"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i arbetsterapi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 4 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du fördjupa din kunskap om arbetsterapi, vetenskaplig metod och utveckla spetskompetens inom ett särskilt område? Då är masterprogrammet i arbetsterapi något för dig! Med din examen har du ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden och kan driva projekt eller utvecklings- och förbättringsarbete. Du blir också behörig att söka forskarutbildning. Det är en investering i din yrkeskompetens och en dörröppnare för fler roller som arbetsterapeut.

Under utbildningen

Masterutbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder till en masterexamen. Utbildningen ges på 50 procent studietakt, vilket innebär 4 års studier. Att utbildningen ges på halvfart gör det möjligt för dig att behålla din anställning och endast vara deltidstjänstledig. 

Två eller fyra års studier? Välj mellan magister- och masterexamen

Du kan också välja att avsluta utbildningen efter 60 hp, det vill säga efter 2 års studier med 50 procent studietakt, och ta ut en magisterexamen.

År 1

Inledningsvis läser du vetenskaplig metod om 15 hp. Det är en förberedande kurs inför projektarbete och/eller uppsats. Du lär dig mer om vetenskapsteori, informationssökning, artikelgranskning, vetenskaplig metod, statistik, forskningsetik och genusperspektiv på hälsoforskning.

Därefter studerar du klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller, motsvarande 15 hp. Kursen är en fördjupning inom teorier och modeller som har särskilt fokus på klinisk relevans och tillämpning. Kursen inriktas främst mot Enabling Occupation II, A Model of Human Occupation samt Occupational Therapy Intervention Process Model.

År 2

Under andra året gör du ett examensarbete om 30 hp, då du planerar och genomför ett vetenskapligt projekt som rapporteras i form av en uppsats. I examensarbetet fördjupar du dig inom ett ämne som intresserar dig, utforskar och tillämpar vetenskapliga metoder och skapar ny kunskap inom ditt intresseområde.

Det kan finnas möjlighet att utforma uppsatsen som en vetenskaplig artikel och publicera i en vetenskaplig tidskrift. Efter godkänt examensarbete har du möjlighet att avbryta studierna och ta ut en magisterexamen.

År 3-4

Under tredje och fjärde året har du möjlighet att profilera din utbildning och möjlighet att utveckla spetskompetens. 37,5 hp är valbara kurser som du väljer utifrån eget intresse, och du kan även välja kurser från andra universitet. Därutöver läser du två teoretiska baskurser: Evidensbaserad arbetsterapi och Fördjupning inom vetenskaplig metod (totalt 22,5 hp). Vissa kurser kan bygga på varandra och måste läsas i en speciell ordning.

Du väljer därför kurser i samråd med kursansvarig/studievägledare i en individuell studieplan.

Delvis på distans

Vissa kurser och delar av utbildningen ges på distans med träffar i Umeå.

Självständiga studier

Under studierna arbetar du självständigt med aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. Du kan även själv via valbara kurser påverka inriktningen av dina studier.

Examen

Magisterexamen i arbetsterapi (Degree of Master in Occupational Therapy, 60 credits)

Masterexamen i arbetsterapi (Degree of Master in Occupational Therapy, 120 credits)

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper som är värdefulla om du vill driva förbättrings- och utvecklingsarbete. Om du vill bli specialist inom arbetsterapi har du möjlighet att tillgodoräkna kurser och kan slutföra specialistutbildningen på kortare tid.

Utbildning på forskarnivå

Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet är en utbildning på forskarnivå nästa steg efter magister- eller masterexamen. Forskarutbildningen är fyra år på 100 procent studietakt och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en karriär inom akademin, näringslivet eller den offentliga sektorn.

Läs mer om utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten 

Specialistutbildning i arbetsterapi

Specialistutbildningen i arbetsterapi ges av Sveriges Arbetsterapeuter. I en tid där anpassningsbarhet och högkvalitativ vård är avgörande, utgör specialistrollen inom arbetsterapi en central del för att möta de mångfacetterade behoven inom hälso- och sjukvården. Som specialist i arbetsterapi har du bred och fördjupad kompetens inom ditt område. Du är en resurs och förebild för kollegor och fungerar som förmedlare av din specialistkompetens på olika nivåer.

Läs mer om utbildning till specialist i arbetsterapi

Examen

Masterexamen i arbetsterapi (Degree of Master in Occupational Therapy)

Anmälan och behörighet

Masterprogram i arbetsterapi, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

15 st

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

Kandidatexamen i arbetsterapi varav minst 15 hp vetenskapligt arbete eller arbetsterapeutexamen om 180 hp varav minst 15 hp vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3004

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Frågor och svar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Ulla Nygren