Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Biblioteks- och informationsvetenskap

Umeå universitet erbjuder biblioteks- och informationsvetenskap på kandidat-, magister- och forskarutbildningsnivå.

Utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap berör exempelvis läsfrämjande och kulturförmedling, samt hur barn och vuxna söker, bearbetar och värderar information.

Forskning inom ämnet syftar till att utveckla metoder för att förbättra och underlätta sådana aktiviteter för olika professionella grupper och allmänheten, exempelvis metoder för att värdera, välja, lagra, beskriva och organisera litteratur och andra informationsresurser.

Forskning i biblioteks- informationsvetenskap har i och med senare decenniers tekniska utveckling blivit allt viktigare. Även om utveckling av information- och kommunikationsteknik alltid har förändrat människors liv och deras samhällen, såsom skriftspråk, boktryckarkonst, telegraf osv, så har senare decenniers digitala utveckling accelererat produktion och spridning av information och högre krav ställs på människors förmåga orientera sig i och värdera innehållet i ett eskalerande informationsflöde.