Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ledning och kansli

Fakultetsledning

Mikael Elofsson, dekan
Ansvarsområde forskning och utbildning på forskarnivå

Sara Sjöstedt de Luna, prodekan
Ansvarsområde utbildning på grund- och avancerad nivå

Åsa Boily, kanslichef

Anders Lundin, ställföreträdande kanslichef

Karolina Broman, ordförande utbildningskommittén

Ove Axner, ordförande forskningskommittén

Frank Drewes, ordförande kommittén för utbildning på forskarnivå

Utbildningsledare

Staffan Schedin

Susanne Vikström

Lika villkorshandläggare

Caroline Blomquist

Arbetsmiljö- och miljöhandläggare

Per Liljelind

Kansliets personal

Åsa Boily
Chef, kansli
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 76
Gabrielle Grahl
HR-specialist
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 48
Lennart Johansson
Samordnare, fakultet
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 78
Anna-Lena Lindskog
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 78
Anders Lundin
Chef, kansli
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 34
Ulrika Olofsson
HR-specialist
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 23
Ulf Sandqvist
Samordnare, fakultet
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 66
Ingrid Söderbergh
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Anna Tellne
Controller
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 76
Susanne Vikström
Utbildningsledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 71
Maria Wennberg
Administratör, ekonomi
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 61
Eric Ågren
Administratör, kansli
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 97
Staffan Schedin
Utbildningsledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 87
Lena Lundin
Samordnare, fakultet
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 85
Elin Forsberg
Administratör, ekonomi
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 13
Frankie Ekerholm
Samordnare, fakultet
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 38

Kontaktinformation

Kansliet för teknik och naturvetenskap

Adress

Umeå universitet
901 87 Umeå SE

Besöksadress

Förvaltningshuset, plan 6 Universitetstorget 16

090-786 50 00