Hoppa direkt till innehållet
printicon

Psykoterapeutprogrammet

 • Antal högskolepoäng 90 hp
 • Studietid 3 år (deltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Vårtermin 2019

Psykoterapeutprogrammet är till för dig som har jobbat minst två år inom vårdande yrke med psykoterapeutiskt arbetssätt, uppfyller kraven för grundläggande samt särskild behörighet, och vill vidareutbilda dig till legitimerad psykoterapeut. Umeå universitet erbjuder två inriktningar; allmän inriktning respektive specialistpsykolog inom klinisk psykologi/psykoterapi.

Under utbildningen

Psykoterapeutprogrammet bygger på två olika inriktningar; 1. Psykoterapeutprogrammet med allmän inriktning samt 2. Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. Under delar av programmet sker samundervisning mellan inriktningarna. För båda inriktningarna gäller att du gör ett teoretiskt och/eller metodologiskt fördjupningsval.

1. Allmän inriktning
Denna inriktning är för dig som är psykolog, specialistläkare inom psykiatri/barn- och ungdomspsykiatri, socionom eller har en annan yrkesexamen inom vård. I denna inriktning skriver du ett examensarbete på 15 högskolepoäng.

2. Inriktning mot Specialistpsykolog inom Psykoterapi
Denna inriktning är för dig som är legitimerade psykolog och som förutom Psykoterapeutexamen även vill få specialistbehörighet inom Sveriges Psykologförbunds specialistordning. I denna inriktning skriver du ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng. Inriktningen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund.

Välj det område du vill fördjupa dig i
För båda inriktningarna gäller att du gör ett teoretiskt/metodologiskt fördjupningsval. Fördjupningen innebär att du under större delen av studietiden får handledning och undervisning inom det område du valt. Vilka områden du kan välja mellan varierar mellan olika läsår. För programmet som startar vårterminen 2019 är fördjupningsvalen Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Familj, barn och ungdom.

Halvfart under tre år
Psykoterapeutprogrammet är på 90 högskolepoäng och genomförs på halvfart under tre års tid och mynnar ut i en Psykoterapeutexamen. Under hela utbildningen har du kontakt med arbetslivet via din arbetsplats där du bedriver psykoterapeutiskt arbete under handledning. Du möter också ett stort antal kliniskt verksamma psykoterapeuter i samband med föreläsningar och handledningsträffar.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, fördjupningsuppgifter, genomförande av klientarbete och handledning. Regelbundna träffar vid Campus Umeå förekommer men delar av undervisningen ges även med stöd av informations- och kommunikationsteknik.

Dina tidigare meriter är viktiga!
Urvalet till Psykoterapeutprogrammet sker baserat på ett antal urvalskriterier – högskolepoäng, psykoterapeutiskt arbete, vetenskapliga publikationer, doktorsexamen och skriftligt arbete. Varje del poängsätts och räknas samman till ett meritvärde. Det är därför viktigt att du i samband med din ansökan skickar in/laddar upp din meritsammanställning med bilagor på antagning.se.

Meritsammanställning för aktuell antagningsomgång hittar du här

Programöversikt

Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning

År 1
30 hp kurser inom psykologi/psykoterapi som rör yrkesroll, juridik, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt diagnostik och psykopatologi.
År 2
30 hp kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod inom vald fördjupning.
År 3
30 hp kurser inom vald fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod, professionell utveckling samt självständigt arbete.


Psykoterapeutprogrammet med inriktning som Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi


År 1
30 hp kurser inom psykologi/psykoterapi som rör specialistpsykologens yrkesroll, juridik, vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt diagnostik och psykopatologi.
År 2
30 hp kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod inom vald fördjupning.
År 3
30 hp kurser inom vald fördjupning av psykoterapeutisk teori och metod, specialistpsykologens professionella utveckling, lärar-, handledning-, och konsultationsmetodik i psykoterapi, samt självständigt arbete.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden är god då det idag råder en stor efterfrågan på legitimerade psykoterapeuter pga ett påtagligt generationsskifte inom kåren. Den psykiska ohälsan i befolkningen ökar och primärvården har fått ett ökande ansvar för psykisk ohälsa vilket gör att behovet av psykoterapeuter bedöms öka avsevärt under de närmaste åren.
 

Examen

Psykoterapeutexamen.
Psykoterapeutexamen med inriktning specialistpsykolog i psykoterapi.
Inriktningen specialistpsykolog i psykoterapi är föreslagen men ännu ej beslutad.

Anmälan och behörighet

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Allmän inriktning

  Denna inriktning är öppen för psykologer, specialistläkare inom psykiatri/barn- och ungdomspsykiatri, socionomer samt sökande med annan yrkesexamen. Studerande vid denna inriktning skriver ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.

  Startar

  Vårtermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet (A) - Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller - Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller - Socionomexamen eller - Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp. Särskild behörighet (B) - Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) slutfört kurser om minst: o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning) - Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg. - Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt o Bedrivit psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning. o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan). - Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder. Övergångsbestämmelser för behörighet Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.

  Urval

  Ett urval sker baserat på ett antal urvalskriterier (högskolepoäng, psykoterapeutiskt arbete, vetenskapliga publikationer, doktorsexamen, skriftligt arbete). För detta krävs att meritsammanställning med bilagor skickas in/laddas upp på antagning.se senast den 2018-10-31. Meritsammanställning tillsammans med detaljerad information om urvalet finner du på vår hemsida http://www.psy.umu.se/utbildning/program/Psykoterapeutprogrammet/

  Anmälningskod

  UMU-02081

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.
 • Specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi

  Denna inriktning är öppen för legitimerade psykologer som förutom Psykoterapeutexamen även vill erhålla specialistbehörighet inom Sveriges Psykologförbunds specialistordning. Inriktningen är i sin helhet ackrediterad av Sveriges psykologförbund. Studerande vid denna inriktning skriver ett examensarbete omfattande 7,5 högskolepoäng.

  Startar

  Vårtermin 2019

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  50%, Distans

  Behörighet

  Grundläggande behörighet - Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare) Särskild behörighet - Legitimation som psykolog - ha varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna - Den sökande ska uppvisa intyg, att den sökande under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder.

  Urval

  Ett urval sker baserat på ett antal urvalskriterier (högskolepoäng, psykoterapeutiskt arbete, vetenskapliga publikationer, doktorsexamen, skriftligt arbete). För detta krävs att meritsammanställning med bilagor skickas in/laddas upp på antagning.se senast den 2018-10-31. Meritsammanställning tillsammans med detaljerad information om urvalet finner du på vår hemsida http://www.psy.umu.se/utbildning/program/Psykoterapeutprogrammet/

  Anmälningskod

  UMU-02083

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

kom ihåg meritsammanställningen

Din ansökan till programmet ska kompletteras med en meritsammanställning. Här hittar du mer information och formulär.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Frågor och svar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för psykologi
Kontaktperson för programmet är:
Karin Edholm