Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturhistoria 2:1

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen behandlar den västerländska arkitekturens stilhistoria samt de västerländska städernas utformning i ett historiskt perspektiv. Stilbegreppet och historieskrivningen undersöks och omvärderas genom utblickar mot andra kultursfärer samt genom undersökningar av begreppen komposition, transformation och intervention. Studierna kommer att vara både teoretiska och prak

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson