"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk ger kunskaper och kompetenser som du behöver om du i ditt yrke möter människor med andra förstaspråk än svenska. När du studerar ämnet utvecklar du din egen språkliga medvetenhet och din förmåga att stödja andras språkliga utveckling.

Lockas av att hjälpa andra att lära sig

Magnus är lärare i svenska som andraspråk – en stimulerande roll som ger energi i mötet med eleverna.

Skapar goda relationer mellan kulturer

Ulrika är lärare i svenska som andraspråk och har undervisat både i Sverige och utomlands.

Vill du lära dig mer svenska? I så fall ska du besöka:
Svenska för internationella studerande

Svenskan i ett mångkulturellt samhälle 

Svenska som andraspråk riktar sig framför allt till lärare men också till andra som verkar i flerspråkiga miljöer. Studier i svenska som andraspråk ger dig kunskap om språkinlärning och språkutveckling och om svenska språket i ett tvärspråkligt perspektiv. Du får insikter om språk och identitet, om flerspråkighet och om det mångkulturella samhället med fokus på skolan, och du får utveckla din förmåga att stödja lärande hos barn, ungdomar och vuxna med andra förstaspråk än svenska. 

Vill du läsa svenska som andraspråk? 

Svenska som andraspråk kan läsas upp till kandidatexamensnivå. Både hel- och deltidskurser erbjuds, liksom sommarkurser. Du som har läst svenska som andraspråk på grundnivå kan studera vidare på avancerad nivå i ämnet språkdidaktik. Svenska som andraspråk är också ett av de ämnen du kan välja att studera inom ramen för Ämneslärarprogrammet. 

Förberedande kurs i medicinsk svenska, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Medicin Svenska Svenska som andraspråk
Intensivkurs i svenska 2: fortsättningskurs, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Intensivkurs i svenska 3: behörighetsgivande kurs, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk A, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk B, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska som andraspråk Tvåspråkighet
Svenska som andraspråk B, Bedömning av andraspråksutveckling, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Tvåspråkighet Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk C med allmän inriktning, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk C med didaktisk inriktning, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Svenska som andraspråk