varför hon tycker man ska läsa kognitionsvetenskap.

Studera utanför Sverige?

Om du vill, kan du även läsa delar av utbildningen utomlands. Du kan resa antingen som utbytesstudent genom något av våra utbytesavtal eller som så kallad free-mover.

Läs mer om hur utlandsstudier fungerar och vilka alternativ som finns hos oss.

Programöversikt

Efter utbildningen

Som kognitionsvetare kan du jobba inom många olika områden. Exempel på områden som kognitionsvetare från Umeå universitet arbetar med är användbarhet, systemutveckling, design, kommunikation, marknadsföring, projektledning, utredning och forskning. Kognitionsvetare från Umeå universitet återfinns på en mängd olika privata företag, men även på olika universitet och på andra myndigheter som t.ex. Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Bolagsverket, FOI, Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. De återfinns även inom flera svenska landsting.

Vad en kognitionsvetare kan arbeta med

Många kognitionsvetare från Umeå universitet arbetar specifikt med frågor som rör samspelet mellan människa och teknik, t.ex. spelutveckling, trafiksäkerhet, patientsäkerhet, tekniska hjälpmedel och talsyntes. Här är några konkreta exempel:

 • Användbarhetsdesigner: utveckling av respiratorer för intensivvård
 • Beteendevetare: trafikpsykologi
 • Informationsarkitekt: på en webbyrå
 • Manualutformare: för handböcker
 • Minnes- och hälsotestare: t.ex. för att hjälpa stressade individer
 • Rehabiliteringskonsult: arbetsskadade
 • Säkerhetsexpert: på kraftverk
 • Webbredaktör: ett företags hemsida

Drömmar om forskning?

Utbildningen kan också vara starten på en forskarkarriär. När du är färdig med utbildningen på kandidatnivå kan du fortsätta med vårt Masterprogram i kognitionsvetenskap. Och efter det kanske även en forskarutbildning? Flertalet kognitionsvetare från Umeå universitet har utbildat sig vidare till forskare och forskar bland annat inom områdena visuell perception, beslutsfattande, medvetande, barns lärande, miljöpsykologi och kemisk överkänslighet.

Läs mer om Masterprogram i kognitionsvetenskap

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde kognitionsvetenskap

Anmälan och behörighet

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01202

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Programvägledare: Jenny Nilsson

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för Psykologi