Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Ann Öhman, professor
Telefon
090-786 92 19
Britt-Inger Keisu, universitetslektor
Telefon
090-786 59 64

Jag är docent i Sociologi och arbetar som föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier. Mina forskningsintressen involverar genus- organisations- och ledarskapsteori.

Disa Helander, doktorand
Telefon
090-786 88 32

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på kropp, familj, migrationskontroll och feministisk teori.

Elin Andersson, administratör

Kommunikatör vid kansliet för samhällsvetenskap.

Elisabet Torstensson, administratör
Telefon
090-786 56 99

Jag är Ekonom vid kansliet för samhällsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier.

Hanna Bäckström, doktorand
Telefon
090-786 67 13

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier och forskar om feministisk etik och frivilligt socialt engagemang.

Ida Linander, forskare
Telefon
090-786 95 21

Ida är postdoktor och arbetar både vid Epidemiologi och global hälsa och vid Umeå centrum för genusstudier.

Jennie Brandén, doktorand
Telefon
090-786 69 75

Doktorand i Statsvetenskap

Johanna Overud, universitetslektor
Telefon
090-786 97 08

Jag är docent i historia och forskar om arbetsliv, representation och minnesskapande - ruralt och urbant.

Josefin Olsson, övrig/annan befattning, projektassistent
Telefon
090-786 72 98
Lan Kieu, doktorand
Telefon
090-786 88 66
Linda Berg, universitetslektor
Telefon
090-786 69 80

Etnolog och docent i genusvetenskap. Koordinator för Genusforskarskolan. 

Linda Sandberg, universitetslektor
Telefon
090-786 69 40
Louise Grip, doktorand
Telefon
090-786 88 30

Jag är doktorand i genusvetenskap på Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på arbetstidsförändringar i offentlig sektor.

Malin Rönnblom, universitetslektor
Telefon
090-786 96 74

Min forskning rör främst nya former för styrning inklusive teoretisering av politik, kritisk policyanalys, särskilt om jämställdhet och regional tillväxt, samt rurala och urbana studier.

Maria Carbin, universitetslektor
Telefon
090-786 54 92

Jag är statsvetare och docent i genusvetenskap.

Marie Olsson, administratör

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Sam Holmqvist, postdoktor

Doktor i litteraturvetenskap, anställd som postdoktor i litteraturvetenskap med genusinriktning.

Sara Edenheim, universitetslektor
Telefon
090-786 69 01

Docent i historia och lektor vid UCGS.

Ulrika Sahlen, administratör
Telefon
090-786 52 91

Jag jobbar som kommunikatör och webbredaktör för Pedagogik, Psykologi och Sociologi. Jag producerar trycksaker och sköter institutionernas interna och externa kommunikation.

Ulrika Widding, universitetslektor
Telefon
090-786 78 17

Jag är docent i pedagogik och mina forskningsintressen fokuseras på normer om föräldraskap, familjeliv och föräldrastöd. Mina teoretiska verktyg är ofta inspirerade av kritisk diskurspsykologi.

Veronika Lodwika, utbildningssamordnare
Telefon
090-786 55 22
Åsa Yttergren, universitetslektor
Telefon
090-786 62 85