"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att undervisa i matematik (VFU)

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursens fokus är undervisning och lärande i matematik. Under kursens gång förväntas studenten tillsammans med handledaren, utifrån skolans styrdokument och de kunskaper som förvärvats under tidigare studier, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i matematik. Kursen omfattar både auskultation och egen undervisning vid grund- eller gymnasieskola samt campusförlagt förberedelse- och uppföljningsarbete.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Catarina Rudälv