"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkitekturprojekt 1:2

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen syftar till att utvidga den grundläggande orienteringen i ämnet arkitektur genom att undersöka begreppen skala, struktur och textur i relation till begreppen rum, objekt och kropp. Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion utvecklas metoder för att syntetisera praktisk och teoretisk kunskap, samt att undersöka rum och struktur genom skissprocesser. Vidare sammanför kursen konstruktion och material med rum och koncept. I kursen utvecklas kompetenser och verktyg så som digital och analog skiss, ritning och modell samt metoder för att dokumentera och sammanställa studentens eget arbete digitalt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson