Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Britt-Inger Keisu, universitetslektor

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Disa Helander, doktorand

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på kropp, familj, migrationskontroll och feministisk teori.

Elin Andersson, administratör

Kommunikatör vid kansliet för samhällsvetenskap.

Elisabet Torstensson, administratör

Jag är Ekonom vid kansliet för samhällsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier.

Greta Bladh, doktorand

Greta Bladh är doktorand i genusvetenskap. Hennes forskningsprojekt behandlar frågor kring befrielse och kroppen i rörelse, med inrikting på den idrottande och tränande kroppen.

Gunnar Brandén, forskningsassistent, förste
Hanna Bäckström, doktorand

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier och forskar om feministisk etik och frivilligt socialt engagemang.

Ida Linander, forskare

Ida är förste forskningsassistent och även kopplad till Umeå centrum för genusstudier. Idas avhandling handlade om transpersoners upplevelser av transspecifik vård och hälsa. 

Jennie Brandén, doktorand

Doktorand i Statsvetenskap

Linda Berg, universitetslektor

Etnolog och lektor i genusvetenskap. Koordinator för Genusforskarskolan. Forskar om subjektivitet, hjälp, civilsamhälle. Leder postkoloniala seminariet med M Carbin.  

Louise Grip, doktorand

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på arbetstidsförändringar i offentlig sektor.

Malin Rönnblom, universitetslektor

Min forskning rör främst nya former för styrning inklusive teoretisering av politik, kritisk policyanalys, särskilt om jämställdhet och regional tillväxt, samt rurala och urbana studier.

Maria Carbin, universitetslektor

Jag är statsvetare och docent i genusvetenskap.

Marie Olsson, administratör

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Sam Holmqvist, postdoktor

Doktor i litteraturvetenskap, anställd som postdoktor i litteraturvetenskap med genusinriktning.

Sara Edenheim, universitetslektor

Docent i historia och lektor vid UCGS.