Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Ann Öhman, professor
Telefon
090-786 92 19
Britt-Inger Keisu, universitetslektor
Telefon
090-786 59 64

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Disa Helander, doktorand
Telefon
090-786 88 32

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på kropp, familj, migrationskontroll och feministisk teori.

Elin Andersson, administratör

Kommunikatör vid kansliet för samhällsvetenskap.

Elin Jonsson, doktorand, forskningsassistent
Telefon
090-786 76 21
Elisabet Torstensson, administratör
Telefon
090-786 56 99

Jag är Ekonom vid kansliet för samhällsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier.

Greta Bladh, doktorand
Telefon
090-786 88 46

Greta Bladh är doktorand i genusvetenskap. Hennes forskningsprojekt behandlar frågor kring befrielse och kroppen i rörelse, med inrikting på den idrottande och tränande kroppen.

Gunnar Brandén, forskningsassistent, första
Hanna Bäckström, doktorand
Telefon
090-786 67 13

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier och forskar om feministisk etik och frivilligt socialt engagemang.

Ida Linander, forskare
Telefon
090-786 95 21

Ida är förste forskningsassistent och även kopplad till Umeå centrum för genusstudier. Idas avhandling handlade om transpersoners upplevelser av transspecifik vård och hälsa. 

Jennie Brandén, doktorand
Telefon
090-786 69 75

Doktorand i Statsvetenskap

Johanna Overud, universitetslektor
Telefon
090-786 97 08
Josefin Olsson, projektassistent
Lan Kieu, doktorand
Telefon
090-786 88 66
Linda Berg, universitetslektor
Telefon
090-786 69 80

Etnolog och docent i genusvetenskap. Koordinator för Genusforskarskolan. 

Linda Sandberg, universitetslektor
Telefon
090-786 69 40
Louise Grip, doktorand
Telefon
090-786 88 30

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på arbetstidsförändringar i offentlig sektor.

Malin Rönnblom, universitetslektor
Telefon
090-786 96 74

Min forskning rör främst nya former för styrning inklusive teoretisering av politik, kritisk policyanalys, särskilt om jämställdhet och regional tillväxt, samt rurala och urbana studier.

Maria Carbin, universitetslektor
Telefon
090-786 54 92

Jag är statsvetare och docent i genusvetenskap.

Marie Olsson, administratör

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Sam Holmqvist, postdoktor

Doktor i litteraturvetenskap, anställd som postdoktor i litteraturvetenskap med genusinriktning.

Sara Edenheim, universitetslektor
Telefon
090-786 69 01

Docent i historia och lektor vid UCGS.

Ulrika Sahlen, administratör
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ulrika Widding, universitetslektor
Telefon
090-786 78 17

Jag är docent i pedagogik och mina forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Veronika Lodwika, samordnare, utbildning
Telefon
090-786 55 22
Åsa Yttergren, universitetslektor
Telefon
090-786 62 85