"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Samiska

Samer är ett urfolk i Sverige och samiska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Ämnet samiska på grundnivå består av två spår: samiska språk och samiska kulturstudier. De samiska språk som du kan läsa är nord-, lule- och sydsamiska. Samiska kulturstudier ger dig goda kunskaper om samernas kultur och samhälle.

Samiska språk

De samiska språk som du kan läsa är nord-, lule- och sydsamiska. Förutom goda muntliga och skriftliga kunskaper får du djupa kunskaper i samiskans uppbyggnad. Du får kunskaper om äldre samiska texter och du möter samernas liv och traditioner i muntliga berättelser och i modern litteratur.

Om du saknar kunskaper i samiska kan du börja med en nybörjarkurs.

Kurserna ges på halvfart och är helt eller till stor del som nätbaserade.

Språkkurserna kan utgöra huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen.

Samiska kulturstudier

Samiska kulturstudier ger dig goda kunskaper om samernas kultur och samhälle. Studierna speglar både äldre och modern tid och också variationerna inom det samiska bosättningsområdet, Sápmi. Vår utgångspunkt är det samiska samhället och ett urfolksperspektiv. Att ta del av och tolka muntliga samiska berättelser är en viktig del av studierna.

Kurserna ges på halvfart och är helt eller till stor del som nätbaserade. Kunskaper i ett samiskt språk krävs inte.

Samiska kulturstudier kan utgöra huvudämne i kandidat-, magister- och masterexamen.

Det samiska samhället: historiska perspektiv, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska Kulturvetenskap
Det samiska samhället: nutida perspektiv, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Kulturvetenskap Samiska
Fatta Sápmi!, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik
Introduktion till formell semantik ur ett samiskt perspektiv, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska Språk Språkvetenskap
Samiska A, Jämförande urfolksstudier I, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska A, Kultur och traditioner - en introduktion, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska A, Lulesamiska, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska A, Nordsamiska, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska A, Samer och urfolk i världen - en introduktion, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska A, Sydsamiska, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska B, Jämförande urfolksstudier II, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap Scandinavian Studies Samiska
Samiska B, Kultur och traditioner II, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska B, Lulesamiska, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska B, Nordsamiska, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska B, Samer och urfolk i världen II, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska B, Sydsamiska, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska
Samiska C, Examensarbete för kandidatexamen, kulturvetenskaplig inriktning, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska Kulturvetenskap