"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologprogrammet

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2023

Vill du bli expert på människan och få den bredaste och mest avancerade och beteendevetenskapliga utbildningen? Programmet är femårigt och varvar både teori och praktik. Vill du dessutom ha möjlighet till en bred arbetsmarknad är Psykologprogrammet något för dig. Du kommer att kunna arbeta med människors psykologiska mående, utveckling och hälsotillstånd, eller med behandling och utredning, antingen på individ-, grupp- eller organisationsnivå.

Psykologprogrammen

Det finns två psykologprogram att välja på - Psykologprogrammet och Psykologprogrammet med inriktning mot idrott.

Under utbildningen

I första delen av utbildningen ingår teoretiska studier inom till exempel socialpsykologi, biologisk och kognitiv psykologi, personlighetspsykologi och utvecklingspsykologi. Förutom huvudområdet psykologi, ingår även inslag från pedagogik, sociologi och juridik. Du kommer även att få grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapiterapi (PDT respektive KBT). Kunskap om utveckling av individer, grupper och organisationer är andra stora moment i utbildningen till psykolog.  

Praktisk träning

Under större delen av programmet varvas teori med praktiska inslag där du får träna yrkesfärdigheter. Hos oss, vid Umeå universitet, läser du både PDT och KBT som klinisk behandlingsform. Du kommer praktiskt få öva bland annat samtalstekniker, observationer, psykoterapi och utredningsmetodik på individ- och organisationsnivå.

Under sjätte terminen genomför du en 15 veckors lång praktikperiod, då du arbetar tillsammans med en legitimerad psykolog. Observera att praktiken kan komma att ske på annan ort än studieorten. Vi tillämpar Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

På termin sju påbörjar du klientarbete med teoretisk fördjupning under handledning både inom PDT och KBT.

Studera utomlands

Under utbildningen finns det möjlighet att plugga utomlands genom att ansöka om en utbytesplats vid ett partneruniversitet.
Läs mer om utlandsstudier.

Du kan även göra din praktik utomlands, eller i en annan del av Sverige, antingen vid någon av våra utbytesplatser eller genom att själv söka en praktikplats som känns spännande för din blivande karriär som psykolog.

Programöversikt

År 1
Introduktion till psykologi. Social- och gruppsykologi. Utvecklings- och personlighetspsykologi. Biologisk-, kognitiv och hälsopsykologi.

År 2
Bedömning och utredning – Barn och
ungdom. Samhälle och organisation. Juridik och etik. Människan i sociala system. Samtals-, konsultationsmetodik och handledning.

År 3
Utredningsmetodik. Grundläggande psykologisk behandling. Tillämpad neuropsykologi. Behandlingsforskning och Praktik.

År 4–5
Psykologisk behandling. Utveckling – Lärande och förändringsprocesser. Hälsopsykologi, arbetslivets psykologi. Kognitiv neuropsykologi, valbara kurser. Examensarbete.

> Här hittar du mer detaljerade programöversikter för våra psykologprogram

Efter utbildningen

Psykologer arbetar inom många olika områden till exempel i vården, i skola och förskola, i kriminalvården och försvaret. Allt fler psykologer driver privat verksamhet och ofta arbetar man då som konsult inom andra företag.

Efter ett års praktisk tjänstgöring (PTP-tjänst – praktisk tjänstgöring efter psykologexamen) har du möjlighet att ansöka om legitimation som psykolog hos Socialstyrelsen. Psykologprogrammet ger behörighet för forskarutbildning.

Arbetsmarknaden för legitimerade psykologer är för närvarande mycket god och allt tyder på att den kommer att vara det under överskådlig framtid.

Examen

Efter fullgjorda studier, som omfattar fem år, kan du ta ut en psykologexamen. Efter ett års praktisk tjänstgöring (PTP-tjänst - praktisk tjänstgöring efter psykologexamen) har du möjlighet att ansöka om legitimation som psykolog hos Socialstyrelsen.

Anmälan och behörighet

Psykologprogrammet, 300 hp

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 88 050 kr. Total studieavgift: 880 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1206

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Frågor och svar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för psykologi
Kontaktperson för programmet är:
Studievägledare Anders Lindmark