"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturprojekt 1:1

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion syftar kursen till att ge grundläggande orientering i ämnet arkitektur. I kursen undersöks begreppen rum, skala och kropp. Studenten får lära sig att utveckla metoder för att syntetisera praktisk och teoretisk kunskap. I kursen introduceras väsentliga kompetenser och verktyg, så som digital och analog skiss, ritning och modell. Kursen består av såväl gruppbaserat som individuellt processorienterat projektarbete som diskuteras i grupp. Genomgångar och kritiktillfällen är en central del av såväl pedagogiskt upplägg som bedömning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson