"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturhistoria 2:1

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen ger en global översikt av arkitekturens historia från de tidigaste kända byggnaderna (cirka 7500 f.Kr.) fram till början av 1400-talet. Den behandlar arkitekturen från flera perioder, inklusive det antika Egypten, det antika Grekland, den islamiska guldåldern, det romerska riket och det bysantinska riket. Kursen behandlar både byggnader och stadsplanering i ett historiskt perspektiv. 

Historieskrivningens karaktär som subjektiv praktik granskas kritiskt genom utelämnandet av nyckeltexterna. Alternativa berättelser om global arkitekturhistoria introduceras och exempel från det globala norr och söder presenteras i dialog med varandra.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson