"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykoterapeutprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 3 år (deltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Vårtermin 2024

Psykoterapeutprogrammet är till för dig som har jobbat minst två år inom vårdande yrke med psykoterapeutiskt arbetssätt, uppfyller kraven för grundläggande samt särskild behörighet, och vill vidareutbilda dig till legitimerad psykoterapeut. Umeå universitet erbjuder två inriktningar; allmän inriktning respektive specialistpsykolog inom klinisk psykologi/psykoterapi.

Under utbildningen

Psykoterapeutprogrammet bygger på två olika inriktningar; 1. Psykoterapeutprogrammet med allmän inriktning samt 2. Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. Under delar av programmet sker samundervisning mellan inriktningarna. För båda inriktningarna gäller att du gör ett teoretiskt och/eller metodologiskt fördjupningsval.

1. Allmän inriktning
Denna inriktning är för dig som är psykolog, specialistläkare inom psykiatri/barn- och ungdomspsykiatri, socionom eller har en annan yrkesexamen inom vård. I denna inriktning skriver du ett examensarbete på 15 högskolepoäng.

2. Inriktning mot Specialistpsykolog inom Psykoterapi
Denna inriktning är för dig som är legitimerade psykolog. I denna inriktning skriver du ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng.

Teoretisk fördjupning
För båda inriktningarna gäller att du gör ett teoretiskt/metodologiskt fördjupningsval. Fördjupningen innebär att du under större delen av studietiden får handledning och undervisning inom det område du valt. Vilket eller vilka områden som erbjuds varierar mellan olika läsår. Läs mer om de aktuella teoretiska fördjupningsvalen under "Frågor och svar" nedan.

Halvfart under tre år
Psykoterapeutprogrammet är på 90 högskolepoäng och genomförs på halvfart under tre års tid och mynnar ut i en Psykoterapeutexamen. Under hela utbildningen har du kontakt med arbetslivet via din arbetsplats där du bedriver psykoterapeutiskt arbete under handledning. Du möter också ett stort antal kliniskt verksamma psykoterapeuter i samband med föreläsningar och handledningsträffar.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, fördjupningsuppgifter, genomförande av klientarbete och handledning. Regelbundna träffar vid Campus Umeå förekommer men delar av undervisningen ges även med stöd av informations- och kommunikationsteknik.

Dina tidigare meriter är viktiga!
Urvalet till Psykoterapeutprogrammet sker baserat på ett antal urvalskriterier – högskolepoäng, psykoterapeutiskt arbete, vetenskapliga publikationer, doktorsexamen och skriftligt arbete. Varje del poängsätts och räknas samman till ett meritvärde. Det är därför viktigt att du i samband med din ansökan skickar in/laddar upp din meritsammanställning med bilagor på antagning.se.

Meritsammanställning för aktuell antagningsomgång hittar du här

Programöversikt

Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning

År 1
30 hp kurser inom psykologi/psykoterapi som rör yrkesroll, juridik, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt diagnostik och psykopatologi.
År 2
30 hp kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod inom vald fördjupning.
År 3
30 hp kurser inom vald fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod, professionell utveckling samt självständigt arbete.


Psykoterapeutprogrammet med inriktning som Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi


År 1
30 hp kurser inom psykologi/psykoterapi som rör specialistpsykologens yrkesroll, juridik, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt diagnostik och psykopatologi.
År 2
30 hp kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod inom vald fördjupning.
År 3
30 hp kurser inom vald fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod, specialistpsykologens professionella utveckling, lärar-, handledning-, och konsultationsmetodik i psykoterapi, samt självständigt arbete.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden är god då det idag råder en stor efterfrågan på legitimerade psykoterapeuter p.g.a. ett påtagligt generationsskifte inom kåren. Den psykiska ohälsan i befolkningen ökar och primärvården har fått ett ökande ansvar för psykisk ohälsa vilket gör att behovet av psykoterapeuter bedöms öka avsevärt under de närmaste åren.
 

Anmälan och behörighet

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Allmän inriktning

  Denna inriktning är öppen för psykologer, specialistläkare inom psykiatri/barn- och ungdomspsykiatri, socionomer samt sökande med annan yrkesexamen. Studerande vid denna inriktning skriver ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.

  Startar

  Vårtermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet (A) - Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller - Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller - Socionomexamen eller - Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp. Särskild behörighet (B) - Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) slutfört kurser om minst: o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning) - Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg. - Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt o Bedrivit psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning. o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan). - Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder. Övergångsbestämmelser för behörighet Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.

  Urval

  Ett urval sker baserat på ett antal urvalskriterier (högskolepoäng, psykoterapeutiskt arbete, vetenskapliga publikationer, doktorsexamen, skriftligt arbete). För detta krävs att meritsammanställning med bilagor skickas in/laddas upp på antagning.se senast den 2023-10-30. Meritsammanställning tillsammans med detaljerad information om urvalet finner du på vår hemsida https://www.umu.se/utbildning/program/psykoterapeutprogrammet/

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 88 050 kr. Total studieavgift: 264 150 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P2081

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 september 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.
 • Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi

  Denna inriktning är öppen för legitimerade psykologer. Studerande vid denna inriktning skriver ett examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng.

  Startar

  Vårtermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet - Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare) Särskild behörighet - Legitimation som psykolog - ha varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna - Den sökande ska uppvisa intyg, att den sökande under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.

  Urval

  Ett urval sker baserat på ett antal urvalskriterier (högskolepoäng, psykoterapeutiskt arbete, vetenskapliga publikationer, doktorsexamen, skriftligt arbete). För detta krävs att meritsammanställning med bilagor skickas in/laddas upp på antagning.se senast den 2023-10-30. Meritsammanställning tillsammans med detaljerad information om urvalet finner du på vår hemsida https://www.umu.se/utbildning/program/psykoterapeutprogrammet/

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 88 050 kr. Total studieavgift: 264 150 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P2083

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 september 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

kom ihåg meritsammanställningen

Din ansökan till programmet ska kompletteras med en meritsammanställning. Här hittar du mer information och formulär.

Frågor och svar

 • Hur vet jag om jag är behörig att söka till psykoterapeutprogrammet?

  Psykoterapeutprogrammet vid Umeå universitet är öppen för personer med:

  • läkarexamen med specialistutbildning i psykiatri/barn- och ungdomspsykiatri,
  • psykologexamen,
  • socionomexamen,
  • annan yrkesexamen inom vård

  och som utöver examen uppfyller kraven för särskild behörighet.

  De detaljerade behörighetskraven för respektive inriktning återfinns här

  Fäll ihop
 • Hur kommer den grundläggande psykoterapiutbildningen att bedrivas vid Umeå universitet framöver?

  Institutionen för psykologi vid Umeå universitet kommer inte ge en grundläggande psykoterapiutbildning (så kallad steg-1) så som den tidigare sett ut utan erbjuder numera de kurser som specificeras under "Särskild behörighet (B)" (Psykoterapeutprogrammet – allmän inriktning) antingen som fristående kurser eller inom 3 olika kurspaket.

  Kurserna Hälsopsykologi, Kognitionspsykologi 1, Utvecklingspsykologi och Personlighetspsykologi bjuds varje termin ut som fristående kurser med 50% studietakt eller tillsammans i ett kurspaket Psykologi 2 med 100% studietakt under en termin. Varje hösttermin kan man söka kurserna i ett kurspaket Psykologi 2 – halvfart där man får läsa samma kurser men med 50% studietakt under ett år.

  Resterande förberedande kurser: Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Bedömning, Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod: Behandling samt Relation och förändring i människovårdande arbete kommer varje höst, från och med ht21, kunna sökas i ett samlat kurspaket Grundläggande psykoterapeutisk teori och metod  med 50% studietakt under en och en halv termin. För att de som redan läst de fyra första kurserna inte ska behöva vänta till ht21 för att läsa de kurser som ingår i kurspaketet kommer dessa finnas sökbara som fristående kurser antingen ht20 eller vt21.

  Klicka på respektive kurs och/eller kurspaket för att läsa mer om innehållet och när de går att söka. Observera att ingen av kurserna ges som distanskurser.

  Har du tänkt läsa vidare till psykoterapeutprogrammet är ett av behörighetskraven att man haft psykoterapeutisk handledning. Viktigt att tänk på att handledning som sker innan påbörjade studier i grundläggande psykoterapeutisk teori och metod inte kommer vara behörighetsgrundande inför psykoterapeutprogrammet utan där räknas enbart handledning som skett efter eller under pågående kurser i psykoterapeutisk teori och metod.

  Fäll ihop
 • Vilka urvalskriterier används och hur poängsätts de?

  • Antal högskolepoäng, 1-5 poäng
  • Erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete, 0-1poäng
  • Publicerade vetenskapliga publikationer inom området, 0-2 poäng
  • Godkänd doktorsexamen, 0-1 poäng samt
  • Skriftligt prov, 0-4 poäng
   - Motivera och fördjupa ditt val av teoretisk fördjupning.
   - Beskriv din syn på psykoterapins roll i den verksamhet du befinner dig i.
   - Reflektera kring hur du kan använda psykoterapeutisk utbildning i ditt framtida yrkesutövande.

  För att kunna göra en bedömning av urvalskriterierna krävs att man med ansökan också skickar in en meritsammanställning. Läs mer om den och urvalskriterierna här: https://www.umu.se/utbildning/program/psykoterapeutprogrammet/meritsammanstallning-och-urval/

  Fäll ihop
 • Kan man som psykolog söka båda inriktningarna?

  Ja, det kan man. Det är dock viktigt att komma i håg att det inte går att byta inriktning då programmet väl startat.

  Fäll ihop
 • Vilka teoretiska fördjupningar finns att välja mellan?

  Vilka teoretiska fördjupningar som programmet erbjuder kommer variera mellan programstarterna och beror främst på institutionens bemanningsunderlag men även intresse bland potentiella sökande.

  Till programstart våren 2022 kommer kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) och Familj, Barn & Ungdom att erbjudas som teoretisk fördjupning.

  Programstart våren 2021 fanns en teoretisk fördupning: kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi (KBT).


  Programstarten vårterminen 2019 var de två fördjupningsvalen kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) samt Familj, Barn & ungdom.

  Programstarten vårterminen 2018 var de två fördjupningsvalen psykodynamisk psykoterapi (PDT) samt kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi (KBT).

  Fäll ihop
 • Hur många platser finns på utbildningen?

  Platsantalet varierar beroende på vilken tilldelning av utbildningsplatser som ges från Samhällsvetenskapliga fakulteten..

  Hur många platser finns för respektive inriktning?
  Vårterminen 2019 antogs 10 studenter till respektive inriktning. Detta kan variera mellan varje antagningsomgång på grund av tilldelning av utbildningsplatser och antal avhopp från förgående kullar. Även fördelningen mellan inriktningarna kan komma att skilja sig åt beroende på exempelvis söktryck.

  Då programmet inte kommer starta varje år fördelas platserna över de år vi har intag så från och med våren 2021 kommer vi kunna erbjuda runt 30 sökande plats på psykoterapeutprogrammet.

  Varför tar ni inte in fler studenter?
  Antalet utbildningsplatser styrs av den tilldelning Institutionen för psykologi får av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Fakulteten får i sin tur medel från Umeå universitet centralt som fördelar statsanslaget för utbildning som kommer från Regeringen. Antalet platser är alltså helt beroende av de ekonomiska förutsättningarna som finns.

   

  Fäll ihop
 • När startar utbildningen?

  På grund av bemanningsskäl kommer intag till programmet inte ske varje vår som tidigare planerat. Uppehåll i antagningen till programmet kommer göras vart tredje år. Det blir därför ingen ny antagning våren 2023. Platserna på programmet kommer inte att bli färre utan platserna för det år det är uppehåll kommer fördelas på de år intag sker.

  Fäll ihop
 • Var kommer handledningen på klientarbetet att ske, vilken ort?

  Vi strävar efter att kunna erbjuda handledning så nära bostads/arbetsort som möjligt men vid de tillfällen det inte går hålls handledningen på plats i Umeå. Umeå universitet ansvarar för att utse och kontraktera handledare på programmet.

  Fäll ihop
 • Hur mycket eget arbete krävs under utbildningstiden?

  Programmet ges på 50% av heltid, vilket innebär att du ska beräkna att lägga ner 20 timmar per vecka under studietiden.

  Fäll ihop
 • Hur ofta sker samlingar i Umeå?

  Samlingarna är två dagar i rad och sker 4-5 gånger per termin i Umeå. Utöver detta tillkommer handledning på klientarbete och för de som läser inriktning mot specialistpsykolog i psykoterapi tillkommer även specialistkollegiet.

  Fäll ihop
 • Är Campus-samlingarna obligatoriska?

  Ja, de är obligatoriska då de innehåller examinerande moment.

  Fäll ihop
 • Ska man gå i egenterapi under utbildningen?

  Nej, det ingår inte egenterapi inom ramen för programmet. Egenterapi är heller inget krav som ställs för att kunna bli behörig.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för psykologi
Kontaktperson för programmet är:
Karin Edholm