"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerad Molekylärbiologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Undervisningen sker genom föreläsningar och studerandeaktiva former med gruppdiskussioner och praktiska övningar i dataanalys, vetenskapligt skrivande och muntlig presentation. Kursens mål är att ge en förståelse för den vetenskapliga processen och fokus ligger på kritiskt tänkande, forskningsmetodik, experimentell design och kommunikation.

Molekylärbiologi är ett forskningsfält som studerar biologiska processer, exempelvis översättning av den genetiska informationen i DNA till RNA och protein, eller reglering av aktiviteten hos makromolekylära komplex. Den ökande kunskapen och teknologiska utvecklingen har gjort att dagens molekylärbiologer kan studera allt mer komplicerade biologiska problem och molekylärbiologisk forskning är en av de viktigaste drivkrafterna bakom bioteknisk utveckling. I denna kurs används företrädesvis vetenskapliga artiklar till att främja studenternas förståelse för den experimentella forskningsprocessen och till att öva både muntlig och skriftlig kommunikation. Deltagarna kommer genom att analysera och utvärdera vetenskapliga begrepp och experimentell design utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande samt få en uppfattning om hur tidigare vetenskapliga upptäckter har banat väg för dagens forskning. Studenterna ska också utifrån analys av primära forskningsresultat lära sig att identifiera styrkor och svagheter med ett experiment samt utveckla förmågan att formulera relevanta följdfrågor. Bioetiska frågor med anknytning till vetenskaplig forskning kommer också att diskuteras.

Anmälan och behörighet

Avancerad Molekylärbiologi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

31 oktober 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp i biologi (innehållande genetik, mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi) varav minst 7,5 hp i vardera av genetik och mikrobiologi, samt 20 hp i kemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-51427

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)