"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du bli expert på människan och få den bredaste och mest avancerade och beteendevetenskapliga utbildningen? Programmet är femårigt och varvar både teori och praktik. Vill du dessutom ha möjlighet till en bred arbetsmarknad är Psykologprogrammet något för dig. Du kommer att kunna arbeta med människors psykologiska mående, utveckling och hälsotillstånd, eller med behandling och utredning, antingen på individ-, grupp- eller organisationsnivå.

Psykologprogrammen

Det finns två psykologprogram att välja på - Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott.

Under utbildningen

I första delen av utbildningen ingår teoretiska studier inom till exempel socialpsykologi, biologisk och kognitiv psykologi, personlighetspsykologi och utvecklingspsykologi. Förutom huvudområdet psykologi, ingår även inslag från pedagogik, sociologi och juridik. Du kommer även att få grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapiterapi (PDT respektive KBT). Kunskap om utveckling av individer, grupper och organisationer är andra stora moment i utbildningen till psykolog.  

Praktisk träning

Under större delen av programmet varvas teori med praktiska inslag där du får träna yrkesfärdigheter. Hos oss, vid Umeå universitet, läser du både PDT och KBT som klinisk behandlingsform. Du kommer praktiskt få öva bland annat samtalstekniker, observationer, psykoterapi och utredningsmetodik på individ- och organisationsnivå.

Under sjätte terminen genomför du en 15 veckors lång praktikperiod, då du arbetar tillsammans med en legitimerad psykolog. Observera att praktiken kan komma att ske på annan ort än studieorten. Vi tillämpar Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

På termin sju påbörjar du klientarbete med teoretisk fördjupning under handledning både inom PDT och KBT.

Studera utomlands

Under utbildningen finns det möjlighet att plugga utomlands genom att ansöka om en utbytesplats vid ett partneruniversitet.
Läs mer om utlandsstudier.

Du kan även göra din praktik utomlands, eller i en annan del av Sverige, antingen vid någon av våra utbytesplatser eller genom att själv söka en praktikplats som känns spännande för din blivande karriär som psykolog.

Programöversikt

År 1
Introduktion till psykologi. Social- och gruppsykologi. Utvecklings- och personlighetspsykologi. Biologisk-, kognitiv och hälsopsykologi.

År 2
Bedömning och utredning – Barn och
ungdom. Samhälle och organisation. Juridik och etik. Människan i sociala system. Samtals-, konsultationsmetodik och handledning.

År 3
Utredningsmetodik. Grundläggande psykologisk behandling. Tillämpad neuropsykologi. Behandlingsforskning och Praktik.

År 4–5
Psykologisk behandling. Utveckling – Lärande och förändringsprocesser. Hälsopsykologi, arbetslivets psykologi. Kognitiv neuropsykologi, valbara kurser. Examensarbete.

> Här hittar du mer detaljerade programöversikter för våra psykologprogram

Efter utbildningen

Psykologer arbetar inom många olika områden till exempel i vården, i skola och förskola, i kriminalvården och försvaret. Allt fler psykologer driver privat verksamhet och ofta arbetar man då som konsult inom andra företag.

Efter ett års praktisk tjänstgöring (PTP-tjänst – praktisk tjänstgöring efter psykologexamen) har du möjlighet att ansöka om legitimation som psykolog hos Socialstyrelsen. Psykologprogrammet ger behörighet för forskarutbildning.

Arbetsmarknaden för legitimerade psykologer är för närvarande mycket god och allt tyder på att den kommer att vara det under överskådlig framtid.

Examen

Efter fullgjorda studier, som omfattar fem år, kan du ta ut en psykologexamen. Efter ett års praktisk tjänstgöring (PTP-tjänst - praktisk tjänstgöring efter psykologexamen) har du möjlighet att ansöka om legitimation som psykolog hos Socialstyrelsen.

Anmälan och behörighet

Psykologprogrammet, 300 hp

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 88 050 kr. Total studieavgift: 880 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1206

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Frågor och svar

Vilka jämförelsetal/högskoleprovsresultat har krävts tidigare för att komma in på programmet?

Tyvärr går det inte att säga vilka chanser du har att bli antagen utan du måste vänta tills Antagningen gjort urvalen. Här kan du se antagningsstatistik från tidigare antagningsomgångar.

Kan jag ansöka till programmet både höst- och vårtermin?

Ja, det kan du.

Jag har blivit antagen men kan inte börja redan nu. Kan jag ansöka om anstånd med studiestarten?

Du kan söka anstånd om du antagits till en utbildning och har giltiga skäl för att skjuta upp studiestarten.
Mer information hittar du här.

Jag är reserv efter första antagningsbeskedet. Vilka är mina chanser att antas?

Tyvärr går det inte att säga vilka chanser du har att bli antagen utan du måste vänta tills urval 2 är klart. Antagningsbesked 2 kommer i början av augusti respektive slutet av december och då får du besked om du blivit antagen eller fortfarande är reservplacerad.

Jag är på reservplats efter andra urvalet, kan jag ändå komma in?

Om det blir platser lediga på programmet du blivit reservplacerad på efter utbildningsstart så kommer ansvarig institution att kalla reserver i turordning enligt reservlistan (håll koll på din telefon och mail så att du inte missar en förfrågan). Glöm inte att tacka ja efter första urvalet om du vill behålla din reservplats.

Blir jag legitimerad psykolog oavsett vilket psykologprogram jag väljer, d.v.s. Psykologprogrammet med inriktning mot idrott eller Psykologprogrammet?

Oavsett vilken inriktning du väljer leder de, efter avslutat program, till yrkesexamen som psykolog.

Jag har inte tillräckliga betyg/resultat från högskoleprov. Har ni andra urvalsgrupper?

Nej, vi har bara dessa urvalsgrupper. Däremot om du har motsvarande kurser som finns på programmet, minst termin 1, kan söka och antas till den termin du bedöms behörig till. Studenter antas i mån av plats. Sista ansökan är 15 april respektive 15 oktober.
Ansökan sker via antagning.se

Jag har läst kurser i psykologi vid ett annat eller utländskt universitet och vill nu bli psykolog, kan jag tillgodoräkna mina kurser?

Oavsett var du läst dina kurser så har du möjlighet att söka om tillgodoräknande av kurser/kunskaper som du redan har och som finns på programmet. Du behöver alltså inte läsa samma kurser flera gånger.

Vad innebär det att söka till senare del av psykologprogrammet?

Antagning till senare del av psykologprogrammet sker om det finns en ledig plats. Antagning kan ske från och med termin 2.
För att vara behörig skall du ha läst psykologprogrammets samtliga kurser för minst termin 1 men även kurserna för termin 2. Störst möjlighet att antas sker till termin 3. Mycket sällan finns ledig plats till termin 2 När det gäller övriga terminer är det oftast du, som tidigare läst psykologprogrammet och gjort ett avbrott eller läst psykologprogrammet vid ett annat lärosäte, som kan komma i fråga.
Läs mer om de kurser som ingår i termin 1; Psykologi 1
Läs mer om de kurser som ingår i termin 2; Psykologi 2
Ansökan sker via www.antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för psykologi