"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi

Kemiämnet handlar om allt från grundämnenas egenskaper till hur de kan kombineras till sådant som läkemedel eller de moderna material som är grunden för det liv vi lever idag. Det är viktigt att ha kunskaper i kemi om du vill förstå biologiska och industriella processer, lokala och globala miljöfrågor och lösa de framtida energi- och råvaruproblem som slutet på oljeekonomin innebär.

Hos oss kan du välja mellan många olika kemikurser som täcker kemins alla delar där både kursinnehåll som föreläsare har direkt koppling till aktuell forskning. Forskningen vid institutionen kan till exempel handla om:

 • ultraspåranalys av tungmetaller och hormonliknande ämnen i biologiska prover
 • studier av struktur, dynamik och funktion hos proteiner och biologiska membraner
 • miljögifters bildning, transport och effekter i miljön
 • lösningskemi i miljökemiska och industriella processer
 • utnyttjandet av naturliga råvaror för energi och materialproduktion
 • läkemedelskemi
 • och sambandet mellan kemiska föreningars struktur och biologiska aktivitet/giftighet.

Vill du läsa kemi?

Du kan läsa kemi på grundnivå genom att gå kandidatprogrammet i Life Science. Efter grundutbildningen kan du fortsätta läsa på avancerad nivå och ta en magister- eller masterexamen med inriktning mot miljökemi, läkemedelskemi eller proteinkemi. Du kan också läsa Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik och få kunskaper om vidareförädling av naturliga råvaror till "gröna" kemikalier eller bioenergi. Kemi ingår också som ämne i receptarie och apotekarprogrammen och i vissa civilingenjörsprogram.

Akvatisk kemi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi Oorganisk kemi
Analytisk kemi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Analytisk kemi Kemi
Att bedöma risker för organiska kemikalier, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Avancerad organisk kemi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi Organisk kemi
Avancerade experimentella kemiska verktyg, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemiteknik Kemi
Beräkningskemi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi Beräkningsvetenskap
Biofysikaliska-kemiska koncept, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Biokemi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Biokemi Kemi
Biokemi - Proteiners struktur och funktion, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Biokemi Kemi Proteinkemi
Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi, 300 hp
 • Nivå Program, Grundnivå
 • Studietid 5 år (heltid)
 • Studieform Distans
Ämne: Matematik Kemiteknik Kemi Datavetenskap Biokemi Organisk kemi
Examensarbete i kemi, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 15 hp, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 45 hp, 45 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 60 hp, 60 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Fördjupningsarbete i kemi, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi
Fördjupningsarbete i kemi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kemi