Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ledning och kansli

Fakultetsledning

Mikael Elofsson, dekan
Ansvarsområde forskning och utbildning på forskarnivå

Sara Sjöstedt de Luna, prodekan
Ansvarsområde utbildning på grund- och avancerad nivå, tf ordförande utbildningskommittén

Åsa Boily, kanslichef

Anders Lundin, ställföreträdande kanslichef

Sara Sjöstedt de Luna, ordförande utbildningskommittén

Ove Axner, ordförande forskningskommittén

Frank Drewes, ordförande kommittén för utbildning på forskarnivå

Utbildningsledare

Fredrik Georgsson

Staffan Schedin

Susanne Vikström

Lika villkorshandläggare

Caroline Blomquist

Arbetsmiljö- och miljöhandläggare

Per Liljelind

Kontaktinformation

Kansliet för teknik och naturvetenskap

Adress

Umeå universitet
901 87 Umeå SE

Besöksadress

Förvaltningshuset, plan 6 Universitetstorget 16

090-786 50 00