"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsterapi

Hur påverkas vår hälsa av vad vi arbetar och sysselsätter oss med? Vilka konsekvenser får en skada eller en sjukdom för vår förmåga att vara aktiva? Hur ser människans aktiviteter och aktivitetsmönster ut under hennes livsförlopp?

Några viktiga frågor som ställs inom arbetsterapin är sambandet mellan aktivitet och hälsa, vilka konsekvenser skada och sjukdom får och hur olika aktiviteter kan användas i terapeutiskt syfte.

Med mål att återställa förlorade förmågor eller utveckla nya

När du läser arbetsterapi får du lära dig hur du kan mobilisera människans egna resurser och öka hennes möjligheter att leva ett värdefullt liv efter egna önskemål och i förhållande till omgivningens krav. Arbetsterapins mål är se till att alla människor klarar sina dagliga aktiviteter och får vardagen att fungera, antingen genom att återställa individens förlorade förmågor eller hjälpa hen att utveckla nya. Åtgärder som du som arbetsterapeut kan sätta in utgår från individens egen förmåga och kan riktas både mot individen och den omgivande miljön, till exempel genom träning och utprovning och anpassning av hjälpmedel.

Forskning utvärderar arbetsterapi

Inom forskning i arbetsterapi försöker man hitta bästa möjliga åtgärder för att underlätta olika aktiviteter hos individen. Forskningen bidrar också till att utveckla begrepp och teorier om människans aktiviteter och aktivitetsmönster och hennes upplevelse av dessa. Man studerar även vilka förutsättningar som finns för arbetsterapi och utvärderar värdet och nyttan av den arbetsterapin inom hälso- och sjukvård i dag.

Vill du läsa arbetsterapi?

Om du vill läsa arbetsterapi på grundnivå kan du gå Arbetsterapeutprogrammet. Efteråt kan du även välja att läsa vidare på avancerad nivå på Magister- eller Masterprogrammet i arbetsterapi. Om du redan jobbar som till exempel arbetsterapeut, sjuksköterska, socionom eller sjukgymnast/fysioterapeut kan du läsa fristående kurser inom arbetsterapi för att ytterligare fördjupa dig i ämnet.

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp
 • Nivå Program, Grundnivå
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi
Arbetsterapi - examensarbete, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi
Arbetsterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi
Arbetsterapi: Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi
Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi
Evidensbaserad arbetsterapi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi
Fördjupning inom vetenskaplig metodik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi Fysioterapi
Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi
Masterprogram i arbetsterapi, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 4 år (deltid)
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi
Yrkesmässig handledning, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Arbetsterapi Fysioterapi