Hoppa direkt till innehållet
printicon

Analog elektronik för elkraft

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till området analog elektronik med passiva komponenter, halvledare, transistorer och operationsförstärkare. Under kursen får du träna att med olika beräkningsmetoder och modeller behandla elektroniska komponenter och kopplingar teoretiskt och experimentellt. Viktigt inslag i kursen är simulering, konstruktion och utvärdering av analoga elektroniska system som t.ex. filter, förstärkare och oscillatorer.
Kursen är uppdelad i två moment:
moment 1: Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS);
moment 2: Laboration, 3 hp (Laboratory, 3 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär