"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du bli expert på människan och förstå de mekanismer som driver och påverkar beteenden? Är du intresserad av idrottsområdet? Här kombinerar du idrott och psykologi till en yrkesutbildning som psykolog. Programmet varvar teori med praktiska inslag där du får träna yrkesfärdigheter. En väg är sedan att jobba inom elitidrott och idrottsrörelsen, men du kan även jobba med människors psykologiska mående, utveckling och hälsotillstånd, behandling och utredning inom vård, skola, kriminalvård.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

I första delen av utbildningen ingår teoretiska studier inom till exempel socialpsykologi, biologisk och kognitiv psykologi, personlighetspsykologi och utvecklingspsykologi. Förutom huvudområdet psykologi som profileras mot idrottspsykologi, ingår inslag från idrottsmedicin, pedagogik, sociologi och juridik. Du kommer även att få grundläggande utbildning inom både psykodynamisk och kognitiv beteendeterapiterapi (PDT respektive KBT). Kunskap om utveckling av individer, grupper och organisationer är andra stora moment i utbildningen till psykolog.

Praktisk träning

Under större delen av programmet varvas teori med praktiska inslag där du får träna yrkesfärdigheter. Hos oss läser du både PDT och KBT som klinisk behandlingsform. Du kommer praktiskt få öva bland annat samtalstekniker, observationer, psykoterapi och utredningsmetodik på individ- och organisationsnivå.

Under sjätte terminen genomför du även en 15 veckor lång praktikperiod, då du arbetar tillsammans med en legitimerad psykolog. Observera att praktiken kan komma att ske på annan ort än studieorten. Vi tillämpar Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet.

På termin sju påbörjar du ditt eget klientarbete med teoretisk fördjupning under handledning både inom PDT och KBT.

Studera eller praktisera utanför Sverige?

Under utbildningen kan du läsa någon eller några terminer utanför Sverige, antingen som utbytesstudent vid något av våra partneruniversitet eller som så kallad free-mover. Du kan även göra din praktik utomlands, eller i en annan del av Sverige, antingen vid någon av våra utbytesplatser eller genom att själv söka en praktikplats som känns spännande för din blivande karriär som idrottspsykolog.

Läs mer om utlandsstudier.

Umeå universitet – ett Riksidrottsuniversitet

Både Umeå som stad och Umeå universitet har en tydlig idrottsprofil. Umeå andas idrott och har år 2018 och år 2020 blivit utsedd till Sveriges bästa idrottsstad! Du som student på ett idrottsrelaterat utbildningsprogram är en viktig del av Idrottshögskolan som samlar all idrottsrelaterad verksamhet vid Umeå universitet. 

Umeå universitet är ett av landets utvalda Riksidrottsuniversitet, det innebär att vi har ett uppdrag från Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden att utveckla svensk idrott. Umeå universitet erbjuder ett nära samarbete mellan sin idrottsrelaterade utbildning samt forskning och idrottsrörelsen.

Ett Riksidrottsuniversitet har som sitt främsta syfte att möjliggöra kombinationen av elitidrott och högre utbildning. Umeå universitet är ledande i sitt arbete med Dubbla karriärer, du som elitidrottare kan via Idrottshögskolan teckna ett elitidrottsavtal som hjälper dig att kombinera din elitidrottssatsning med valfria universitetsstudier – ett vinnande koncept. Idrott och Akademi – välj Umeå!

Programöversikt

År 1
Introduktion till psykologi. Idrotts-, social- och gruppsykologi. Utvecklings- och personlighetspsykologi. Biologisk-, kognitiv och hälsopsykologi.

År 2
Bedömning och utredning – Barn och ungdom. Samhälle och organisation.
Idrottspsykologi. Juridik och etik. Människan i sociala system. Samtals-, konsultationsmetodik och handledning.

År 3
Utredningsmetodik. Grundläggande psykologisk behandling. Tillämpad neuropsykologi. Behandlingsforskning och Praktik.

År 4–5
Psykologisk behandling. Utveckling – Lärande och förändringsprocesser. Idrottspsykologi. Hälsopsykologi, arbetslivets psykologi. Kognitiv neuropsykologi, valbara kurser.
Examensarbete.

Detaljerad programöversikt: antagna från och med ht-2024

För att se kursplanen för respektive kurs, ange kurskoden i kursplanesök för programkurser

Efter utbildningen

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott är en yrkesutbildning som leder till psykologexamen. Efter utbildningen kan du söka ett års praktisk tjänstgöring efter psykologexamen, så kallad PTP-tjänst. Du arbetar då i psykologisk verksamhet under handledning av legitimerad psykolog. Efter det ansöker du om legitimation som psykolog hos Socialstyrelsen, och kan sedan arbeta självständigt under titeln legitimerad psykolog.

Arbetsmarknad

En psykolog med inriktning mot idrott har kunskaper för att arbeta brett inom idrottsområdet, till exempel elitidrott, men även med förebyggande arbete, friskvård och hälsa. Psykologer arbetar inom många olika områden, till exempel inom vården, skolan och förskolan, kriminalvården, försvaret och arbetsförmedlingen. Allt fler psykologer driver privat verksamhet och ofta arbetar de då som konsult för andra företag. Behovet av legitimerade psykologer med inriktning mot idrott är stort för närvarande.

Läsa vidare?

Som psykolog kan du även välja att läsa på specialistutbildning inom ett antal olika områden. Programmet ger även behörighet för forskarutbildning.

Examen

Efter fullgjorda studier (fem år) kan du ta ut en psykologexamen. Efter ytterligare ett års PTP-tjänst har du rätt att ansöka om psykologlegitimation hos Socialstyrelsen. Arbetsmarknaden för legitimerade psykologer är för närvarande mycket god och allt tyder på att den kommer att vara det även under överskådlig framtid.

Anmälan och behörighet

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 88 050 kr. Total studieavgift: 880 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1208

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för psykologi
Kontaktperson för programmet är:
studievagledning.psy@umu.se