Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ledning och kansli

Fakultetsledning

Mikael Elofsson, dekan
Ansvarsområde forskning och utbildning på forskarnivå

Sara Sjöstedt de Luna, prodekan
Ansvarsområde utbildning på grund- och avancerad nivå, tf ordförande utbildningskommittén

Åsa Boily, kanslichef

Anders Lundin, ställföreträdande kanslichef

Sara Sjöstedt de Luna, ordförande utbildningskommittén

Ove Axner, ordförande forskningskommittén

Frank Drewes, ordförande kommittén för utbildning på forskarnivå

Utbildningsledare

Fredrik Georgsson

Staffan Schedin

Susanne Vikström

Lika villkorshandläggare

Caroline Blomquist

Arbetsmiljö- och miljöhandläggare

Per Liljelind

Kansliets personal

Personalbild Åsa Boily Åsa Boily chef, kansli
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 76
Personalbild Fredrik Georgsson Fredrik Georgsson Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 79
Personalbild Gabrielle Grahl Gabrielle Grahl HR-specialist
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 48
Personalbild Annelie Holmlund Annelie Holmlund Samordnare, fakultet
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 23
Personalbild Lennart Johansson Lennart Johansson Samordnare, fakultet
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 78
Personalbild Anna-Lena Lindskog Anna-Lena Lindskog Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 78
Personalbild Anders Lundin Anders Lundin chef, kansli
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 34
Personalbild Ulrika Olofsson Ulrika Olofsson HR-specialist
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 23
Personalbild Ulf Sandqvist Ulf Sandqvist Samordnare, fakultet, utredare
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 66
Personalbild Ingrid Söderbergh Ingrid Söderbergh Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Personalbild Anna Tellne Anna Tellne Controller
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 76
Personalbild Susanne Vikström Susanne Vikström Utbildningsledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 71
Personalbild Maria Wennberg Maria Wennberg Administratör, ekonomi
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 61
Personalbild Eric Ågren Eric Ågren Administratör, kansli
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 97
Personalbild Staffan Schedin Staffan Schedin Utbildningsledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 87

Kontaktinformation

Kansliet för teknik och naturvetenskap

Adress

Umeå universitet
901 87 Umeå SE

Besöksadress

Förvaltningshuset, plan 6 Universitetstorget 16

090-786 50 00